W tym roku realizujemy kolejną edycję programu edukacyjnego Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Tytuł nowego projektu jest związany z interdyscyplinarnym badaniem wielokulturowej historii stolicy w kontekście śladów zapisanych w tradycji pozostałej po przedwojennej kulturze warszawskiej.

Inauguracja projektu odbyła się w rocznicę zaślubin Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, a dramowym działaniom uczniów klasy I ap pod kierunkiem p. Ewy Bielak towarzyszył autorski tort królewski oraz obecni byli współcześni dworzanie, którzy pilnowali ceremonii na podobieństwo XVI wieku.  "Gości nie było wielu, przybyła natomiast sama śmietanka łącznie z parą królewską. To właśnie królowi dedykowany był łaciński utwór rozpoczynający spektakl - wykonany w akompaniamencie liry" – (Marcelina Obarska w tekście "Trendsetter Kochanowski. Czyli 'Odprawa posłów greckich' kiedyś i dziś", opublikowanym na portalu Culture.pl).

 Premiera sztuki „Odprawa posłów greckich” Kochanowskiego miała miejsce 12 stycznia 1578 roku w Jazdowie pod Warszawą. To właśnie tę sztukę Kochanowskiego uważa się dziś za pierwszy polski dramat nowożytny. O wydarzeniu przypomina dziś tablica, wmurowana w ścianę siedziby Instytutu Teatralnego.

Reżyserem premierowego przedstawienia był Wojciech Oczko, królewski lekarz, a premiera była jedną z atrakcji weselnych dla gości Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny. Na premierze „Odprawy posłów greckich” nie pojawił się jej autor, ale wzięli w niej udział m.in. król Stefan Batory i Anna Jagiellonka. Dramat wystawiono tuż przed sejmem, mającym zdecydować o wyprawie na Moskwę, co wzmocniło jej patriotyczny wydźwięk.

ARTYKUŁ: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/49719,druk.html

Jazdów to historyczny gród i dwór książąt mazowieckich na terenie obecnej Warszawy (Ujazdów).

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły