W dniu 29 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu varsavianistycznego, w ramach którego realizowane były Kursy Wiedzy o Warszawie dla młodzieży szkół warszawskich oraz projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Sny o Warszawie czyli słowo i czyn twórców miasta.Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego ", realizowanego w ścisłej współpracy przez kilka podmiotów: Radę Osiedla Erazma, Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, TPW oddział Tarchomin, RSM Praga i Koło Gospodyń Miejskich.

Uczniowie ZSG oraz młodzież z osiedla Erazma aktywnie uczestniczyli w happeningach tematycznych, wycieczkach, warsztatach kulturowo- kulinarnych, literackich, fotograficznych i historycznych, konferencjach i jednocześnie realizowali SPEK ZSG, tematem którego stały się realia rekreacyjnej kultury miejskiej w kontekście struktury formalnej i literackiej. - poznawanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego Warszawy- najbliższego środowiska i regionu, domu rodzinnego, wpisanych w tradycje twórczości literackiej i architektonicznej.

Projekt został zrealizowany poprzez ideę czynnego uczestnictwa w kulturze i był prowadzony w terminie od września 2018 do czerwca 2019 w ramach edukacji patriotyczno-varsavianistycznej.

Projekt został podsumowany podczas lokalnego wydarzenia "Spacer z Aleksandrem Kamińskim", w trakcie którego reprezentanci wymienionych powyżej podmiotów urządzili happening pod "Kamykiem" oraz przeprowadzili warsztaty metodą "swobodnego czytania tekstów".

Zakończenie projektu jest jednocześnie pierwszym etapem przygotowań do uroczystych obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Obie rocznice zostaną uhonorowane uroczystością na osiedlu Erazma w dniu 12 września oraz uroczystościami w Zespole Szkół Gastronomicznych im.prof. E.Pijanowskiego w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu z podsumowania przedsięwzięcia.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły