Kącik kulinarny

Kącik kulinarny
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Aktualności arrow Dla Rodziców arrow Zebrania z Rodzicami
Harmonogram zebrań z rodzicami
Wpisał: Ewa Bielak   
11.09.2016.


 

 

 

Harmonogram zebrań z rodzicami   w roku szkolnym 2016/17

6 września 2016 r. /wtorek/

Zebranie rodziców klas I

13 września 2016r. /wtorek/

Zebranie rodziców klas  II- IV

8 listopada 2016 r. /wtorek/

Zebranie rodziców wszystkich klas

6 grudnia 2016 r. /wtorek/

Zebranie rodziców klas IV

31 stycznia 2017 r. /wtorek/

Zebranie rodziców wszystkich  klas

4 kwietnia 2017 r. /wtorek/

Zebranie rodziców klas wszystkich klas

30 maja 2017 r. /wtorek/

Zebranie rodziców klas  I - III

 

Zmieniony ( 09.12.2016. )
 
Ewaluacja szkoły-wyniki
Wpisał: Ewa Bielak   
06.06.2013.


Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej  przez zespół wizytatorów
z Kuratorium Oświaty w Warszawie
ewaluacji zewnętrznej  uzyskaliśmy następujące oceny  
w pięciostopniowej skali  „A – E”, gdzie ocena „A” oznacza ocenę najwyższą:


Wymaganie  -  Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy - A
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - A

Kształtuje się postawy uczniów - B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans  edukacyjnych – B

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów - A

Promowana jest wartość edukacji  - A

Rodzice są partnerami szkoły – C

Najważniejsze wnioski z ewaluacji:

1. W ocenie rodziców, uczniów, przedstawicieli samorządu oraz partnerów Szkoła kształci u uczniów te umiejętności i postawy społeczne oraz kompetencje zawodowe, które pozwalają na aktywne działanie w dorosłym życiu oraz na skuteczne rywalizowanie na rynku pracy.

2. Praca dydaktyczno- wychowawcza, realizująca Misję Szkoły („Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”), charakteryzuje się indywidualizacją procesu edukacji, czego efektem są m.in. sukcesy w konkursach i olimpiadach, aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych oraz działaniach promujących szkołę w środowisku lokalnym, a także wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

3. Nauczyciele stosują różnorodne metody wspierania, motywowania i aktywizowania uczniów (istotną rolę w tych działaniach odgrywa oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność nauczycieli oraz wspieranie uczniów uzdolnionych), ponadto w procesie uczenia się pomaga uczniom sprawiedliwe ocenianie ich wysiłku i osiągnięć.

4. Zasoby środowiska oraz Szkoły wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju – Szkoła korzysta m.in. z Centrum Techniki Kulinarnej „Dora Metal” i udostępnia podmiotom zewnętrznym swoje studio kulinarne. Szkoła współpracuje z licznymi podmiotami środowiska lokalnego, zarówno w zakresie pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej. Współpraca ta jest dobrze oceniania przez nauczycieli, partnerów Szkoły oraz przedstawicieli samorządu.

5. Istotną rolę w pracy Szkoły odgrywa współpraca z absolwentami (w 2008 r. został utworzony Klub Absolwenta Poznańska). Absolwenci uczestniczą w pokazach zawodowych, uroczystościach i imprezach szkolnych, a ich osiągnięcia są prezentowane i motywują uczniów do większego wysiłku.

 

Zmieniony ( 27.06.2013. )
 
© 2017 Z Życia Szkoły
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.