W dniu 19 czerwca 2019 roku miało miejsce rozdanie nagród za osiągnięcia  w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Konkurs odbył się 5 marca 2019 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i brało w nim udział 10 uczniów ZSG. Aż 2 z nich uzyskało wynik bardzo dobry i tym samym zajęło II miejsce. Pani dyrektor Marzena Cieślak wręczyła uczniom dyplomy i nagrody, pogratulowała sukcesu i życzyła dalszych osiągnięć w konkursach językowych. Była to już XIX edycja konkursu, który od kilku lat cieszy się dużą popularnością w naszej szkole, a jego koordynatorem jest pani Anna Mirończuk.  Celem konkursu jest podniesienie kształcenia językowego i poszerzania horyzontów kulturoznawczych, a w jego ramach uczniowie muszą także uprzednio przeczytać podaną lekturę anglojęzyczną.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły