Hotel Marriott objął patronatem uczniów klas o specjalności kelner