Ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zawarto porozumienie dotyczące doskonalenia procesu kształcenia uczniów Zespołu oraz wspierania szkoły w działalności dydaktycznej