Reduta Wolska

mgr Monika Stempień - nauczyciel historii i WOS w ZSG

W kolejnej opowieści o parkach chciałabym przedstawić, jak wyglądały tereny na których dzisiaj są parki. Najlepiej jest opowiadać posiłkując się konkretnymi przykładami. Moim będzie park imienia generała Józefa Sowińskiego i jego otoczenie.

Warszawska Wola staje się częścią stolicy w czasie pierwszej wojny. Wcześniej to między innymi tereny pozamiejskie, będące częścią fortyfikacji otaczających miasto. Reduta swoje początki według przekazów ma w czasach potopu szwedzkiego, następnie insurekcji kościuszkowskiej. Ale tak naprawdę powstaje w czasie powstania listopadowego i wojny polsko- rosyjskiej, kiedy po klęsce jaką będzie bitwa pod Ostrołęką, władze powstańcze od strony zachodniej chcą ufortyfikować miasto, przygotowując się do obrony.

W ciągu miesiąca powstaje szaniec zamknięty – ostroróg bastionowy. Siódmego lipca 1831 roku ma miejsce uroczystość związana z zakończeniem prac.

Kiedy  6 września 1831 roku rusza ofensywa rosyjska, Reduta Wolska składa się z trzech części: bastionu naczelnego, zagrody południowej z zachowanym do naszych czasów kościołem św. Wawrzyńca jako schronem i zagrody północnej, pozostałości po ogrodzie angielskim przy wzniesionej około 1750 roku rezydencji Alojzego Fryderyka Bruhla. Ten ostatni fragment szańca to tereny dzisiejszego najstarszego parku wolskiego. Oczywiście park nie powstaje w XIX wieku w okresie zaborów.

Pomysł stworzenia miejsca odpoczynku dla  wolaninów  pojawia się u progu niepodległości, gdy po pierwsze  tereny te zostają przyłączone do miasta, a po drugie zmienia się  ostatecznie charakter tego miejsca z rolniczego na przemysłowy. Już w 1916 roku Koło Architektów na zlecenie władz miasta przygotowuje projekt zatytułowany „Szkic wstępnego planu regulacyjnego m.st. Warszawy”, w którym uznano  za najistotniejsze tworzenie ogrodów i parków. Z tych projektów przed wybuchem II wojny udało się zrealizować  utworzenie naszego parku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 sierpnia 1936 roku. Na uroczystości był obecny prezydent Starzyński, który mocno przyczynił się do powstania parku. W następnym roku  odsłonięto pomnik bohaterskiego generała Sowińskiego.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły