W dniu 22. maja 2019 r. naszą szkołę odwiedziła przedstawicielka instytucji CFA Europeen Louis Prioux, pani Zsanett Toth. Po uprzednim obejrzeniu szkoły i spotkaniu z panią dyrektor Marzeną Cieślak, pani Toth odbyła spotkanie z uczniami klas trzecich na sali gimnastycznej. Zainteresowani uczniowie mieli okazję poznać program instytucji zajmującej się organizowaniem zawodowych staży we Francji organizowanych w systemie kształcenia dualnego podczas których absolwenci nie tylko pozyskują zawodową i ogólnokształcącą wiedzę w języku francuskim, ale także równolegle odbywają staż w najlepszych gwiazdkowych restauracjach Michelin. Po zakończeniu stażu konieczne jest zdanie egzaminów w języku francuskim w celu uzyskania certyfikatu z francuskiej gastronomii. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów szkoły oraz tegorocznych absolwentów, ponieważ 2 z ubiegłorocznych uczniów odbywa wspomniany staż w tym roku i podzielili się oni dobrymi wrażeniami z jego przebiegu. Po spotkaniu odbyły się rozmowy rekrutacyjne uczniów zdecydowanych na wzięcie udziału w programie. Nad całością przebiegu wizyty czuwały pani Agnieszka Kopij i Anna Mirończuk.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły