W dniu 4 września w Zespole Szkół Gastronomicznych odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, pani Marzena Cieślak powitała zaproszonych Gości, między innymi radną dzielnicy Śródmieście - Katarzynę Joannę Wiśniewską, Przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, wiceprzewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, a także Przyjaciół Szkoły, znanych i uznanych szefów kuchni - przede wszystkim Jarosława Uścińskiego (Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni), Andrzeja Bryka (szefa kuchni), a także przedstawiciela firmy Selgros Cash&Carry i  Transgourmet - Karola Lisińskiego i przedstawiciela firmy Global- Adama Wolnego. Na sali byli również inni zaprzyjaźnieni szefowie kuchni, specjaliści oraz osoby wspierające Szkołę. Zaproszeni Goście wygłosili przemówienia skierowane do uczniów klas pierwszych, których motywem przewodnim było wskazanie nauki i pracy jako podstawowego elementu na drodze do sukcesu zawodowego. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Dyrektor Marzena Cieślak w swoim przemówieniu, zaznaczyła, że nowy rok szkolny stwarza mnóstwo nowych możliwości i może być pierwszym stopniem do sukcesu życiowego uczniów, dlatego optymizm i uśmiech powinny towarzyszyć społeczności szkolnej w każdym dniu nauki i pracy. Swoje przemówienie zakończyła następującym przesłaniem: Bo, jak powiedział Platon, filozof starożytnej Grecji, „Celem rozumnego życia jest myśleć to, co prawdziwe, czuć to co piękne, i kochać co dobre”. Starajcie się o tym pamiętać. Niech prawda, dobro i piękno towarzyszą wam w każdym dniu waszego życia. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach pewnego flamandzkiego pisarza i duchownego, że „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją. Uczniowie klasy II c i III c pod kierunkiem pani Ewy Bielak przygotowali część artystyczną. W ten sposób wszyscy pierwszoklasiści zostali uroczyście powitani przez społeczność ZSG.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły