3 września 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Inaugurację rozpoczęło wystąpienie Dyrektora ZSG pani Marzeny Cieślak. Powitała zaproszonych Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pana Jarosława Uścińskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni i pana Mirosława Reszczyka – Skarbnika OSSKiC-u i Dyrektora ds. Gastronomii firmy Janex  oraz wszystkich zaprzyjaźnionych szefów kuchni, specjalistów i osoby wspierające naszą szkołę.

Szczególnie ciepłe i serdeczne słowa skierowała pani Dyrektor do uczniów klas pierwszych, podkreślając szczególną wagę chwili – fakt, że rozpoczynają oni naukę w nowej szkole w roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwróciła się z apelem, aby starali się budować poczucie więzi ze swoją ojczyzna, poznawali historię i byli dumni z dokonań naszych przodków, nie tylko przy okazji świąt i uroczystości, ale każdego dnia, aby godnie i odpowiedzialnie korzystali z dobrodziejstwa wolności.

Dyrektor Naczelna przypomniała też o tym, że 1 września to także  rocznica wybuchu II wojny światowej. Uświadomiła uczniom, że ich rówieśnicy w 1939 roku nie mogli rozpocząć nauki. Zamiast do szkolnych ław trafiali do okopów, stawali z bronią w ręku, aby bronić ojczyzny. Często na ołtarzu walki o jej wolność składali swoje młode życie. Następnie wszyscy zgromadzeni uczcili bohaterów minutą ciszy.

Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że uczniowie będą osiągać wysokie wyniki w nauce i odnosić sukcesy w konkursach i olimpiadach. Zapewniła, że mogą liczyć na wsparcie całej  społeczności szkolnej w realizacji wszelkich pozytywnych i twórczych działań, że Dyrekcja i nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby mogli zdobyć solidny warsztat zawodowy, gruntowną wiedzę ogólną i ważne umiejętności.

Nauczycielom - Dyrektor Naczelna życzyła jak naj mniej kłopotów i problemów, dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów i wielu powodów do satysfakcji, pracownikom administracji – spokojnej i efektywnej pracy, a rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.

Kończąc swoje wystąpienie zaproponowała, aby wszyscy kierowali się w swoim postepowaniu słowami pewnego flamandzkiego pisarza i duchownego: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.

Inauguracja zakończyła się degustacją lodów, którymi mogliśmy poczęstować uczniów dzięki uprzejmości pana Piotra Wieczorka – Prezesa firmy Gastro Magic Service – Wypożyczalni Gastronomicznej. Ustawiony na szkolnym dziedzińcu automat z lodami naprawdę cieszył się dużą popularnością.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły