Kącik kulinarny

Kącik kulinarny
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Aktualności arrow Dla Uczniów arrow Inicjatywy uczniów arrow Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Wpisał: Ewa Bielak   
21.12.2015.

 

W naszej szkole odbyła się debata kulturowa dotycząca ochrony praw człowieka. Młodzież ZSG pod opieką pani Ewy Bielak i Katarzyny Goliszewskiej zorganizowała konferencję połączoną z tematycznym występem artystycznym Koła Teatralnego ( klasa I c). W części naukowo-dydaktycznej referentami byli: pani Monika Stempień, pani Barbara Metter, pani Ewa Bielak, uczniowie: Marek Szapkarow- Orłowski, Oliwia Czajkowska i Miłosz Mlonek. Ekologiczny poczęstunek został przygotowany ze środków Rady Rodziców przez przedstawicieli klasy I f ( podziękowania dla pani Lidii Górskiej). Debata została przygotowana przez Komisję ds. Promocji Ekologii i SZWU pod opieką pani wicedyrektor Marzeny Cieślak.

Prezentujemy abstract tematyczny, przygotowany przez panią Monikę Stempień:

Prawa człowieka to niezbywalne uprawnienia wynikające z faktu bycia człowiekiem, dotyczą relacji władza- jednostka. Są to prawa przyrodzona czyli mamy je od urodzenia do śmierci. Mają charakter uniwersalny, niezbywalny i nienaruszalny.

Dziesiątego grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument składał się z trzydziestu artykułów. Był to pierwszy ogólnoświatowy katalog praw człowieka i obywatela. Od 1950 roku w rocznicę uchwalenia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzisiaj klasyfikacja praw człowieka opiera się na teorii trzech generacji, której twórcą jest francuski prawnik Karel Vasak. Prawa pierwszej generacji to prawa wolnościowe, czyli prawa osobiste i polityczne. Prawa drugiej generacji to prawa społeczne, czyli prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne. Są to prawa indywidualne. Natomiast prawa trzeciej generacji to prawa grupowe, zwane solidarnościowymi lub kolektywnymi. Najtrudniej je wyegzekwować szczególnie w państwach pozaeuropejskich, gdzie tradycje demokratyczne nie są czymś powszechnym. Są to miedzy innymi prawo do pokoju, do samostanowienia, do czystego środowiska, do pomocy humanitarnej.

Po doświadczeniach drugiej wojny światowej system ochrony praw człowieka został zinstytucjonalizowany, powstały odpowiednie procedury i dokumenty. Dzisiaj ochrona praw człowieka opiera się na trzech podstawowych filarach. Międzynarodowy system tworzy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Istnieją systemy regionalne, na przykład europejski, w ramach którego ochroną praw człowieka zajmuje się Rada Europy, Unia Europejska i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Trzeci filar stanowią organizacje pozarządowe. Do najbardziej rozpoznawalnych i obdarzonych największym zaufaniem społecznym należą: Amnesty International, Human Rights Watch, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Prezentujemy referat ucznia na temat odbioru nietzscheanizmu jako ideologii siły, która tępi altruizm i w śmiały sposób promuje przemoc. Oby jak najmniej osób o takich poglądach...a zwłaszcza filozofów.Jest to jednak osoba, która na trwałe wkroczyła w terminologię naukową, w szczególności dzieląc kulturę na apollińską i dionizyjską.

 Fryderyk Nietzsche uważany jednocześnie za geniusza i szaleńca, był również wielkim wizjonerem. Pisał o wojnach jakich jeszcze nie było, o nauce która zniszczy samą siebie, wydaje się, ze przewidział nawet zniszczenie środowiska przez ludzkość „Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby jedną z nich jest człowiek”. Wiele z jego przepowiedni sprawdza się teraz na naszych oczach, stoimy w obliczu zagrożeń dla naszej kultury a nawet cywilizacji przed, którymi Nietzsche przestrzegał.
Nietzschego uznaje się za architekta ideologii nazizmu. Niesłusznie. Poglądy Nietzschego zostały wypaczone przez Hitlerowców i przedstawione w niewłaściwym świetle w rzeczywistości bowiem w sposobie myślenia Nietzschego można się dopatrywać założeń filozofii Niccolo Machiavellego.
Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof, prozaik, filolog klasyczny urodził się 15 października 1844 r. w Roken w Niemczech, zmarł 25 sierpnia 1900 r. w Weimarze.
Mimo niemieckiego pochodzenia przyznawał się do polskich korzeni a wręcz przechwalał się nimi. „Dziękuje niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem”. W rzeczywistości miał on wyłącznie niemieckich przodków natomiast jego fascynacja polskością wynikała raczej z pragnienia zamanifestowania niechęci do kultury niemieckiej. Dał temu wyraz zrzekając się obywatelstwa pruskiego. Uważał on, iż reformacja która zaczęła się właśnie w Niemczech zniszczyła postępową myśl Renesansu, zaś w 16 wieczną Polsce upatrywał jako kolebkę wolności, tolerancji a za szczególne jej osiągnięcie uważał liberum veto.
W Lipsku w 1868 r. Nietzsche poznał Richarda Wagnera, połączyło ich zamiłowanie do muzyki oraz do filozofii Arthura Schopenhauera. Można przyjąć, że model moralności Nietzschego w znacznym stopniu opiera się na filozofii Schopenhauera. Podczas przyjaźni z Wagnerem analizował on motywy jego postępowania, uznając je za dalekie od ideałów chrześcijańskich. Osiągnięcia Wagnera stanowiły w oczach Nietzschego dowód, że wielkie dzieło często idzie w parze z „niskimi” pobudkami twórcy – samolubstwem, zawiścią, pragnieniem sławy, zadufaniem w sobie, autorytaryzmem i małostkowością. Między innymi te cechy doprowadziły do rozstania Nietzschego z kompozytorem pod koniec 1876 roku co zbiegło się z pierwszymi poważnymi symptomami choroby filozofa. W 1882 roku przed wydaniem Zaratustry poznał Lou von Salome swoją pierwszą miłość. Ich związek jednak nie trwał długo gdyż w tym samym roku głównie dzięki intrygom siostry Nietzschego Lou odrzuciła jego oświadczyny i uciekła z Paulem Ree do Berlina. Porzucenie przez jedyną miłość poważnie odbiło się na niestabilnym emocjonalnie filozofie co tylko pogorszyło objawy jego choroby.
Dzisiaj chorobę Nietzschego określilibyśmy według współczesnych kryteriów medycznych jako zespół psychozy maniakalno-depresyjnej. która z czasem przerodziła się w obłęd.

„Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.”

Po śmierci filozofa wydano książkę „Wola Mocy” wokół której wyrosło najwięcej kontrowersji. Jego siostra zredagowała i wypaczyła wiele oryginalnych myśli Nietzschego przedstawiając jej zwulgaryzowana interpretację, którą później podchwycili ideolodzy nazizmu. W efekcie uczyniono niesłusznie z Nietzschego proroka faszyzmu i głównego ideologa nazizmu. Przykładem tego jest również kradzież przez nazistów pojęcia Nietzscheańskiego „nadczłowieka”, który w przekonaniu filozofa miał być istotą czystą, doskonałą, wolną od słabości: .„Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nad człowiekiem. Liną nad przepaścią”
POGLĄDY
Nietzsche był przeciwnikiem filozofii wykładanej ex cathedra. Był on typowym empirystą. Jego zdaniem sens ma jedynie taka filozofia, którą się przeżywa. W „Tako rzecze Zaratustra” pisał o tym:

„Ze wszystkiego, co napisano, to tylko miłuję, co ktoś pisze własną krwią. Pisz krwią, a doświadczysz, że krew jest duchem”
„Nie zastanawiaj się, czy to co mówi filozof jest prawdą lecz spytaj jak doszedł do tego, że to jest prawda”

W swojej pierwszej książce „Narodziny tragedii” Nietzsche wprowadził koncepcje apollińskości i dionizyjskości.
Apollińskość jest dążnością do tworzenia pozoru świata, który przesłania prawdę o życiu i poprzez to pomaga je znosić. Z tego żywiołu wyrastają sztuki obrazowe: poezja, malarstwo i rzeźba. Przedstawiona przez Nietschego definicja Apollińskości jest w istocie pierwotną koncepcją zasad moralności niewolniczej.
Dionizyjskość to żywioł będący istotą życia, dzika nieokreślona chaotyczność i nieokiełznanie – przejaw przepełniającego życie dążenia ku mocy. Oto w skrócie podstawy koncepcji moralności panów.
Co ciekawe w muzyce według Nietzschego dochodziło do syntezy tych elementów w postaci klasycznej tragedii greckiej.
MORALNOŚĆ PANÓW I NIEWOLNIKÓW
Żeby lepiej objaśnić jak Nietzsche rozumiał tę filozofię należało by przypomnieć postać filozofa włoskiego oświecenia Niccolo Machiavellego znanego z autorstwa zbioru rad dla sprawujących władzę pt. ”Książe”. Machiavelli wychowany w duchu kultury rzymskiej gdzie na porządku dziennym był zarówno widok śmierci jak i krwawe ofiary, uważał, iż moralność chrześcijańska czyni ludzi słabymi a przez jest szczególnie szkodliwa dla władców. Kieruję się on zasadą: cel uświęca środki. Polityka według Machiavellego to sztuka skutecznego działania, która musi być oddzielona od moralności. „Mąż stanu, aby prowadzić skuteczną politykę, musi także sięgać po środki i metody sprzeczne z zasadami moralnymi.” Takie postępowanie można uznać za pierwotne niczym prawo dżungli a przez to naturalne, zgodne z instynktami człowieka. Nietzsche moralnością chrześcijańską był rozczarowany. Uważał, że jest nienaturalna gdyż często stawia słabego ponad silnym a tym Nietzsche się brzydził, brzydził się gloryfikacją słabości.

„Niezależnie od tego jak dziwnie to brzmi, należy zawsze stawać w obronie silnych przeciwko słabym; szczęśliwych – przeciwko tym, którzy się nie udali; zdrowych- przeciwko osobnikom zwyrodniałym i dziedzicznie obciążonym.”
Nietzsche podobnie jak Machiavelli odrzuca wartości chrześcijańskie lecz nie dla tego, że są niewskazane dla władcy ale kłócą się z naturalnym porządkiem rzeczy a przez to zdrowym porządkiem rzeczy.
To co Machiavelli zalecał władcy i przed czym go przestrzegał, Nietzsche rozciągnął na ostrzeżenie dla całego społeczeństwa a nawet całej ludzkości.
Czym jest więc moralność niewolników według Nietzschego?
Moralnością taką jak chrześcijańska w domyśle nie zgodna z naturą człowieka.
A moralność panów?
Jest to moralność ludzi wolnych od ograniczeń wszelkiej moralności.

Można, więc wnioskować, że Nietzsche przez prawdziwie wolnego człowieka uważał człowieka amoralnego.

Fryderyk Nietzsche ukazuje zgubny wpływ religii chrześcijańskiej na społeczeństwo, przykładem tego jest współczesny Europejczyk. Obserwujemy początek konfrontacji pomiędzy mentalnością mieszkańca dzisiejszej Europy a mentalnością np. człowieka islamu, przedstawiciela innej kultury zorientowanego na ekspansje i użycie siły , nie nadstawiającego przysłowiowego drugiego policzka, nie litującego się nad sobą ani tym bardziej na wrogiem ale wychowanego w tradycji walki i zemsty.
Stosunek Nietzschego do osłabiającej ludzkość religii chrześcijańskiej i podobieństwo jego myśli do filozofii Machiavellego ilustrują miedzy innym jego słowa:

„Altruizm jest egoizmem słabych”

 

Zmieniony ( 21.12.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 Z Życia Szkoły
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.