W ramach  programu wizyt studyjnych w Treblince, projektu Podróż Pamięci, finansowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, klasy IVA, IVG, IVH uczestniczyły w wycieczce  do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Szkolnymi koordynatorami projektu były Pani Małgorzata Łukaszewska i Pani Monika Stempień. W wycieczce uczestniczyły również: wychowawczyni klasy IVA - pani Agata Trykacz oraz pedagog szkolny - Pani Barbara Metter. Celem uczestnictwa w programie było między innymi: poznanie przyczyn, przebiegu, skutków zjawisk oraz  procesów historycznych prowadzących  do Holocaustu oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową i religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji. 19 września uczniowie uczestniczyli w lekcji patriotycznej, mającej przygotować ich do odwiedzin w tym szczególnym miejscu Pamięci Narodowej.

Prezentacja - Podróż pamięci

”Treblinki nie można było przeżyć. Najsprawniejsza fabryka śmierci w machinie Holokaustu zabijała tylu ludzi, że nie starczało ziemi, by wszystkich zakopać. Gigantyczne ruszty do palenia ciał szybko okazały się za małe…”

W Treblince zginęło - według szacunków historyków – od 800 do 920 tys. Żydów pochodzących
z dziesięciu krajów. Wielkie głazy  upamiętniają zamordowane społeczności. Cmentarzysko składa się
 z 17 tys. Kamieni - na 216 wyryto nazwy miejscowości, z których byli tu przywożeni polscy Żydzi.

W Treblince istniały dwa obozy. Obóz pracy (Treblinka 1) i obóz Zagłady (Treblinka 2). Treblinka 1 to obecnie „Pomnik Ofiar Obozu Zagłady”. W nastrój powagi i zadumy wprowadził nas wiersz Haliny Birenbaum - „Jedźcie do Treblinki”. Następnie wzięliśmy udział w Projekcie Imiona, którym fundacja Treblinka pragnie przywrócić pamięć o tych, którzy kiedyś żyli z nami na wspólnej ziemi. To miejsce domaga się nie tylko modlitwy i skupienia, ale również troskliwej pamięci oraz wiedzy.

Żydzi zostali w czasie wojny pozbawieni przez Niemców wymiaru człowieczeństwa, wyrzuceni poza nawias rodziny ludzkiej. Przywoływanie ich po imieniu – wspomnienie choć niektórych Żydów z imienia
i nazwiska, a gdzie to możliwe, także z zawodu i adresu – jest  krokiem mającym na celu przywrócenie ich do tej wspólnoty, pozwoli zrozumieć, że byli to ludzie, ze swoimi własnymi planami i marzeniami, swoimi kochającymi rodzinami, przyjaciółmi, miłościami i troskami.

Każdy z uczestników wycieczki w  skupieniu  odczytał imię  oraz biogram jednej z ofiar obozu.

Następnym punktem programu pobytu  w Treblince była wizyta w muzeum i lekcja z przewodnikiem. Przedstawiona została nam historia obu obozów oraz dzieje niektórych osób więzionych w obozie, w tym także dzieci, czego przykładem jest przerażająca historia 14 letniej Hani Zaleskiej, której niewinna śmierć stała się symbolem bestialskiego zachowania Niemców. Ostatnim punktem podróży było zwiedzenie terenu obozu pracy, gdzie więźniowie byli zmuszeni wydobywać żwir, a ślad, jaki pozostał po tej działalności, to opuszczona kopalnia i zarys fundamentów po barakach, gdyż Niemcy starali się zatrzeć ślady swojej działalności, wysadzając budynki, a w ich miejsce sadząc łubin.

Podsumowując, Podróż Pamięci, jaką odbyliśmy, skłoniła nas do refleksji nad istotą człowieczeństwa oraz do postawienia sobie pytania - „Jak to możliwe, że człowiek człowiekowi zgotował ten los?” (motto Medalionów Z. Nałkowskiej). Poznając tragiczny los niewinnych ludzi, których pozbawiono wolności
 i godności ludzkiej, kroczących ostatnią ścieżką życia, pełną poniżenia i cierpienia, a my stąpający  po śladach ziemi, splamionych krwią, w naszych umysłach zrodziły się słowa krzyku, wyryte na jednym
z kamieni :- „Nigdy więcej wojny”.

                                                                           Dawid Trafalski kl. IV A

 Poniżej można zapoznać się z prezentacją z pobytu w Treblince

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły