18 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość, na którą przybyło wielu znakomitych gości. Pani dyrektor Marzena Cieślak przywitała wszystkich zebranych, a w szczególności:

 1. dr. hab. Krystyna Gutkowska Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 2. dr hab. prof. nadzw. Jadwiga Hamułka Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 3. Elżbieta Wierzbicka dr inż. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 4. Robert Zaremba dr inż. Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 5. Jan Polcyn – Prezes Firmy Dora-Metal Sp. z o.o.
 6. Krzysztof Kobyłecki – dyrektor Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
 7. Jarosław Uściński – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni
 8. Mirosław Reszczyk – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz Dyrektor Generalny ds. Gastronomii w firmie Janex
 9. Rafał Warda – Dyrektor Arche sp. z o.o.
 10. Paweł Grochowski – wice prezes Arche sp. z o.o.
 11. Vincent Dujardin – Dyrektor Generalny Hotelu Novotel
 12. Mincho Pachikov – Z-ca Dyrektora Hotelu Novotel
 13. Joanna Kostrzewa – regionalny kierownik sprzedaży Firmy Transgourmet Polska sp. z o.o. właściciela firmy Selgros Cash&Carry
 14. Nick Tsiros – Dyrektor Generalny Radisson Blu Sobieski Hotel
 15. Olof Karlsson - Dyrektor Generalny Radisson Blu Centrum Hotel
 16. Urszula Huber – City HR manager Radisson Blu Centrum Hotel
 17. Dariusz Zahorański – Szef kuchni Radisson Blu Centrum Hotel
 18. Adriana Biernatowicz-Jadczak - dyrektor generalny Hotel Renaissance
 19. Paulina Penev – Hotel Renaissance
 20. Andrzej Bryk – szef kuchni Hotelu Renaissance
 21. Rafał Characiński – z-ca szefa kuchni Hotelu Renaissance
 22. Jerzy Czapla – Prezes Centrum Szkolenia Barmanów
 23. Adriana Rychter - Dyrektor complexu hoteli Westin-Marriott.
 24. Renata Marcinkowska – przedstawiciel Hotelu Marriott
 25. Adam Wolny i Oliwier Pinnov - przedstawiciele firmy Kyocera (czyt. Kiocera) i Global
 26. Tadeusz Pilewicz – właściciel firmy Tedmar
 27. Mariusz Gwadera – przedstawiciel firmy Tedmar
 28. Tomasz Boczoń – manager ds. szkoleń Hilton Warsaw Hotel
 29. Małgorzata Bernat – szefowa działu zasobów ludzkich Regent Warsaw Hotel
 30. Katarzyna Malesa – HR manager Regent Warsaw Hotel
 31. Mariusz Jeznach – szef kuchni Hotelu InterContinental
 32. Joanna Pilewicz – przedstawiciel Hotelu Sheraton
 33. Stefan Birek – szef kuchni Hotelu Lord
 34. Adam Kwieciński – szef kuchni Hotelu Courtyard
 35. Tomasz Pietrzak – przedstawiciel Courtyard
 36. Piotr Szulc – szef kuchni Hotelu La Regina
 37. Marcin Michalik – prezes firmy Color of Coffee
 38. Iza Michalik, Wojciech Pasko, Konrad Kacperczyk - przedstawiciele firmy Color of Coffee
 39. Ewa Bielińska – prezes oddziału ZNP Warszawa – Śródmieście
 40. Barbara Jurkowska - Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – Śródmieście,

Następnie pani dyrektor zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy składali ślubowanie i tym samym zostali uroczyście włączeni w poczet uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego. Wyraziła nadzieję, że młodzi ludzie będę chętnie rozwijać swoje umiejętności, pasje, zamiłowania, talenty i tym samym kontynuować chlubne tradycje swoich poprzedników. Przywołała słowa Alberta Ensteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Odpowiedzialni za to są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Pani dyrektor życzyła młodym ludziom, żeby czas spędzony w szkole zapewnił im doskonały start w dorosłe życie.

Nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani dyrektor życzyła sukcesów pedagogicznych, satysfakcji z pracy i wszelkiej pomyślności.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych – uczniom klas trzecich. W skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2018/19 będą wchodzili: Maria Styś, Julia Choromańska i Krystian Cegliński.

Wreszcie nastąpił najważniejszy moment uroczystości – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Akt ślubowania, podpisany przez przedstawicieli poszczególnych klas, został wręczony pani dyrektor.  

Następnie pani Marzena Cieślak podziękowała przyjaciołom i sponsorom naszej szkoły, wręczyła im okolicznościowe statuetki.  Dzięki nim szkoła wzbogaciła się o bufet sałatkowy podarowany przez firmę DORA METAL Sp. z o. o. Zaś firma ARCHE Sp. z o. o. ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów. W imieniu obdarowanych głos zabrali : prezes firmy Dora Metal Jan Polcyn, Joanna Kostrzewa – przedstawiciel firmy TRANSGOURMET POLSKA, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Dariusz Zahorański – reprezentant Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz pan Andrzej Bryk – szef kuchni Hotelu Renaissance.

W finale spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień z następującymi firmami:

- ARCHE Sp. Z o.o, którą reprezentował dyrektor Rafał Warda

- RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL - Dyrektor Generalny  pan Nick Tsiros

- RADISSON BLU CENTRUM HOTEL – Dyrektor

 Generalny pan Olof Karlsson

- RENAISSEANCE WARSAW AIRPORT HOTEL pani Paulina Penev

- COLORS OF COFFE – Prezes-  pan Marcin Michalik.

Po podpisaniu porozumień przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, a pani dyrektor Marzenie Cieślak wręczyli symboliczny bukiet kwiatów.  Część artystyczną, której treścią były życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły, zaprezentowało Koło Teatralne, prowadzone przez panią Ewę Bielak. Finałem części artystycznej była piosenka w wykonaniu Marysi Prokopowicz, dedykowana wszystkim obecnym. Kończąc uroczystość, pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie, zaprosiła pierwszoklasistów na poczęstunek ufundowany przez firmę COLORS OF COFFE, a gości i pracowników szkoły – na obiad do szkolnej restauracji.

Całość uroczystości tradycyjnie przygotowali: Ewa Bielak, Grzegorz Tarach i Grzegorz Żak, nad całością przygotowań czuwała dyrektor Marzena Cieślak oraz panie wicedyrektor: Elżbieta Fatyga i Marzena Niedośpiał. Oprawę wizualną zapewniła Biblioteka Szkolna ZSG.

Fotoreportaż z uroczystości

 

 

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły