Zawarto porozumienie z firmą Dora-Metal, które ma na celu unowocześnienia procesu kształcenia w zawodach branży gastronomicznej z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia