Konkurs na projekt promujący kształcenie zawodowe

Przedmiotem Konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego, przedstawiony za pomocą filmu o dowolnej konwencji (reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.) stworzonego w dowolnej technice. Maksymalny czas trwania filmu to 3 minuty.
 

Regulamin

Tematem przewodnim projektu powinien być jedno z wymienionych haseł:
a. Mój zawód na globalnym rynku pracy
b. Szkoła zawodowa – lubię to!
Autorom najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 2 000 PLN

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły