Sukces Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego - jesteśmy ponownie „ZŁOTĄ SZKOŁĄ”- uzyskaliśmy I miejsce w Warszawie !

Znak jakości szkoły 2018 należy do nas! Przypinamy sobie ZŁOTĄ TARCZĘ! 

Zajęliśmy 1.miejsce w Warszawie jako TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE!

Dla najlepszych polskich liceów i techników zostały wprowadzone specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. 

Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.  

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami  NASZA SZKOŁA JEST ZŁOTA i  mamy prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2018”  i związanego z tym graficznego znaku jakości. Poniżej informacja Fundacji:

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Czytaj więcej na stronie Perspektyw

Odsłony: 121
W grudniu 2017 roku w naszej szkole były podejmowane inicjatywy, związane z Dniem Praw Człowieka.
Finał uroczystości w postaci Konferencji oraz Debaty społecznej odbył się w dniu 11 grudnia. Został przygotowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”, Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej  oraz Samorząd Uczniowski. Uroczystość została otwarta oraz podsumowana przez Dyrektor ZSG Marzenę Cieślak, która w swym wystąpieniu podkreśliła,  że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948

roku w Paryżu i do tej pory jest fundamentem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Na jej bazie powstało dziesiątki konwencji, np. Konwencja Praw Dziecka. 

Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych tworzy Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, który określa obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa, należne człowiekowi od dnia urodzin.

Dyrektor Marzena Cieślak przypomniała, że Dzień Praw Człowieka formalnie ustalono 4 grudnia 1950 roku na 317. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Debatę społeczną zorganizowała p. Katarzyna Goliszewska-Szadura, natomiast wykłady w trakcie Konferencji przedstawiły: p. Elżbieta Zarębska, p. Monika Stempień oraz p. Ewa Bielak oraz uczennica klasy IV a Katarzyna Nowakowska i uczniowie klasy III c- Katarzyna Zielińska, Agata Kazubska i Bartek Sobolewski.

Konferencja została podzielona na 5 modułów, każdy zawierał informacje związane z toposami wolności, prawa i równości.:

1.Literacki.

2.Historyczny.

3.Patriotyczny.

4.Artystyczny.

Uzdolnieni uczniowie ZSG przygotowali część artystyczną. W trakcie konferencji młodzież dyskutowała z nauczycielami ZSG, uczestniczyła w analizie przedmiotowych  dokumentów prawnych oraz rozmawiała z przybyłymi gośćmi - zaprzyjaźnionymi działacze społeczni, varsavianiści i studenci UW.
Nad całością  uroczystej konferencji czuwała p. Ewa Bielak, lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych, która przypomniała młodzieży o najważniejszych treściach, związanych z 2018 rokiem. Rok 2018 ogłoszono:
•Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
•Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
•Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)
•Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji
•Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.

W odniesieniu do Roku Praw Kobiet organizatorzy zaprezentowali niezwykłe sylwetki polskich literatek, emancypantek i wielkich kobiet w historii Polski.


10 grudnia jest kulminacyjnym punktem inicjatywy, bowiem kampania z okazji Dnia Praw Człowieka trwa cały rok. Prowadzi ją Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, który wspomagany jest przez agendy ONZ, departamenty, fundusze i inne organizacje. Za każdym razem ustalane są inne tematy i slogany dotyczące praw człowieka, np. „Godność i sprawiedliwość dla wszystkich", „Nasze prawa, nasza wolność”, „Dziś stań w obronie czyichś praw”, „Każdy dzień to Dzień Praw Człowieka”, „Prawo do udziału w życiu publicznym” itp. Dla potrzeb Kampanii utworzona zostaje specjalna strona internetowa, więc każdy może przyłączyć się do akcji. Znajdziemy tam najważniejsze informacje, materiały do pobrania oraz sugestie, w jaki sposób zaangażować się w obronę praw człowieka.

 
W ramach obchodów święta odbywają się konferencje poświęcone tematyce praw człowieka, spotkania polityczne, szkolenia, dyskusje, pokazy filmów dokumentalnych a także szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych. Jednym z najważniejszych momentów Dnia Praw Człowieka jest wręczenie Nagrody Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest docenienie ludzi i organizacji, które przyczynili się do promowania i ochrony praw człowieka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Po raz pierwszy nagrody wręczono w 1968 roku. Co charakterystyczne, są one przyznawane co pięć lat. Laureaci wybierani są przez specjalną komisję składającą się z przewodniczących Zgromadzenia Ogólnego i Rady Społeczno-Gospodarczej oraz Komisji Praw Człowieka, Komisji Statusu Kobiet oraz Podkomisji ds. Promocji i Ochrony Prawa człowieka. Nagrodę w postaci metalowej tablicy opatrzonej pieczęcią ONZ i projektem artystycznym oraz wygrawerowaną dedykacją otrzymali m. in. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Amnesty International, Nelson Mandela, Jimmy Carter, Martin Luther King, Denis Mukwege czy Adam Łopatka. Nagrody Organizacji Narodów Zjednoczonych nie mają charakteru pieniężnego.
 
Dzień Praw Człowieka to święto, które adresowane jest do każdego z nas. Nie bójmy się zareagować w obronie praw człowieka, jeśli zostały one naruszone w szkole, pracy czy na ulicy. 10 grudnia jest też dobrą okazją by zapoznać się z tekstem Deklaracji, przeczytać ją wspólnie z dziećmi czy znajomymi.
 
To święto, które obchodzimy corocznie 10 grudnia. Upamiętnia ono podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. W tym dniu szczególnie uświadamia się znaczenie tego dokumentu, a także oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni. Niektórzy za swoją walkę przypłacili nawet życiem, jak choćby Martin Luther King.
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest ona zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
 
Impulsem do uchwalenia dokumentu były zbrodnie nazistowskie w czasie II wojny światowej. Kiedy zaczęły one wychodzić na jaw, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych zbyt ogólnie formułuje prawa człowieka. Na konferencji w San Francisco zaproponowano więc utworzenie Karty Praw Człowieka, której opracowaniem zająć się miała Komisja Praw Człowieka powołana przez Radę Gospodarczą i Społeczną. Prace nad projektem rozpoczęły się w 1945 roku, a po trzech latach dokument był gotowy. Do jego powstania przyczynili się ludzie z różnych stron świata: John Peters Humphrey (Kanada), który sprawował wówczas funkcję dyrektora Wydziału Praw Człowieka w Sekretariacie ONZ, René Cassin (Francja), Eleanor Roosevelt (USA), Charles Malik (Liban) oraz Peng-chun Chang (Chiny). Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu, choć dziewięć państw z różnych powodów wstrzymało się od głosu. Nasz kraj odmówił zgody na pojęcie powszechności praw człowieka w rozumieniu Deklaracji pod pretekstem braku wzmianki o walce z faszyzmem. Taki sam powód podały Jugosławia, ZSRR, Czechosłowacja. Arabia Saudyjska odmówiła w proteście przeciw równości kobiet i mężczyzn. Od głosu wstrzymało się też RPA, w której panowała polityka apartheidu.
 
 Ważnym elementem systemu ochrony praw człowieka na świecie są też organizacje pozarządowe jak choćby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UNESCO czy Amnesty International. Angażują się one w obchody święta, np. Amnesty International w okolicach 10 grudnia organizuje Maraton Pisania Listów w obronie 10 osób, których prawa zostały złamane.
 
Powszechna deklaracja praw człowieka trafiła do Księgi rekordów Guinnessa, jako najczęściej tłumaczony dokument.
 
Dzień Praw Człowieka
Dzień Praw Człowieka formalne ustalono 4 grudnia 1950 roku na 317. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ podczas której zaproszono wszystkie państwa członkowskie i inne zainteresowane organizacje do świętowania. Obchody mają przede wszystkim na celu poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia.  ( materiał merytoryczny cyt.za: https://www.kalbi.pl/dzien-praw-czlowieka)
 

Odsłony: 363

Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.

Odsłony: 153

8 grudnia 2017 r. w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 5, odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych - „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2017oraz III Ogólnopolska „Olimpiada Kawy®”. Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Organizatorem konkursu była Grupa Dora Metal, Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz firma Apro Trade/Akademia Kawy®. Zmagania konkursowe zaszczycili swoją obecnością: Mazowiecki Wicekurator Oświaty w Warszawie, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciel Biura Edukacji, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, przedstawicielka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Celem głównym konkursu kulinarnego było m.in.: kultywowanie, rozpowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością w dziedzinie sztuki kulinarnej, przygotowując zakąskę o charakterze świątecznym z wykorzystaniem karpia oraz danie zasadnicze z wykorzystaniem szynki. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach: konkursie kulinarnym i baristycznym. Nad przebiegiem konkursu czuwało profesjonalne Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele największych hoteli i restauracji.

Wyniki Konkursu kulinarnego:

I miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.

II miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu.

III miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

Osobowością konkursu kulinarnego została uczennica z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie.

Wyróżnienie za technikę otrzymała uczennica z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.

Wyniki III OLIMPIADY KAWY:

I miejsce – uczennica z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu.

II miejsce - uczennica z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie.

III miejsce – uczeń z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.

Osobowością baristyczną został uczeń z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

Grand Prix konkursu zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu.

Na wszystkich zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, naszych partnerów i pracodawców.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy pokonali bardzo silną konkurencję!

Poniżej wcześniejsza informacja

Konkurs Dora Metal 2017

IX Edycja Ogólnopolskiego  Konkursu Szkół Gastronomicznych Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2017 oraz III Ogólnopolska „Olimpiady Kawy®” dla Szkół Gastronomicznych

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Finał konkursu odbędzie się 8 grudnia 2017 r.

Odsłony: 1967

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz powierzył naszej szkole organizację etapu wojewódzkiego.

Witam serdecznie wszystkie szkoły z naszego województwa, zapraszam do uczestnictwa i zgłaszania zwycięzców wyłonionych w eliminacjach szkolnych do udziału w drugim etapie wojewódzkim I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Pliki do pobrania:          Program turnieju         Regulamin turnieju

Organizatorem etapu Wojewódzkiego jest: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.

 1. Do 15 grudnia 2017 roku należy przesyłać zgłoszenie kandydatów z klas programowo najwyższych do eliminacji wojewódzkich Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz na adres: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Zgłoszenie Turniej Kucharz”. Karta zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich, terminarz i regulamin są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu zsspoz.pl

Razem ze zgłoszeniem proszę przesłać zapotrzebowanie na sprzęt, wyposażenie stanowisk niezbędne w trakcie konkursu.

 1. Etap dla województwa mazowieckiego I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz odbędzie się 31 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie ul. Poznańska 6/8. Uczestnikiem wojewódzkiego etapu I edycji turnieju jest zwycięzca etapu szkolnego.
 2. Temat przewodni tegorocznego turnieju to: Potrawy z drobiu w roli głównej.
 3. Etap wojewódzki I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz składać się będzie z części:
 • pisemnej – godz. 900 do 1000 (60 minut)
 • praktycznej – 1020 do 1150 (90 minut)
 1. Etap praktyczny będzie polegał na wykonaniu 3 porcji dania zasadniczego z wykorzystaniem drobiu według własnej inwencji.
 2. Do III etapu (ogólnopolskiego) kandydują uczniowie, którzy w II etapie (wojewódzkim) zdobyli co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. W części teoretycznej uzyskać można 30 punktów, a w praktycznej 70 punktów.
 3. Kryteriami oceniania będą:
 • organizacja i higiena pracy
 • gospodarka surowcami
 • profesjonalizm pracy
 • użycie technik kulinarnych i odpowiedniego sprzętu
 • wygląd, kreatywność, estetyka podania
 • dobór składników
 • prezentacja potraw i ocena organoleptyczna.
 1. Strój ochronny, surowce do wykonania potraw, sprzęt specjalistyczny uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają wyposażenie stanowisk - według indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników wraz z przesłanym zgłoszeniem w terminie do 15.12.2017 r.
 2. Dodatkowe pytania dotyczące etapu turnieju wojewódzkiego proszę kierować do Pani Iwony Kalinowskiej - Wiącek, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 880-963-613.
Odsłony: 449

Po raz kolejny w Naszej Szkole odbył się Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie. Na inauguracji Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała serdecznie radcę ds. kulturalnych Ambasady włoskiej i zarazem dyrektora Włoskiego  Instytutu Kultury w Warszawie Roberto Cincotta, Paolo Gesumunno z tegoż Instytutu  oraz Szefa Kuchni Diego Bongiovanni w ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners).

Przez cały tydzień (od 20.11 do 25.11) Szef Diego Bongiovanni prowadził  dla uczniów naszej szkoły warsztaty kulinarne, opowiadając przy tym o  kuchni włoskiej, tradycji, kulturze i kraju. Uczniowie sporządzali takie potrawy jak:
Bucatini  alla cabonara, Tagliatelle jajeczne z ragu alla Bolognese, Filet z Dorady w warzywnej skorupce z sosem bearneńskim, Timbale z sera ricotta z przepiórczym jajkiem, chrupiącym boczkiem i sosem grzybowym, Ciasto orzechowe zabaione z Marsalą.


Młodzież biorąca udział w warsztatach miała okazję poznać oryginalne surowce pochodzące z różnych regionów Włoch oraz techniki i technologie sporządzania potraw. Możliwość uczenia się od jednego z najlepszych włoskich szefów kuchni, była bezcennym doświadczeniem dla naszych uczniów, za co szefowi bardzo dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy także Panu Ambasadorowi Włoch Alessandro de Pedys oraz Panu dyrektorowi Roberto Cincotta za zorganizowanie w Naszej Szkole tego wydarzenia.

Fotoreportaż w Galerii

Przepisy potraw przygotowane przez uczniów

1. Bucatini alla carbonara

2. Filet z dorady w warzywnej kołderce z sosem buernenskim

3. Jajeczne Tagliatelle z ragu alla Bolognese

4. Timbalo z ricotty z przepiorczym jajkiem, boczkiem i grzybami

5. Tort orzechowy z ciepłym zabaione z Marsalą

Odsłony: 599
24 listopada 2017 r. w Centrum Kreatywności odbył się I Warszawski Kongres „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy” zorganizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Adresatami tego przedsięwzięcia byli dyrektorzy warszawskich techników i branżowych szkół I stopnia, pracodawcy, przedstawiciele warszawskich uczelni oraz doradcy zawodowi. Kongres prowadził Pan Jarosław Gugała prezenter telewizji Polsat, który przeprowadził wywiad z Panią Anną Sochą dyrektorem ds. personalnych firmy Kramar S.A. i Panem Janem Polcynem Prezesem Grupy Dora Metal.


Wystąpienia prelegentów dotyczyły szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb warszawskiego rynku pracy oraz doradztwa zawodowego adresowanego do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto przedstawione zostały rozwiązania w zakresie współpracy szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz system doradztwa zawodowego w Niemczech.
Kongres objęty został patronatem honorowym rektorów uczelni współpracujących ze szkołami warszawskimi: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie objęte zostało także patronatem honorowym Konfederacji Lewiatan.


Na kongresie Naszą Szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Cieślak, oraz zaproszeni przez nas pracodawcy:
    Jan Polcyn – prezes Grupy Dora Metal
Krzysztof Kobyłecki  - dyrektor CTK Doram
    Emilia Pomianowska - dyrektor hali Selgros przy ul. Połczyńskiej
                     przedstawiciel firmy Transgourmet Polska sp. z o.o.
    Mincho Pachikov – Wicedyrektor Novotel Warsaw Center, AccorHotels
    Monika Derdej – Talent & Culture Coordinator Novotel Warsaw Center

Odsłony: 460

17 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2017”. W finale wzięły udział drużyny z całej Polski.

Nasi uczniowie, Magdalena Miszczuk i Krzysztof Kuklewski, w konkurencji kulinarnej zajęli I miejsce!

To już kolejny, wspaniały sukces naszych uczniów. Znowu okazali się bezkonkurencyjni. Pani dyrektor Marzena Cieślak serdecznie gratuluje uczniom, opiekunom i rodzicom.

Fotorelacja z konkursu.

Odsłony: 451
Jesteśmy dumni! Po  raz kolejny nasz uczeń, Łukasz Floriańczyk otrzymał Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy „SAPERE AUSO” za wybitne osiągnięcia w nauce.
Wyróżnienia zostały uroczyście wręczone podczas ogólnomiejskiej gali, która odbyła się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik.
Dyrektor Marzena Cieślak gratuluje uczniowi i nauczycielom, którzy przyczynili się do wspaniałego sukcesu.

Poniżej sylwetka stypendysty.
Odsłony: 436

Inicjatywy ZSG związane z drogami Polaków do odzyskania niepodległości:

1. Konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

2. Projekt czytelniczo-patriotyczny "Pokochajmy polskie lektury - Soplicowo".

3. Uczniowie ZSG dla Niepodległej.

4. "Nasz naród jak lawa."

5. Narodowe czytanie "Wesela".

Przejdź do działu:

NIEPODLEGŁA

Odsłony: 611

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły