Kącik kulinarny

Kącik kulinarny
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Aktualności arrow Dla Uczniów arrow Szkoła BP/Ekolog
Szkoła Bez Przemocy,Wolontariat, Klub Ekologa
Wpisał: Ewa Bielak   
30.09.2010.

                      

WEJŚCIE DO SZKOŁY BEZ PRZEMOCY                                WEJŚCIE DO DZIAŁU WOLONTARIAT

 

KLUB EKOLOGA

 

           DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA ZSG

 

1.  Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej i prozdrowotnej oraz stworzenie w społeczności szkolnej i lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej w nawiązaniu do profilu gastronomiczno-hotelarskiego szkoły.

2.  Wykształcenie wśród młodzieży nowego spojrzenia na środowisko i jego walory oraz praktyczna nauka, jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr

3.  Powołanie szkolnego KLUBU EKOLOGA i stworzenie szkolnego Programu edukacji ekologicznej.

4.  Prowadzenie stałej akcji informacyjnej w szkole za pomocą strony internetowej, szkolnego  facebooka oraz tablic ściennych i telebimu.

5.  Współpraca Klubu Ekologa ze szkolnym  Zespołem Wspierania Uzdolnionych, Zespołem ds. Promocji, Projektów i Innowacji, Zespołem wychowawczym, Samorządem Uczniowskim ZSG oraz instytucjami lokalnymi.

6.  Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i różnych programach oraz przedsięwzięciach ekologicznych .

7.  Ponadprogramowa edukacja z zakresu ochrony środowiska z elementami ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia  i gospodarki odpadami.

8.  Zaangażowanie uczniów w akcje ekologiczne:  sprzątania terenu miasta, zbierania surowców wtórnych , a także w inne przedsięwzięcia proekologiczne- przyjazne środowisku ( edukacja społeczna, akcje charytatywne, promocja zdrowego żywienia, dietetyki, produktów regionalnych, idei slow food, wegetarianizmu).

9.  Organizacja szkolnych festynów okolicznościowych oraz imprez promujących cele ekologii.

10.          Prezentacja sprzętu wykorzystywanego w ochronie środowiska i gospodarce odpadami: tzw. „zgniataczy butelek”, pojemników, worków do zbiórki i segregacji odpadów, indywidualnych przydomowych kompostowników itp.,

11.          Działania reklamowe  mające  na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej, ekologicznej i praktycznej , w tym znajomości nowego sposobu postępowania z odpadami oraz segregowania żywności i jej bezpiecznego przechowywania zgodnie z normami europejskimi:

·     broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie,

·     artykuły i reklamy na terenie szkoły i na szkolnych portalach internetowych ,                                                                                                                                                                  

·     plakaty (także typu outdoor tj. wielkoformatowe), stickersy czyli nalepki, ulotki,

·     logo, hasła reklamowe promocji zdrowego stylu życia,

·     szkolenia wewnętrzne oraz spotkania publiczne dla ogółu mieszkańców, prezentujące nowe formy działania w zakresie działań proekologicznych.

12.          Prezentacja literatury ekologicznej, prezentacji multimedialnych, filmów i prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych przez młodzież.

13.          Pokaz możliwych sposobów segregacji odpadów w trakcie lekcji biologii i godzin wychowawczych .

14.          Okresowe kampanie informacyjne (akcja ulotkowa, wkładka informacyjna do gazety szkolnej  w zakresie promocji zdrowego stylu życia i gospodarki odpadami, warsztaty edukacyjne, zajęcia na godzinach wychowawczych, realizacja zintegrowanego nauczania międzyprzedmiotowego w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zdrowego żywienia.

15.          Uczestniczenie w zajęciach , których celem jest nauka  krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska i rozwinięcia  świadomości ekologicznej (praktyczne wskazówki, jak  żyć w zgodzie z naturą).

16.          Promocja żywności ekologicznej i od dostawców z terenów wiejskich.

17.          Praktyczne poznawanie zagadnień ochrony środowiska - samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń, w których podejmuje on różne działania, np.: przeprowadza warsztaty, przygotowuje prezentacje, prowadzi stałe obserwacje, eksperymenty, pomiary, projektuje prace społecznie-użyteczne w najbliższym otoczeniu, nie tylko na terenie szkoły.

18.Odkrywanie wartości tkwiących w tradycyjnych produktach polskich i promowanie receptur domowych.

19. Prowadzenie akcji wolontaryjnych na rzecz promocji zdrowego życia i żywienia.

20. Stosowanie kodeksu Szkoły bez przemocy.

 

 

Zmieniony ( 17.02.2015. )
 
© 2017 Z Życia Szkoły
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.