logo_top
W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY

PROJEKT EDUKACYJNY

Harmonogram działań

Konferencja Kulturowo-Naukowa w ZSG

Realizowaniu tego ważkiego celu dopomoże otwarcie Zadania Szkolną Konferencją Kulturowo-Naukową w ZSG – z udziałem Oficjalnych Gości – zorganizowaną w czwartek 25 kwietnia jako „Obiad Czwartkowy” z okazji obchodów Światowego Dnia Książki.
Ogromne znaczenie ma to, że – zgodnie z piękną tradycją – Szkolną Konferencję uświetnią wykłady profesorów-historyków z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego podkreślających znaczenie wielostronnej edukacji varsavianistycznej.
Założycielka ambitnego wydawnictwa Drzewo Babel opowie o swoich doświadczeniach z książką w Polsce i o ciekawych „książkowych” kontaktach europejskich.
Uczniowie ZSG zaprezentują mini-część artystyczną.
Realizowaniu nadrzędnego ważkiego celu dopomogą dwie sesje problemowe w Zamku Królewskim: 11 czerwca i 24 października (terminy już uzgodnione z Zamkiem).

I Sesja Zamkowa

11.VI.2013 Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie pod Honorowym Patronatem Metropolity Warszawskiego – z udziałem Oficjalnych Gości i młodzieży z wielu szkół Warszawy.

Część artystyczna – uczniowie ZSG.
Część popularno-naukowa - studenci UW.

Sesja położy nacisk na sprawy nawiązujące do tradycji Stefana Starzyńskiego, kontynuujące jego troskę o los Stolicy, jej godność i jej zabytki - więc m.in. sprawa 60-lecia dokończenia w 1953 r. odbudowy zniszczonego Starego Miasta.
A potem w 1980 roku uhonorowanie tego dzieła wpisaniem odbudowanego Starego Miasta z Katedrą i Zamkiem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego, na której są najcenniejsze skarby globu.
Sesja także sięgnie w daleką przeszłość – przypomni 600-lecie ocalałego ze zniszczeń wojennych dokumentu księcia mazowieckiego Janusza I nadającego prawa miejskie Warszawie 4 czerwca 1413 roku.
Na zakończenie Sesji jej uczestnicy będą nieodpłatne losować książki varsavianistyczne dostarczone przez FAM i nieodpłatnie zwiedzać Zamek.

II Sesja Zamkowa

24.X. 2013. Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie pod Honorowym Patronatem Metropolity Warszawskiego – z udziałem Oficjalnych Gości i młodzieży z wielu szkół Warszawy nawiązująca m.in. do 175-lecia urodzin i 120-lecia śmierci Jana Matejki, tego genialnego reżysera historycznej wyobraźni polskiej.

Część artystyczna – uczniowie ZSG;
Część popularno-naukowa – studenci UW.

Sesja m.in. przypomni wiersz Lechonia z jakże trafną metaforą mówiącą, że Matejko „maluje Starzyńskiego na murach Warszawy”. Przypomni też mało znany a ważny fakt, że w roku 1938 (kiedy Prezydentem Warszawy był Stefan Starzyński) wydobyto z zapomnienia dar Matejki dla Warszawy i dla Zamku - jakim był jego obraz KONSTYTUCJA 3 MAJA ofiarowany w 1892 roku w dobie trwających wówczas rozbiorów, „złożony na przechowanie” w sejmie galicyjskim, ale przywołujący nadzieję niepodległości w liście Matejki: „Jestem Polakiem, a ostatnim wyrazem uczuć moich – Ojczyzna... Złożyłem dar ostatni z myślą, że ci, co obręczą niewoli uciśnieni, kiedyś przyjmą go w mury swej Stolicy, a zawieszą na ścianach sali zamkowej, tam gdzie przyjętą została przez stany wielka reforma kraju Konstytucją 3 Maja nazwana."
W 1938 roku (75 lat temu) powieszono ten obraz w zamkowej sali.
W Europejskim Roku Obywateli Unii Europejskiej sesja przypomni też mało znane a ważkie działanie Jana Matejki, który 130 lat temu w 1883 roku po namalowaniu obrazu SOBIESKI POD WIEDNIEM powiedział podczas honorujących go uroczystości na Wawelu, że „...pośle SOBIESKIEGO do Rzymu papieżowi, Europie przypomni Polskę!” I spełnił to, a dar ten – przekazany „w imieniu narodu polskiego” – papież Leon XIII przyjął jak najuroczyściej.
Na zakończenie Sesji jej uczestnicy będą nieodpłatne losować książki varsavianistyczne dostarczone przez FAM i nieodpłatnie zwiedzać Zamek, m.in. obejrzą ów obraz KONSTYTUCJA 3 MAJA ofiarowany przez Matejkę, szczęśliwie uratowany przed zniszczeniem wojennym.

Wystawa fotograficzna

Realizowaniu owego ważkiego celu – budzenia i umacniania w młodzieży zainteresowanie dziejami Warszawy – dopomoże fotograficzne wystawa artystyczno-dokumentalna odwołująca się do tradycji Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego jako opiekuna zabytków Stolicy i dowódcy cywilnej obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.
Wystawa przypomni zniszczenia Warszawy podczas II wojny światowej oraz odbudowanie Stolicy wysiłkiem polskich rąk, serc i umysłów.
Wystawa będzie eksponowana na sztalugach podczas obu sesji w Zamku Królewskim, a także w dwóch szkołach wyróżnionych podczas Konkursu w 2011 roku W POSZUKIWANIU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY.

Współpraca z partnerami

Realizowaniu owego ważkiego celu dopomoże partnerska merytoryczna współpraca (bez współodpowiedzialności finansowej) ze znanymi od dawna doświadczonymi działaczami z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego (ZSG) i z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (TPW).
logo_wawa