15 września odbyła się w naszej szkole konferencja „Transplantacja darem życia”, której organizatorem był Wydział Zdrowia Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Celem spotkania  było  zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów, jako metody poprawy zdrowia i ratowania życia. Spotkanie z uczniami  i prelegentami rozpoczęła Pani Dyrektor Marzena Cieślak oraz Pani Halina Krajkowska, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

W konferencji uczestniczyło około 100 uczniów naszej szkoły. O stanie polskiej transplantologii, metodzie pobierania nerki od żywego dawcy, sposobach szukania dawcy szpiku, opowiadali młodzieży: dr n. med. Dorota Lewandowska – Kierownik Krajowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie, dr hab. med. Tomasz Jakimowicz – pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Pani Jolanta Korsak - kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej. Gośćmi konferencji byli także p. Eugeniusz Karmiłowicz  i pani Magdalena Chmielewska, którzy podzielili się z uczniami swoimi przeżyciami jako biorcy i dawcy. O roli koordynatora transplantacyjnego opowiadał p. Łukasz Górski.

Prelekcje wzbogacone zostały o tematyczne filmy poglądowe. Po zdobyciu  rozległej wiedzy  z zakresu transplantologii, uczniowie mieli możliwość  wypełnienia dostępnych w szkole oświadczeń woli, wyrażając tym samym  zgodę na pobranie po ich śmierci narządów do przeszczepienia. Serdecznie dziękujemy Naszym Gościom za wspaniałą lekcję humanitaryzmu. Poniżej fotorelacja

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły