logo_top

"Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT

Koordynator projektu:

p. Joanna Kubiak
e-mail:joanna.kubiak@srodmiescie.warszawa.pl

Biuro projektu:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa
Wydział Funduszy Europejskich
ul. Wspólna 65a
00 – 693 Warszawa pok. 102
Tel. (22) 622-30-37

Pracownicy merytoryczni:

p. Elżbieta Zakrzewska

p. Paweł Woźniak
logo_bottom