Ustawa ta określa zasady działania i korzystania z systemu informacji oświatowej (elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach).