logo_top

"Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SZKOLENIA

W ramach projektu "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie" realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-024/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zaplanowano następujące szkolenia:

1. Szkolenie hotelarskie FIDELIO:

Wyniki testu z jęz. angielskiego - element rekrutacji do szkolenia Fidelio>>>

jest to specjalistyczne szkolenie dotyczące umiejętności obsługi systemu informatycznego Fidelio wykorzystywanego do procesu zarządzania hotelem. Nabór na szkolenie będzie otwarty, skierowany do uczniów THG. Ponieważ obsługa programu wymaga znajomości języka angielskiego potencjalni uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do przystąpienia do testu oceniającego znajomość tego języka. W ramach projektu planowane są dwie edycje szkolenia (każda po 30h na grupę).
W pierwszej edycji szkolenia wezmą udział 2 grupy 20-osobowe, w drugiej–1 grupa
20-osobowa. Zajęcia w języku polskim i angielskim prowadzić będzie specjalista praktyk, na co dzień wykorzystujący program Fidelio w swojej pracy zawodowej.

Rekrutacja:
• I nabór - od 22 listopada 2010 r. (40 osób)
• II nabór - wrzesień 2011 r. (20 osób)

Pobierz kartę zgłoszeniową, kartę uczestnika i regulamin >>

2. Szkolenie specjalistyczne "BARISTA":

szkolenie obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną o kawie, gatunkach oraz metodach jej przygotowania, wiedzę praktyczną, podstawowe zasady pracy baristy, nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z młynkiem oraz ekspresem ciśnieniowym. Przeznaczone jest dla uczniów klas III THG. W ramach projektu zaplanowano 2 edycje szkolenia (każda po 15h na grupę). Szkoleniem zostaną objęte 3 grupy. W pierwszej edycji wezmą udział 22 osoby (jedna grupa), w drugiej– 28osób (dwie grupy). Szkolenie zakończone będzie egzaminem, podczas którego uczestnik rozwiązuje test składający się z 10 pytań teoretycznych oraz losuje jedno zadanie praktyczne do wykonania w założonym czasie. Szkolenie będą prowadzić specjaliści praktycy z branży balistyki.

Rekrutacja:
• I nabór - grudzień 2010 r./styczeń 2011 r. (22 osoby)
• II nabór - wrzesień 2011 r. (28 osób)

Pobierz kartę zgłoszeniową i kartę uczestnika >>

3. Szkolenie specjalistyczne z zakresu GASTRONOMII (8 modułów):

szkolenia mają na celu zapoznać uczniów z szeroką gamą surowców wykorzystywanych
w nowoczesnych technikach kulinarnych oraz wykształcić w nich umiejętność sporządzania potraw zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii.
W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia z następujących tematów:
Moduł 1. Warzywa znane i nieznane
Moduł 2. Potęga smaku: przyprawy świata
Moduł 3. Sztuka dekorowania i eksponowania potraw
Moduł 4. Wykwintne potrawy z ryb i owoców morza
Moduł 5. Kuchnia zimna i sztuka doboru alkoholu do potraw
Moduł 6. Sporządzanie wybranych potraw kuchni świata
Moduł 7. Sztuka sporządzania potraw wegetariańskich
Moduł 8. Kuchnia molekularna
Zakres tematyczny szkoleń opracowano we współpracy z pracodawcami, którzy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na absolwentów (przyszłych pracowników) posiadających wiedzę właśnie w tym zakresie. Powyższa tematyka nie występuje w aktualnym programie nauczania. Udział uczniów w zajęciach z ww. zakresu pozwoli im poszerzyć szkolną wiedzę
i nabyć kwalifikacje pożądane przez pracodawców.
Szkolenie gastronomiczne prowadzone będzie przez doświadczonych i cenionych mistrzów sztuki kulinarnej. Zajęcia prowadzone będą w pracowni technologicznej wyposażonej
w nowoczesny sprzęt i urządzenia. W ramach projektu planowane są 2 edycje szkolenia (każda po 24h na grupę). W szkoleniu weźmie 6 grup w pierwszej edycji i 7 grup w drugiej (średnio po 25 osób) We współpracy z pracodawcami zostanie opracowany program każdego ze szkoleń specjalistycznych i materiały dydaktyczne dla uczniów. Zakupione zostaną materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Rekrutacja:
• I nabór - grudzień 2010 r. / styczeń 2011 r.(ok. 140 osób)
• II nabór - wrzesień 2011 r. (ok. 200 osób)

Pobierz kartę zgłoszeniową i kartę uczestnika >>

logo_bottom