Z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, zawarto porozumienie które ma na celu unowocześnienie procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych oraz ściślejsze powiązanie potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia