XII Warszawski obiad czwartkowy

gazetka


Wpisał: Ewa Bielak   
04.04.2014.

 W dniu 3 kwietnia odbyła się Szkolna  Konfe­rencja  Kultu­ro­wo-Na­u­­kowa zorganizowana w Ze­spo­le Szkół Gastro­nomicznych im. prof. E. Pi­ja­now­skiego znana jako  „Obiad Czwartkowy”  –  nawiązująca  do obchodów  Ogólnopolskiego Jubileuszu 2014  „650 lat w służbie książki w Polsce ”. Konferencja  nawiązała  też do ważnych  rocznic  związanych z  kwietniem  – a   mianowicie  przypomniała, że 16 kwietnia przypada rocznica podpisania przez  Polskę w  2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego, przez  co  Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; co więcej: faktyczny proces jej integracji rozpoczął się już  przed   dwudziestu  laty w kwietniu 1994 r., z chwilą złożenia wniosku o członkostwo  w  Unii.

Gości powitały: dyr. Jolanta Litniewska i prezes Maria Szypowska, a wicedyrektor Marzena Cieślak przedstawiła zebranym ideę autorskiego projektu pani Ewy Bielak „Kultura w słowie i smaku zaklęta” oraz zaprosiła obecnych do czynnego uczestnictwa w kolejnej, 12. edycji tego warszawskiego projektu kulturowego.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY:Obiad czwartkowy- artykuł dot.projektu .

Zobaczcie, jak gotuje DRUŻYNA KRÓLEWSKA!  MENU obiadu czwartkowego.

Link do strony projektu i galerii zdjęć:

http://admzsg.edu.pl/wawa2/fotoreportaze.html

Warszawski stół wielkanocny

Konkurs na WARSZAWSKI STÓŁ WIELKANOCNY

Wpisał: Ewa Bielak   
04.03.2014.

UWAGA! Wczoraj został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs na najpiękniejszy WARSZAWSKI STÓŁ WIELKANOCNY 2014! 

I miejsce zajęła klasa II g pod opieką pani Katarzyny Goliszewskiej, drugie miejsce klasa I e, również pod opieką nauczyciela projektu WOK-u, pani K.Goliszewskiej, trzecie klasa I f podopieką wychowawczyni pani Ilony Leszczyńskiej. Specjalne wyróżnienie otrzymała klasa I h, która jako jedyna klasa hotelarska wzięła udział w konkursie, zachwycając Dyrekcję własnymi pisankami, autorskim plakatem oraz finezyjnym rękodziełem artystycznym, jakim były wykonane w gronie rodzinnym wielkanocne jaja z autentycznych koronek regionalnych!

I h (wych. Ewa Bielak) przygotowała również dekorację małej sali gimnastycznej oraz wystawę dotyczącą zabytków polskich.

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy pani Goliszewskiej oraz pani Leszczyńskiej za wspaniałe dekoracje w sali 423.

To był naprawdę piękny i smaczny konkurs, który okrasił tegoroczny Warszawski Wielkanocny Jarmark Kultury.

FOTOREPORAŻ Z KONKURSU

Literacki konkurs varsavianistyczny

KONKURS LITERACKI W ZSG

Wpisał: Ewa Bielak   
05.02.2014.

Regulamin publicystycznego konkursu literackiego na opowiadanie, reportaż, felieton, esej lub list

 "Codzienność Warszawy XXI wieku. Miasto, ludzie, zdarzenia."

 

 

 

§ 1 Idea Konkursu
Koło Dziennikarskie ZSG, Zespół do spraw Promocji, Projektów i Innowacji, Zespół Wspierania Uzdolnionych i Zespół Polonistyczny w porozumieniu z Radą Rodziców ogłaszają szkolny konkurs literacki.

Celem powołania konkursu " Codzienność XXI wieku ", zwanego dalej Konkursem, jest inspirowanie i promocja uczniowskiej twórczości oryginalnej, opisującej dzisiejsze realia i doświadczenia egzystencjalne,  opowiadającej o otaczającym nas świecie i poruszającej aktualne problemy społeczne, w tym szkolne. Organizatorzy, patroni i sponsorzy Konkursu pragną za jego pomocą wspierać dzieła literackie uczniów ZSG,  a szczególnie takie, które przejawiają potencjał do stworzenia uniwersalnej opowieści o Polsce współczesnej.

§ 2 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu są, zwane dalej Tekstami, zamknięte formy literackie lub publicystyczne mieszczące się w gatunkowej formule opowiadania, noweli lub mikronarracji o strukturze fabuły jednowątkowej, zarówno te bazujące na relacji dokumentującej, jak i operujące kreacją o charakterze czysto fikcyjnym.

Zgłaszane do Konkursu Teksty muszą mieć charakter autorski ,nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych.
Nieprzekraczające jednej strony znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami) teksty w języku polskim można przesyłać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  w formie załącznika, w plikach komputerowych zapisanych w  formatach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt. Teksty można wysyłać nieprzerwanie od momentu ogłoszenia konkursu aż do chwili opublikowania przez organizatorów na stronie www.admzsg.edu.pl/ informacji o zamknięciu bądź zawieszeniu Konkursu. Teksty dłuższe niż jedna strona znormalizowanego maszynopisu (czyli takie, których objętość przekracza 1800 znaków ze spacjami), przesłane w innym formacie lub pod innym adresem zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą brane pod uwagę.

§ 3 Organizacja Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych (Koło Dziennikarskie ZSG, Zespół do spraw Promocji, Projektów i Innowacji, Zespół Wspierania Uzdolnionych i Zespół Polonistyczny w porozumieniu z Radą Rodziców). Organizator Konkursu jest właścicielem i operatorem strony www.admzsg.edu.pl/  Organizator definiuje i nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.

Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu powoła jury. Skład osobowy jury podawany będzie do publicznej wiadomości. Decyzje jury będą podejmowane w drodze głosowania, protokołowane i mają charakter ostateczny, co oznacza, że autor Tekstu nie może się od nich odwołać.

Jury wybierze ze wszystkich nadesłanych na Konkurs prac najlepszy Tekst, który w ten sposób uzyska tytuł Literacki debiutu Roku Czytelnictwa 2014. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 kwietnia, a rozdanie nagród w dniu 24 kwietnia 2014 w trakcie uroczystej konferencji kulturowo-varsavianistycznej.

Prace przesyłamy do 1o kwietnia 2014 roku.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i stronie projektu „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSG.
Teksty zgłaszane na Konkurs należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki dołączyć informacje kontaktowe (np. adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).  
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw do artykułu.
Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu do nich i modyfikowania danych.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

§ 4 Nagrody

Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez sponsorów i Radę Rodziców.  Dodatkowo prace zostaną ocenione przez polonistki ZSG i włączone do oceny przedmiotowej. Koło dziennikarskie z Tekstów nadsyłanych na Konkurs na bieżąco wybierać będzie materiały do publikacji na przedmiotowych stronach. Jury ma również prawo przyznawać wybranym przez siebie Tekstom honorowy tytuł Opowiadania Miesiąca.

Organizator przewiduje także dodatkowe nagrody w formie wyróżnień.  
 Organizator przewiduje także wręczenie specjalnej Nagrody Literackiej "ZSG" dla autora najlepszego artykułu.

Wokulski na nowo

Przedsiębiorczy i bogaty Warszawiak czyli wspomnienie o planie Wokulskiego w nowej osłonie.

Wpisał: Ewa Bielak   
20.01.2014.

mikoajW dniu 20 stycznia NA LEKCJI WIEDZY O KULTURZE  klasa III f w ramach akcji wspierania uczniów uzdolnionych i kursów wiedzy o Warszawie uczestniczyła w warsztacie nowej przedsiębiorczości, który był prowadzony przez ich kolegę- Mikołaja Wieczorka. Po prezentacji ucznia nastąpiła dyskusja nad tematem, który był myślą przewodnią zajęć. Mikołaj dawał ciekawe wskazówki, jak zostać milionerem, a klasa pracowała metodami aktywizującymi nad stworzeniem recepty na sukces.W spotkaniu uczestniczyła pani pedagog Elżbieta Jankowska oraz wychowawczyni Lidia Górska. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowały pani Ewa Bielak i pani psycholog Dorota Olbryś.Pani Bielak przypomniała, w jaki sposób Stanisław Wokulski "zbił fortunę" i klasa w wirtualny sposób odbyła wycieczkę po Warszawie XIX wieku.

Poniżej przedstawiamy efekty dyskusji , a prezentacja Mikołaja zostanie umieszczona wkrótce.

MŁODY WOKULSKI RADZI, JAK ZOSTAĆ MILIONEREM?

  1. Patrz daleko na drogę przed sobą. Miej wizję. Planuj. 
  2. Umiejętnie gospodaruj czasem.
  3. Postaw sobie poprzeczkę wysoko i idź do celu małymi kroczkami, ale zdecydowanie i wytrwale.
  4. Rozwijaj się. Nie trać czasu. Czytaj książki i pisma, nowe media.
  5. Gdy czegoś nie wiesz - szukaj odpowiedzi. Wiedza to potęga. Czytaj i słuchaj-codziennie.
  6. Pasja się opłaca, rozwijaj swoje pasje i upodobania. Musisz kochać to, co robisz. Gdy jesteś entuzjastyczny w tym, co robisz, troszczysz się też o efekty pracy.
  7. Bądź śmiały! Do odważnych świat należy. Nie bój się ryzyka i uwierz w siebie.
  8. Ludzie sukcesu ponoszą najwięcej porażek, ale dbają o to, by móc próbować na nowo. Przeciętni ludzie nie próbują niczego nowego, ponieważ boją się porażki.
  9. Ludzi sukcesu nie interesuje „druga strona medalu" – ukierunkowani  są na pomyślność. Tak więc- bądź optymistą!

Dzień kultury kobiecej w Warszawie

Dzień Kultury Kobiecej w Warszawie

Wpisał: Ewa Bielak   
19.01.2014.

 kobiety_sukcesu_3

KOBIETY SUKCESU czyli Dzień Kultury Kobiecej  z Palmą D’Onofrio
Kobietom sukcesu towarzyszy stwierdzenie, iż najlepszym czasem na działanie jest chwila obecna. To, co zdarzy się w niedalekiej przyszłości, będzie więc zamierzone i celowe – będzie potwierdzeniem zwycięstwa nad samym sobą i triumfem uporu w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.
Jednakże w świecie zdominowanym przez mężczyzn trudno jest osiągnąć sukces. Istnieje więc niewiele kobiet - wyjątków, którym się to udało, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę zawodową. Prywatnie każda z nas może śmiało powiedzieć, że odniosła sukces. To stwierdzenie będzie jednak trafne i prawdziwe tylko wtedy, gdy same  będziemy przekonane o własnym powodzeniu i odniesionym zwycięstwie. To sprawia, że co raz więcej kobiet podejmuje walkę z własnymi słabościami, by udowodnić płci przeciwnej, że stereotyp kobiety - Matki Polki - mimo sentymentu, nie jest spełnieniem marzeń pań żyjących w XXI w. Nie jest to jednak propagowanie feminizmu, a jedynie przekonanie, iż wartość naszego życia to możliwość spełniania marzeń, bez ograniczeń majątkowych czy społecznych. Mimo upływu wielu lat, dopiero teraz w historii nastąpił przełom, który ujawnia wartość kontrastu pomiędzy męskim punktem widzenia, a kobiecą irracjonalną ideologią. W dniu 15 stycznia w naszej szkole W RAMACH PROJEKTU SZKOLNEGO  odbył się „DZIEŃ KULTURY KOBIECEJ”. Podczas tego happeningu, poświęconego w całości kobietom i ich kulturze, a także organizowanego w całości przez klasę żeńską, mieliśmy okazję gościć Palmę D’Onofrio, która oprócz cudownego uśmiechu zauroczyła nas przede wszystkim swoją wiedzą i umiejętnościami. Warto też dodać, iż we Włoszech, w kraju zdominowanym przez mężczyzn pod względem zawodowym, to właśnie Palma odniosła ogromny sukces, czego jej z całego serca gratuluję! Koordynatorem projektu była pani prof. Ewa Skrońc-Bielak, a także wicedyrektor Marzena Cieślak.

Ciekawe prezentacje uczennic dotyczyły również roli kobiet w kulturze i historii Warszawy, dlatego w ramach Kursów wiedzy o Warszawie przenieśliśmy się w świat emancypantek Warszawskich i odbyliśmy wirtualny spacer, poznająć tajemnice ich życia i działalności.

 Harmonogram projektu:


8.00- 9.30 Konferencja kulturowa- przedmiotowa ( lekcja języka polskiego, podstaw przedsiębiorczości, obsługi konsumenta, wiedzy o kulturze, przygotowania do życia w rodzinie, historii i wiedzy o społeczeństwie)- prowadzenie pani Ewa Bielak, pani Joanna Górniak, opieka merytoryczna- pani Marzena Cieślak i pani Teresa Witek. W trakcie konferencji uczennice II i i III d prezentowały swoje referaty i prace badawcze dotyczące roli kobiet w kulturze oraz wskazywały na kryteria sukcesu kobiet przedsiębiorczych. Klasa I h aktywnie włączyła się w ćwiczenia dramowe związane z komunikacją werbalną i niewerbalną. W konferencji aktywnie uczestniczyli: p. Dominik Orłowski, pani Anna Mirończuk i pani Krystyna Radziwon.

 

9.40- 10.30 Zajęcia w Sali 205- warsztat kulturowo- lingwistyczny połączony z pokazem kulinarnym i związany z praktycznym przepisem Palmy D’Onofrio, jak zostać kobietą przedsiębiorczą. Palma D’Onofrio uczestniczyła w naszym mini-konkursie kulinarnym i otrzymała od organizatorek III d  fartuch, który wymagał kreatywności, aby mógł służyć jako narzędzie przedsiębiorczo-utylitarne.

W tym samym czasie  ( o godz. 10.00) rozpoczęły się warsztaty kulinarne, prowadzone w studiu naszej szkoły przez Palmę D’Onofrio we współpracy z panią profesor Krystyną Radziwon.

 

PS. W związku z dalszą realizacją projektu przeprowadzone i opublikowane zostaną wywiady z dyrekcją ZSG oraz z naszym gościem specjalnym - Palmą D’Onofrio – o co zadbała Karolina Krawiec, uczennica klasy 3d pod opieką pani Sylwii Lewandowskiej. 

  Zapraszamy do galerii zdjęć!

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. By wiecej dowiedziec sie o plikach cookies,zobacz polityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information