W dniu 9 września 2017 r. z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Żywienie Człowieka w 200-letniej historii nauczania rolniczego na ziemiach polskich” połączona ze spotkaniem absolwentów i pracowników Wydziału. Dyrektor Zespołu Szkól Gastronomicznych Marzena Cieślak (Absolwentka SGGW) wraz z kierownikiem praktyk Anetą Czarnotą-Kołcoń oraz szefami kuchni i uczniami ZSG uczestniczyli w obu częściach uroczystości.  Pani Dyrektor została poproszona o uroczyste wystąpienie, a uczniowie naszej szkoły obsługiwali bankiet w sposób synchroniczny, prezentując w ten sposób niezwykłe umiejętności zawodowe o charakterze profesjonalnym. Uczniów do pokazu przygotował pan Grzegorz Skierkowski. Na ręce pani dyrektor Marzeny Cieślak zostało przekazane uroczyste Podziękowanie dla szkoły za wieloletnią, owocną współpracę.
ZAPROSZENIE z programem Konferencji Jubileuszowej

Link do zdjęć organizatora

Poniżej kilka naszych fotografii

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły