WARSZAWSKI LISTOPAD

W dniu 29 listopada w naszej szkole odbyła się (tradycyjnie, w ramach projektu „Warszawskie wrześnie”) konferencja literacko-kulturowa, której celem było przybliżenie młodzieży dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warszawy, a przede wszystkim spotkanie z osobami, które dla stolicy są ważne i bezcenne. Organizatorem konferencji była Dyrektor Marzena Cieślak i pani Ewa Skrońc-Bielak, lider edukacji varsavianistycznej - Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej, współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Prezes TPW, Radna Miasta Stołecznego Warszawa - Beata Michalec oraz wiceprezes Zbigniew Sieszycki i Przewodnicząca sekcji varsavianistycznej „Varsavianistyczna szkoła” TPW - Renata Marut.

Odsłony: 442

PATRIOTYCZNE CZTERY PORY ROKU W WARSZAWIE czyli „Tam i z powrotem”. KRONIKA WRZESIEŃ - LISTOPAD 2018

W ramach Kursów Wiedzy o Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz działalności Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej (CEVA), uczniowie ZSG (Koło Młodego Przyjaciela Warszawy) odbywają liczne spacery do miejsc pamięci narodowej w Warszawie i okolic, co w tym roku łączy się z uczczeniem 100. Rocznicy Niepodległej, a więc rocznicy historycznej i kulturowej, za którą stoją małe historie i wielkie dramaty, codzienność uporu w dążeniu do celu i pełne zadumy oraz podziwu uznanie dla heroizmu przodków.


O przeszłości najczęściej mówi się z patosem i przez pryzmat uniwersalnych doświadczeń zbiorowych.

Odsłony: 483

W dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się „Spotkanie Młodych” przy Grobie Nieznanego Żołnierza zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w asyście Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uczniowie warszawskich szkół z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oddali hołd bezimiennym przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na spotkanie przybyły delegacje wraz z Pocztami Sztandarowymi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdobywających Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej. Historię o Grobie Nieznanego Żołnierza przemawiał płk Witold Lisowski. Delegacje uroczyście, w asyście Wojska, złożyły przy Grobie Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów, a następnie wpisały się do Księgi Pamiątkowej.
Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy I D TGH - Aleksander Majewski, Kinga Owsiewska i Martyna Szymańska, członkowie Koła Młodych Przyjaciół Warszawy ZSG. W imieniu całej szkoły uczniowie złożyli wiązankę na płycie Grobu oraz dokonali uroczystego wpisu do Księgi Pamiątkowej: „Społeczność uczniowska ZSG w hołdzie bohaterom!"
Uczniowie są jednocześnie przedstawicielami Koła Dziennikarskiego ZSG, prowadzonego przez p. Ewę Bielak i p. Marcina Rakowicza.
 Spotkanie upamiętniło 93 rocznicę Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie i 100-lecia odzyskania niepodległości Polskę oraz zainaugurowało XIV edycja Konkursu Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza dla uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Koło Dziennikarskie ZSG i Koło Młodych Przyjaciół Warszawy ZSG.

Odsłony: 506

KAPSUŁA CZASU -
Pamiątki dla warszawiaków z 2118 r.

Dnia 13 października 2018 roku na Warszawskiej Starówce odbyło się uroczyste „zakopanie” kapsuły czasu. A gdzie dokładnie? U zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Karowej zakopano przedmiotowa kapsułę czasu. Wydobyta za sto lat ma opowiedzieć przyszłym warszawiakom, jak i czym żyła stolica Polski A.D. 2018. Znajdowały się w niej m.in: księgi (do których uczniowie naszej szkoły wpisali się wcześniej), warszawska karta miejska, filiżanka, body niemowlęce, pendrive z wiadomością od Hanny Gronkiewicz-Waltz, istotne dane warszawskie i statystyki, flaga Warszawy, list od Jana Pawła II o wolności, bilet na wydarzenie sportowe i wiele innych.

Odsłony: 763

 7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczysta XVI edycja sesji kulturowo-historycznej, utrzymana w twórczym klimacie literackiej biesiady stanisławowskiej zwanej „Obiadem czwartkowym”, w trakcie którego są (od lat) odkrywane kolejne kulturowe „tajemnice” Warszawy, w tym roku związane z drogami Warszawy do niepodległości.  Był to jednocześnie Dzień Kultury („Aleja Gwiazd”) oraz podsumowanie projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pt. "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)”.

Odsłony: 1841

W sobotę 24 lutego odbyliśmy kolejną podróż do Akademii Varsavianistycznej. Rozpoczęliśmy ją w Centrum Warszawy, a następnie wyruszyliśmy do dawnej siedziby królów. Skorzystaliśmy z warszawskiego metra…

W Centrum Kultury Wilanów mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wykładzie przesympatycznej i pełnej humoru Pani Profesor Elżbiety Zatorowskiej,  na którym poruszany był temat historii sztuki. Mogliśmy wysłuchać szczegółowych opisów przykładów sztuki z epoki antycznej Grecji, starożytnego Rzymu oraz Baroku.

Sztuka antyku otrzymała od łacińskiego słowa „classicus” (wzorowy) nazwę klasycyzmu, używaną także do późniejszych prądów artystycznych, wzorujących się na sztuce antycznej. Kultura klasyczna narodziła się w Grecji, gdzie w V i IV w. p.n.e. osiągnęła szczyt doskonałości. Sztuka hellenistyczna była pełna piękna, spokoju i równowagi. Nie pokazywano w niej starości, cierpienia czy ludzkich niedoskonałości. 

W sztuce tej najwyższą cnotą jest proporcja, harmonia i mimesis – wierne oddawanie rzeczywistości. Estetyka grecka opierała się na naśladownictwie natury otaczającej świat starożytnych. Dążenie do tych samych ideałów można zaobserwować w innych epokach nawiązujących do sztuki klasycznej.

Był to tylko wstęp do cyklu wykładów na temat  dziejów sztuki na przełomie wieków. Już niedługo odbędą się następne wykłady.  Zapraszamy w imieniu Pani Elżbiety na kolejne spotkanie, gdzie szczegółowo omawiane będą średniowieczne zabytki w Warszawie.

PREZENTACJA

Koło Przyjaciół Warszawy ZSG pod opieką pani Ewy Bielak

Odsłony: 903
W sobotę, dnia 10 lutego br. w Centrum Kultury Wilanów  odbyła się Akademia Varsavianistyczna zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Temat spotkania to ,,Warszawa na liście UNESCO". Wykład wygłosiła pani Elżbieta Zatorowska. Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach Akademii.

Na początku prezentacji zostało omówione pojęcie UNESCO - jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Powstało 4 listopada 1946 r. z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, obecnie posiada 195 członków, a siedziba znajduje się w Paryżu.

Następnie zostało omówionych 15. polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do każdego zabytku został przytoczony argument, dlaczego właśnie on posiada cechy, jakie musi spełniać każdy zabytek wpisywany na listę - musi być unikatowy i nietuzinkowy, wyróżniać się spośród innych pamiątek przeszłości.


W kolejnej części lekcji zostało przedstawione Stare Miasto w Warszawie, wpisane na listę UNESCO w 1980 r. Warszawa to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z XIII - XX wieku. Ogromną rolę w odbudowie miasta odegrał polski architekt, profesor Jan Zachwatowicz, którego biografia została krótko przedstawiona przez prelegentów.

Kolejnym wykładem Akademii Varsavianistycznej będzie ,,Wstęp do Historii Sztuki", który odbędzie się 24 lutego.

Koło Dziennikarskie, Małgorzata Pracka kl. II c

Odsłony: 1196
  W dniu 5 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja kulturowo-patriotyczna na temat kultury i literatury kresów, dotycząca twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza oraz innych twórców. Tematyka wykładów i pokazów nawiązywała do  Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 . Punktem kulminacyjnym było  rozdanie nagród za udział w konkursie literackim o tematyce varsavianistycznej, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) przy współudziale Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej (CEVA).

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Marzena Cieślak, która powitała Gości (przybyłych do naszej szkoły wraz z nagrodzonymi uczniami) oraz całą społeczność ZSG, tłumnie zgromadzoną w sali szkoły. Dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła wykład na temat pojęcia wielokulturowości oraz poszanowania wspólnego dziedzictwa narodowego w kontekście przypadających rocznic, a także obowiązków każdego młodego Polaka. Specjalnie dla pani Dyrektor została wykonana piosenka o charakterze „kresowym” (szkolny zespół muzyczny stworzony przez p. Ewę Bielak). Do wspólnego śpiewu znanej pieśni dołączyła się „cała sala”, czyli ok. 160 zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

Odsłony: 1945
Jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się już od XIV wieku. Początkowo były to tylko jednodniowe targi, w trakcie których można się było zaopatrzyć we wszystkie produkty potrzebne na święta, lecz z biegiem lat jarmarki stawały się coraz dłuższe i atrakcyjniejsze. Uczniowie ZSG (klasa III c i  II c z) postanowili odwiedzić kilka jarmarków warszawskich, aby utrwalić w ten sposób tradycję poszukiwania przedświątecznego nastroju i prezentów, a także pooddychać atmosfera życzliwości i radości… Wspólne wyprawy były jednocześnie elementem kształcenia kulturowego i literackiego.

Jarmarki bożonarodzeniowe są bowiem jedną z niewielu okazji na zobaczenie Polaków uśmiechniętych, radosnych, zwyczajnie cieszących się ze Świąt. Polacy chcą wspólnie oczekiwać na Boże Narodzenie, oczywiście w radosnej atmosferze.

Choć chętnie odwiedzamy jarmarki bożonarodzeniowe, to w wielu z nas rodzi się wątpliwość, czy może nie są one kolejnym sposobem na komercjalizację Bożego Narodzenia. Już grudzień, czas Jarmarków Bożonarodzeniowych, które są rozdarte pomiędzy regionalizmem i ludowością, naszymi ręcznie tworzonym ozdobami, a wielkim światem zachodu i zdobyczami ledowych (a nie ludowych) iluminacji w galeriach handlowych. Co wybrać? No cóż… na pewno we wszystkim dobry jest umiar. Dlatego życzymy wielu swojskich, jarmarcznych różności, Gwiazdy Betlejemskiej, wspólnego kolędowania i pamięci o tym, co nasze, bo wspólne…

Wesołych, zdrowych i przyjaznych świąt bożonarodzeniowych z piękną ozdobą na choince! Oby świeciła cały przyszły rok!

Odsłony: 1088

Dnia 17. listopada varsavianistyczna grupa projektowa z klasy III c t wraz z panią Ewą Bielak wybrała się na zwiedzanie obiektów Muzeum Warszawy, znajdującego się na Rynku Starego Miasta. W muzeum znajduje się ponad 7000 muzealiów. Są to wyłącznie oryginały: rzeczy codzienne i odświętne, dzieła sztuki i przedmioty użytkowe, pamiątki po ludziach i wydarzeniach. Zostały one podzielone na 21. gabinetów tematycznych m.in. Gabinet Archeologiczny, Gabinet Pomników Warszawskich, Gabinet Portretów. Podczas zwiedzania mieliśmy również możliwość poznania historii i zmieniającej się przestrzeni samej Warszawy. Dowiedzieliśmy się, czemu Warszawa zawdzięcza swój rozwój, kim są jej mieszkanki i mieszkańcy, skąd się wzięli, jak zmieniały się ich warunki życia. Wszystkie te informacje zostały zebrane w kompendium wiedzy, dzięki któremu mamy możliwość uchwycenia specyfiki stolicy. Muzeum zadbało również o stronę wizualną – wykresy, mapy oraz ikonografie zostały stworzone w taki sposób, żeby łatwo było odnaleźć się w natłoku danych i nie przejść obok nich obojętnie.

W tym muzeum nie da się nudzić, jest to niezwykły spacer przez epoki historyczne, literackie i artystyczne! Wystawa nie opowiada jednej historii, nie odtwarza wprost dziejów miasta od jego początków do chwili obecnej.

 Podczas spaceru po staromiejskich kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o Warszawie. Brak multimediów jest świadomym wyborem. Skupiamy się na rzeczywistych świadkach historii, jakim są „rzeczy”.
Szuflady, które zastosowaliśmy pozwalają na estetyczne umieszczenie informacji. (Zespół Muzeum Warszawy)."

Bartek Sobolewski, III c

Poniżej relacja fotograficzna
Odsłony: 966