W dniu 18 listopada odbyła się XXI Sesja patriotyczno-kulturowa dla młodzieży szkół warszawskich "Warszawska kartka z kalendarza - 80.rocznica wybuchu II wojny światowej" z udziałem Pani Wandy Traczyk-Stawskiej ps. Pączek. Sesja została zorganizowana przez:  ZSG Poznańska - Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej w ZSG i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, TPW oddział Tarchomin pod patronatem Muzeum Niepodległości. W imieniu przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej Odznakę Honorową "Zasłużony dla Warszawy"- dla Radosława Potraca wręczyła Dorota Łoboda- przewodnicząca Komisji Edukacji. Natomiast pani Wanda Traczyk-Stawka wręczyła po raz pierwszy wyjątkowej młodzieży Odznakę "Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy". Zostały również wręczone Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy. Spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowali: pani Ewa Bielak - prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Tarchomin, nauczycielkę ZSG, przewodnicząca CEVA w ZSG przy wsparciu TPW oddział Tarchomin i Rady Osiedla ERAZMA RSM PRAGA. Patronat nad uroczystością objęło Muzeum Niepodległości, które reprezentowała Beata Michalec- zastępca dyrektora MN. Program artystyczno-historyczny przygotowały panie Ewa Bielak i Marzena Dymarska. W trakcie sesji został przedstawiony montaż literacko-artystyczny, a także wykład historyka Krzysztofa Gutowskiego, który zaprezentował nowe odkrycia dotyczące Warszawy (Miasta ruin 1939-1945)  i udziału poszczególnych dzielnic w kampanii wrześniowej. W sesji brały udział szkoły warszawskie, uczestniczące w projekcie miejskim „Varsavianistyczna szkoła” pod przewodnictwem Renaty Marut - prezes TPW.

Poniżej program sesji.

 1. Powitanie zebranych  i Gości Honorowych w imieniu  Dyrekcji  Zamku  i Organizatorów –

 Regina Lubelska, Wanda Traczyk- Stawska, Beata Michalec, Dorota Łoboda, Barbara Siedlicka, Radosław Potrac, Elżbieta Fatyga, Renata Marut, Leszek Gałązka , Paweł Krzyżowski, Grażyna Dworakowska.

 1. Krótkie wystąpienia przybyłych Gości oraz przedstawicieli ZSG i TPW — wręczenie odznak Strażnika Pamięci (D.Łoboda)
 2. Wręczenie odznaki R.Potracowi
 3. Uczeń gra dla pani Traczyk (Taka była Warszawa przed wojną…)
 • Flick-flack Albert Vossen
 • La gueuse (łachmaniarka) Tony Murena
 1. Prezentacja literacko-historyczna Koła Teatralnego „Wóz Tespisa” ZSG „Walka o dobra kultury jako wierność dziedzictwu i tradycji”- w hołdzie nauczycielom.
 2. „Kwiaty i piosenka” jako podziękowanie dla pani Traczyk
 3. Wystąpienie wicedyrektora ZSG - E.Fatygi.
 4. Wystąpienie historyka Krzysztofa Gutowskiego.
 5. Uroczyste wręczenie Odznak Młodego Przyjaciela Warszawy.
 6. Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich przybyłych Gości.
 7. Spacer warszawski- „Kamienie na szaniec”.

 Poniżej fotorelacja z wydarzenia

 

Odsłony: 217

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.                 
                                                                                                                         
Józef Piłsudski

Podobnie jak w latach ubiegłych ważnym elementem pracy naszej szkoły jest szeroko rozumiana edukacja historyczna, patriotyczna i varsavianistyczna. Działania, których celem jest wychowanie naszej młodzieży  do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych realizowane są w codziennej pracy nauczycieli na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, ujęte zostały również w planach pracy wychowawców klas.

Nie brakuje także działań o charakterze miejskim, ogólnoszkolnym, planowanych i realizowanych wspólnie przez nauczycieli z różnych zespołów przedmiotowych. Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. M.Szypowskiej w Zespole Szkół Gastronomicznych było współorganizatorem miejskiej uroczystości o charakterze patriotyczno-kulturowym "Patriotyczny wrzesień- 80-lecie wybuchu wojny", w trakcie której dokonano uroczystego wmurowania kamienia poświęconego pamięci poetów Apokjalipsy spełnionej. Uczniowie szkoły pod kierunkiem pani Ewy Skrońc-Bielak i Joanny Grabowskiej-Górniak przygotowali literacko-muzyczny program artystyczny oraz prezentowali swoje referaty dotyczące życia i mtwórczości poetów-żołnierzy AK. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta, organizacji miejskich, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz społeczności lokalne i młodziez szkół warszawskich. CEVA realizuje również szkolny projekt "Kamienie na szaniec", którego celem jest kultywowanie historycznych miejsc oraz śladów działań wybitnych warszawiaków, którzy zasłużyli się w obronie Ojczyzny.

Tradycją naszej szkoły stały się już audycje historyczne prezentowane  przez radiowęzeł szkolny przy okazji ważnych uroczystości i rocznic. Ich autorką jest nauczycielka historii,  pani Monika Stempień. W tym roku szkolnym nasi uczniowie mieli już możliwość wysłuchania m.in. ciekawych pogadanek dotyczących okoliczności wybuchu II wojny światowej oraz zakończenia Powstania Warszawskiego.

Po raz kolejny  młodzież z dwóch klas ZSG uczestniczyła  w projekcie „Podróż pamięci”. Ta wspaniała lekcja historii, zorganizowana przez panią Monikę Stempień iMałgorzatę Łukaszewską, rozpoczęła się od wykładu dotyczącego „warszawskiego pierścienia śmierci”, czyli  masowych egzekucji dokonywanych przez Niemców w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich w czasie II wojny światowej.

Ważnym elementem projektu stał się spacer po Cmentarzu Powstańców Warszawskich, w czasie którego nasi uczniowie w zadumie i skupieniu zapalili znicze pod pomnikiem Polegli Niepokonani oraz zwiedzanie  Cmentarza-Mauzoleum Martyrologii i Męczeństwa Narodu Polskiego w Palmirach. W miejscu tym, które stało się symbolem martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej nie mogło też zabraknąć pozostawionych przez młodzież ZSG zniczy pamięci.

Podsumowaniem projektu stanie się widowisko literacko-artystyczne Od Niepodległej do Niezłomnej, zaplanowane na początek listopada 2019 r.

80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej stała się także okazją do zorganizowania uroczystego apelu dla młodzieży - Warszawski Wrzesień, którego ważnym elementem był wykład dotyczący zagłady miasta w 1939 r. i ostatniej szarży kawalerii pod Marańcami. Nie mogło też zabraknąć  konkursu historycznego „II wojna światowa”, w  którym swoją wiedzę   sprawdzało ponad 100 uczniów. Organizatorami imprez byli: pani Ewa Skrońc-Bielak, pani Monika Stempień, pan Paweł Stadnicki oraz pani Joanna Falkowska.

Ważnym wydarzeniem, w którym biorą udział uczniowie ZSG jest także międzynarodowy  projekt „Krokus”, w którym uczestniczą wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jego celem jest upamiętnienie dzieci, które zginęły podczas II wojny światowej. Krokusy zasadzone w końcu października na dziedzińcu szkolnym rozkwitną na wiosnę, przypominając o najmłodszych ofiarach wojny i Holocaustu.

Koniec października i początek listopada to tradycyjnie już okres, w czasie którego młodzież ZSG porządkuje groby, zapala znicze i składa wieńce na grobach patrona szkoły oraz zmarłych nauczycieli.

NASZA SZKOŁA PAMIĘTA
Link do artykułu dot. szkolnej konferencji Miasto-pamięci-warszawski-wrzesień-1939
Link do artykułu dot. imprezy miejskiej Patriotyczny-wrzesień-80-lecie-wybuchu II wojny światowej

Link do prezentacji Podróż Pamięci do Muzeum w Palmirach
Prezentacja
dotycząca sprawozdania z Apelu z okazji 11 listopada  “Od Niepodległej do Niezłomnej “

Relacja z gali patriotycznej upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę

Odsłony: 1191

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

3 października 2019 r., (w rocznicę wręczenia Literackiej  Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej) odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość, na którą przybyło wielu znakomitych gości. Pani dyrektor Marzena Cieślak przywitała serdecznie wszystkich zebranych, wśród których znaleźli się m.in.:

 1. Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
 2. dr hab. Krystyna Gutkowska - Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka
 3. Robert Zaremba dr inż. Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 4. dr Dariusz Danilewicz – przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej
 5. Roberto Cincotta – Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie
 6. Paolo Gesumunno – Włoski Instytut Kultury w Warszawie
 7. Jan Polcyn – Prezes Firmy Dora-Metal Sp. z o.o.
 8. Krzysztof Kobyłecki – Dyrektor Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
 9. Małgorzata Sobocińska – kierownik ds. HORECA Firma Transgourmet Polska sp. z o.o. właściciel firmy Selgros Cash&Carry
 10. Dorota Nowacka asystent w Instytucie Kulinarnym Transgourmet, Firma Transgourmet Polska sp. z o.o. właściciel firmy Selgros Cash&Carry
 11. Sebastian Stanek – menager ds. gastronomii Instytutu Kulinarnego Transgourmet
 12. Katarzyna Podbielska – Dyrektor Operacyjny Le Regina
 13. Artur Grajber – szef kuchni Le Regina
 14. Robert Grader – Dyrektor Generalny Hotelu Marriott
 15. Adrianna Rychter - Dyrektor Personalny Hotelu Westin-Marriott
 16. Marta Szustkiewicz – przedstawiciel Hotelu Westin
 17. Przemysław Orchowicz – Dyrektor Generalny Hotelu Novotel
 18. Justyna Rząsa – przedstawiciel Hotelu Novotel
 19. Małgorzata Bernat – Dyrektor Personalny Regent Warsaw Hotel
 20. Małgorzata Gibsiak – Dyrektor Hotelu Arche Geologiczna
 21. Piotr Gibsiak – przedstawiciel Hotelu Arche Geologiczna
 22. Marta Jedynak – Dyrektor Hotelu Bellotto
 23. Paweł Zieliński – szef kuchni w Hotelu Bellotto
 24. Paweł Zawiszewski – Dyrektor Gastronomii Hotel Bellotto
 25. Irina Ignacik – Przedstawiciel Hoteli Radisson Blu Sobieski oraz Radisson Collection
 26. Anna Pilewicz - przedstawiciel Hotelu Sheraton
 27. Paulina Penew – asystentka dyrektora Hotelu Renaissance
 28. Edyta Kacprzak – z-ca szefa kuchni Hotelu Renaissance
 29. Mariusz Jeznach – szef kuchni w Hotelu InterContinental
 30. Stefan Birek – szef kuchni w Hotelu Lord
 31. Jerzy Czapla – Prezes Centrum Szkolenia Barmanów
 32. Tadeusz Pilewicz – właściciel Firmy TEDMAR
 33. Mateusz Reszczyk – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni
 34. Ewa Bielińska – Prezes oddziału ZNP Warszawa - Śródmieście
 35. Barbara Jurkowska – Solidarność Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – Śródmieście

Następnie  pani dyrektor zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy składali ślubowanie i tym samym zostali uroczyście włączeni w poczet uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego. Wyraziła nadzieję, że młodzi ludzie będą chętnie rozwijać swoje umiejętności, pasje, zamiłowania, talenty i będą kontynuować chlubne tradycje swoich poprzedników. Przywołała słowa  laureata Pokojowej Nagrody Nobla – Nelsona Mandeli „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, by zmienić świat”. Nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji  nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej pani dyrektor życzyła sukcesów pedagogicznych, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności.
Po wystąpieniu pani Marzeny Cieślak życzenia przekazała przedstawicielka Rady Rodziców p. Agnieszka Włodarczyk, wskazując na wyjątkowe zadowolenie dzieci z wyboru naszej szkoły.
Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych – uczniom klas trzecich. W skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2018/19 wchodzili: Maria Styś, Julia Choromańska i Krystian Cegliński. To oni przekazali sztandar przedstawicielom klas III – Michałowi Soszaszwili, Klaudii Kowalskiej oraz Urszuli Pietrzak

Wreszcie nastąpił najważniejszy moment uroczystości – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Akt ślubowania, podpisany przez przedstawicieli poszczególnych klas, został wręczony pani dyrektor.  

Następnie pani Marzena Cieślak podziękowała przyjaciołom i sponsorom naszej szkoły, wręczając  im okolicznościowe dyplomy. 

W finale spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień z następującymi instytucjami:

Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Włoski oraz Hotel Belotto

Po podpisaniu porozumień przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, a pani dyrektor Marzenie Cieślak wręczyli symboliczny bukiet kwiatów.  Część artystyczną, której treścią były życzenia dla nauczycieli
i pracowników szkoły, zaprezentowało Koło Teatralne, prowadzone przez panią Ewę Bielak. Finałem części artystycznej była piosenka w wykonaniu Małgosi Kądzieli dedykowana wszystkim obecnym. Kończąc uroczystość, pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, zaprosiła pierwszoklasistów na ekologiczny i zdrowy poczęstunek, a gości
i pracowników szkoły – na obiad do szkolnej restauracji.

Całość uroczystości tradycyjnie przygotowali: Ewa Bielak (w tym część artystyczna i prowadzenie), Grzegorz Tarach (Poczet Sztandarowy)  i Grzegorz Żak (organizacja protokołu), nad całością przygotowań czuwała dyrektor Marzena Cieślak wraz z wicedyrektorami.

Fotorelacja ze ślubowania:

Odsłony: 732

4 października 2019 roku odbyły się w naszej szkole polskie eliminacje juniorów do konkursu Les Chefs en Or 2020. Eliminacje zorganizowane zostały przy wsparciu i pomocy merytorycznej Instytutu Kulinarnego Transgourmet w Piasecznie.

Uczestnicy mieli za zadanie przygotować danie główne z użyciem kaczki barbarie, suszonych śliwek i dyni piżmowej. Każda ze startujących pięciu ekip przygotowywała 3 porcje a Jury oceniło technikę, smak i sposób podania dania.

Pierwsze miejsce zdobyli Sebastian Plasota i Wojciech Waliszewski. Zaszczytne drugie miejsce przypadło w udziale Jakubowi Szewczykowi i Patrykowi Niewiadomskiemu. Te dwa najlepsze zespoły roku wezmą udział w szkoleniu w Instytucie Kulinarnym i zmierzą się ze zwycięzcami z innych szkół w czasie wielkiego finału. Wyróżnienie oraz nagroda specjalna trafiła do rąk Wiktorii Romanowskej i Wojciecha Wanke. Serdecznie gratulujemy!

Będziemy trzymać kciuki za naszych uczniów aby odnieśli sukces na wielkim finale i przypominamy, że zwycięscy będą mieli możliwość reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie kulinarnym Les Chefs En Or w Paryżu w 2020 roku,  otrzymają też staż w restauracji Senses wyróżnionej gwiazdką Michelin oraz stypendium w wysokości 800 zł.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii

Odsłony: 503

DRUGIE MIEJSCE W KONKURSIE „WARSZAWA I SYRENA. SYRENA I WARSZAWA”

Muzeum Warszawy po raz kolejny zorganizowało prestiżowy konkurs literacki pt. „Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa”, którego celem było napisanie wiersza o Warszawie, jej historii, zabytkach i ważnych wydarzeniach. Oczywiście, forma utworu była sprawą niebagatelną!

W konkursie wzięło udział około 210 osób w różnym wieku i z całej Polski, ale również udział wzięli Polacy mieszkający za granicą.

Uczennica naszej szkoły z klasy I d - Joanna Roźniecka napisała wiersz, dzięki któremu zajęła drugie miejsce!

Jej opiekunką (i polonistką jednocześnie) jest pani Ewa Bielak.

Odsłony: 1388

ZSG Mistrzami Śródmieścia w siatkówce męskiej!

15 marca zakończyła się Runda Finałowa Śródmiejskiej Ligi Siatkówki w kategorii męskiej. Reprezentacja uczniów ZSG pokonała wszystkie szkoły śródmiejskie, zajmując pierwsze miejsce. Tym samym będziemy dumnie reprezentować dzielnicę Śródmieście w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży!
Reprezentacja ZSG wystąpiła w składzie: Kapitan: MATEUSZ CHROMIŃSKI 4D, MATEUSZ GÓRKA 4D, SZYMON BIEŚ 4D, ALEKSY ŚLEZANKIEWICZ 2J, KAROL BARAN 3G,    JAN ULATOWSKI 4E, FILIP SKŁUCKI 3A, JAN WIEDLAK 4D, CEZARY MŁYNARCZYK 3B, JAKUB SZEWCZYK 2C, GRZEGORZ KAMIŃSKI 3C, KRYSTIAN CEGLIŃSKI 3A

Trener: ELŻBIETA KWIECIEŃ

Tytuł NVP rundy zasadniczej oraz finałowej zdobył nasz reprezentant Mateusz Górka.

Naszej drużynie życzymy dalszych sukcesów!!! Będziemy trzymać kciuki!!!

Odsłony: 1797

„Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta. Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego - 2019”.

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu kulturowego. Projekt stanowi cykl działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15.rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy varsavianistycznej-literackiej i historycznej na temat przemian stolicy jako elementu integracji społecznej poprzez rozwój świadomości uczniów w zakresie znajomości lokalnej tradycji.

Odsłony: 1437

Miło nam poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły: absolwent Robert Nicewicz i uczennica klasy 3b TGH Marta Faryniarz - otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia w nauce.

25 lutego swoją nagrodę odebrał Robert. Zaś 7 marca odbyła się wyjątkowa uroczystość w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której wzięły udział wyróżnione osoby z poszczególnych województw, w tym tylko trzy z województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazła się nasza uczennica, która wraz z panią dyrektor Marzeną Cieślak, odebrała wyróżnienie z rąk Podsekretarza Stanu  – pana Macieja Kopcia.

Cieszymy się z sukcesu naszej szkoły, a wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych znaczących osiągnięć.

Odsłony: 2071

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz powierzył naszej szkole organizację etapu wojewódzkiego.
Witam serdecznie wszystkie szkoły z naszego województwa, zapraszam do uczestnictwa i zgłaszania zwycięzców wyłonionych w eliminacjach szkolnych do udziału w drugim etapie wojewódzkim II OgólnopolskiegoTurnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.


Organizatorem etapu Wojewódzkiego jest: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.


1. Do 15 grudnia 2018 roku należy przesyłać zgłoszenie kandydatów z klas programowo najwyższych do eliminacji wojewódzkich Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Zgłoszenie Turniej Kucharz”. Karta zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich, terminarz i regulamin są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu: www.zsspoz.pl
Razem ze zgłoszeniem proszę przesłać zapotrzebowanie na sprzęt, wyposażenie stanowisk niezbędnew trakcie konkursu.
2. Etap dla województwa mazowieckiego II Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz odbędzie się 18 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof.Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie ul. Poznańska 6/8. Uczestnikiem wojewódzkiego etapu II edycji turnieju jest zwycięzca etapu szkolnego.
3. Temat przewodni tegorocznego turnieju to: „ Wariacje z wieprzowiną.”
4. Etap wojewódzki II Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz składać się będzie z części:
 - pisemnej – godz. 900 do 1000 (60 minut)
 - praktycznej – 1020 do 1150 (90 minut)
5. Etap praktyczny będzie polegał na wykonaniu
3 porcji dania zasadniczego z wykorzystaniem wieprzowiny według własnej inwencji.
6. Do III etapu (ogólnopolskiego) kandydują uczniowie, którzy w II etapie (wojewódzkim) zdobyli co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. W części teoretycznej uzyskać można 30 punktów, a w praktycznej 70 punktów, co w sumie daje 100 punktów.
7. Kryteriami oceniania będą:
 - organizacja i higiena pracy
 - gospodarka surowcami
 - profesjonalizm pracy
 - użycie technik kulinarnych i odpowiedniego sprzętu
 - wygląd, kreatywność, estetyka podania
 - dobór składników
 - prezentacja potraw i ocena organoleptyczna.
8. Strój ochronny, surowce do wykonania potraw, sprzęt specjalistyczny uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają wyposażenie stanowisk - według indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników wraz z przesłanym zgłoszeniem w terminie do 15.12.2018 r.
9. Dodatkowe pytania dotyczące etapu turnieju wojewódzkiego proszę kierować do Pani Iwony Kalinowskiej - Wiącek, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 880-963-613.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie
Marzena Cieślak

00-680 Warszawa ul. Poznańska 6/8
tel./fax: 22 628 56 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zsg.edu.pl

do pobrania:

1. Regulamin Turnieju

2. Karta zgłoszenia uczestnika

Odsłony: 2229

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Zboża najwyższej jakości”!

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale koło Rzeszowa w dniach 4-7 grudnia odbyły się finały Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży ze szkół gastronomicznych „Zboża najwyższej jakości – Powrót do zbóż pradawnych”.

W finale startowały dwa zespoły z naszej szkoły. W kategorii kucharze – uczniowie z klasy III B TGH – Joanna Wieczorek i Adrian Paczkowski, którzy zdobyli I miejsce. W kategorii piekarze – uczennice klasy II C BSG – Wiktoria Lubowicka i Natalia Świercz, pod opieką Ewy Żochowskiej, zdobyły czwarte miejsce. Konkurs promował potrawy ze zbóż pradawnych: orkiszu, płaskurki, samopszy. Wyniki ogłoszono 7 grudnia podczas EKOGALI w Jasionce koło Rzeszowa.

Uczniom gratulujemy wiedzy, umiejętności i kreatywności!

Poniżej fotorelacja

Odsłony: 1961

 

Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Czytaj więcej na stronie projektu " Wars i Sawa"

Odsłony: 3159
 

Inicjatywy ZSG związane z drogami Polaków do odzyskania niepodległości:

1. Konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

2. Projekt czytelniczo-patriotyczny "Pokochajmy polskie lektury - Soplicowo".

3. Uczniowie ZSG dla Niepodległej.

4. "Nasz naród jak lawa."

5. Narodowe czytanie "Wesela".

6. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PATRIOTYCZNY "ŚLADY PRZESZŁÓŚCI": sladyprzeszlosci.pl

Przejdź do działu:

NIEPODLEGŁA

Odsłony: 3851

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły