Kącik kulinarny

Kącik kulinarny
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Aktualności arrow Rekrutacja arrow Informacje o szkole
Informacje o szkole


DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE
Wpisał: Ewa Bielak   
31.01.2017.
dzie_otwarty_2
Zmieniony ( 31.01.2017. )
 
Ewaluacja szkoły-wyniki
Wpisał: Ewa Bielak   
06.06.2013.


Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej  przez zespół wizytatorów
z Kuratorium Oświaty w Warszawie
ewaluacji zewnętrznej  uzyskaliśmy następujące oceny  
w pięciostopniowej skali  „A – E”, gdzie ocena „A” oznacza ocenę najwyższą:


Wymaganie  -  Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy - A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - A

Kształtuje się postawy uczniów - B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans  edukacyjnych – B

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów - A

Promowana jest wartość edukacji  - A

Rodzice są partnerami szkoły – C

Najważniejsze wnioski z ewaluacji:

1. W ocenie rodziców, uczniów, przedstawicieli samorządu oraz partnerów Szkoła kształci
u uczniów te umiejętności i postawy społeczne oraz kompetencje zawodowe
, które pozwalają
na aktywne działanie w dorosłym życiu oraz na skuteczne rywalizowanie na rynku pracy.

2. Praca dydaktyczno- wychowawcza, realizująca Misję Szkoły („Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”), charakteryzuje się indywidualizacją procesu edukacji, czego efektem są m.in. sukcesy
w konkursach i olimpiadach, aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych oraz działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym, a także wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

3. Nauczyciele stosują różnorodne metody wspierania, motywowania i aktywizowania uczniów (istotną rolę w tych działaniach odgrywa oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność nauczycieli oraz wspieranie uczniów uzdolnionych), ponadto w procesie uczenia się pomaga uczniom sprawiedliwe ocenianie ich wysiłku i osiągnięć.

4. Zasoby środowiska oraz Szkoły wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju – Szkoła korzysta m.in. z Centrum Techniki Kulinarnej „Dora Metal” i udostępnia podmiotom zewnętrznym swoje studio kulinarne. Szkoła współpracuje z licznymi podmiotami środowiska lokalnego, zarówno w zakresie pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej. Współpraca ta jest dobrze oceniania przez nauczycieli, partnerów Szkoły oraz przedstawicieli samorządu.

5. Istotną rolę w pracy Szkoły odgrywa współpraca z absolwentami (w 2008 r. został utworzony Klub Absolwenta Poznańska). Absolwenci uczestniczą w pokazach zawodowych, uroczystościach i imprezach szkolnych, a ich osiągnięcia są prezentowane i motywują uczniów do większego wysiłku.

Zmieniony ( 05.12.2013. )
 
Szkolny przewodnik
Wpisał: Ewa Bielak   
23.01.2011.
 
 
 
ZSG - Szkoła ze smakiem i pomysłem na kulturę
 
mreklama1 mreklama2 mreklama4
 
Gotujemy obiad na Poznańskiej - zapis lekcji technologii gastronomicznej "na żywo" - film
 
Konkursy kulinarne - film
 
Z Życia artystycznego szkoły - film

 
 
ZSG- szkoła ze smakiem i kulturą
 
LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ
 
 
   O poziomie naszej szkoły świadczą przede wszystkim sukcesy w nauce.
Od kilku lat należymy do czołówki warszawskich techników  pod względem wyników egzaminu maturalnego. Szczycimy się także najlepszymi w Warszawie i województwie mazowieckim wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe we wszystkich zawodach.
Chlubą naszej szkoły są laureaci i finaliści olimpiad, konkursów kulinarnych i biznesowych: Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (w naszej szkole organizowany jest II Etap Olimpiady), Olimpiady Smaku, konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej czy konkursu Obycie Umila Życie.
 
Zdobyte certyfikaty i wyróżnienia
 
 • Szkoła sukcesu
 • Złota Szkoła
 • Varsavianistyczna Szkoła
 • Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych „Wars i Sawa”,
 • Certyfikat „Szkoła bez przemocy”
 • Certyfikat  „Szkoła z Pomysłem na Kulturę” 
 • tytuł  „Szkoła odkrywców talentów”,
 • Certyfikat „Uczniowie z klasą”,
 •  Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”.
 • W ubiegłym  roku otrzymaliśmy również tytuł „ Lidera Edukacji Zawodowej”
 • Nasza szkoła została odznaczona Honorową Odznaką  Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 r.

Zmieniony ( 03.03.2016. )
 
© 2017 Z Życia Szkoły
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.