KAPSUŁA CZASU -
Pamiątki dla warszawiaków z 2118 r.

Dnia 13 października 2018 roku na Warszawskiej Starówce odbyło się uroczyste „zakopanie” kapsuły czasu. A gdzie dokładnie? U zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Karowej zakopano przedmiotowa kapsułę czasu. Wydobyta za sto lat ma opowiedzieć przyszłym warszawiakom, jak i czym żyła stolica Polski A.D. 2018. Znajdowały się w niej m.in: księgi (do których uczniowie naszej szkoły wpisali się wcześniej), warszawska karta miejska, filiżanka, body niemowlęce, pendrive z wiadomością od Hanny Gronkiewicz-Waltz, istotne dane warszawskie i statystyki, flaga Warszawy, list od Jana Pawła II o wolności, bilet na wydarzenie sportowe i wiele innych.

Link do artykułu: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24040120,przy-krakowskim-przedmiesciu-zakopano-kapsule-czasu-co-sie.html?disableRedirects=true

Podczas uroczystości przemawiała prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przypomniała, że planowane odkopanie kapsuły ma wypaść w 2118 roku czyli 200 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSG, uczniowie I j i ich wychowawczyni- opiekunka Samorządu Uczniowskiego ZSG - p. Katarzyna Goliszewska-Szadura oraz Koło Dziennikarskie (prowadzone przez p. Ewę Bielak).

Tego dnia na Krakowskim Przedmieściu można było również posłuchać licznych koncertów, zobaczyć zabytkowe autobusy i orkiestry dęte. Wszyscy uczestniczyli również w zorganizowanym przez miasto poczęstunku, a nasi uczniowie przeprowadzili szereg rozmów z warszawiakami, uczestniczącymi w tej niezwykłej „futurystycznej” imprezie.

 Przygotowali: Oskar Zawadzki, Karolina Czuczułaszwili, kl. II f

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
Odsłony: 20

24 września w naszej szkole odbyła się V edycja konkursu ,,Techniki Rozdrabniania Warzyw i Owoców”.  Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich, którzy musieli wykazać się doskonałą znajomością nazw rozdrabniania warzyw i owoców, takich jak: concasse, julienne, vichy, chiffonade, brunoise, noisettes, paysanne, batonnets oraz wielu innych. Oprócz tego uczestnicy zmierzyli się z praktyką, czyli  precyzyjnym wykonaniem poszczególnych zadań polegających na  określonym sposobie rozdrabniania.

Nad przebiegiem konkursu czuwało profesjonalne jury, które oceniało: przygotowanie mis en place, estetykę podania, higienę pracy oraz dobór surowca do odpowiedniej  techniki  rozdrabniania.

Spośród wszystkich uczestników biorących udział w turnieju jury wyłoniło najlepszych:

I miejsce - Jakub Szewczyk kl II c T

II miejsce - Dominika Rucińska kl II c T

III miejsce – Michał Karczewski kl II f T

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału i gratulujemy zwycięzcom!!!

Odsłony: 68

W dniach 23 września - 30 września w naszej szkole aktywnie obchodziliśmy Europejski Tydzień Sportu pod hasłem „Be active”. Nasze działania zostały umieszczone na stronie projektu https://etspolska.pl/ oraz bezpośrednio na naszej stronie FB.

Podczas trwających ponad tydzień happeningów, wykładów, zajęć fizycznych, w tym sparingowych, pokazów kulinarnych w stylu fit, ćwiczeń z Dyrekcją szkoły, dyskusji i prezentacji połączonych z promocją zdrowego żywienia, uczniowie aktywnie uczestniczyli w programie wyzwalającym ich kreatywność prozdrowotną i zachęcających do podejmowania różnorodnej aktywności na rzecz dbałości o zdrowie i urodę. Ruch jako działanie samorealizacyjne okazał się bowiem przepustką do świata zdrowia i piękna.

Zespół ds. Promocji Szkoły, Samorząd Uczniowski, Zespół Wspierania Uzdolnionych , Zespół ds. promocji zdrowego żywienia, Biblioteka i Zespół nauczycieli wychowania fizycznego - za pomocą licznych wydarzeń w tym niezwykłym tygodniu stworzyli zdrową, smaczną i przyjazną atmosferę dla aktywnego „Pokolenia fit” w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Uczniowie i nauczyciele wspólnie uczestniczyli w dramie edukacyjnej promującej aktywność fizyczną i symultanicznym pokazie racjonalnego i zbilansowanego żywienia bez udziału przetworzonych produktów.

Prezentacja - W zdrowym ciele zdrowy duch!

Prezentacja - cheerleaderki 2018

Tydzień zakończył się wstępem do uroczyście obchodzonego w dniu 1 października „Światowego Dnia Wegetarianizmu”.

Odsłony: 238

X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2018oraz IV Ogólnopolska „Olimpiady Kawy®” dla Szkół Gastronomicznych

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2018 r.

Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin

 2. Wniosek zgłoszeniowy

 3. Oświadczenie

Odsłony: 275

3 września 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Inaugurację rozpoczęło wystąpienie Dyrektora ZSG pani Marzeny Cieślak. Powitała zaproszonych Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pana Jarosława Uścińskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni i pana Mirosława Reszczyka – Skarbnika OSSKiC-u i Dyrektora ds. Gastronomii firmy Janex  oraz wszystkich zaprzyjaźnionych szefów kuchni, specjalistów i osoby wspierające naszą szkołę.

Szczególnie ciepłe i serdeczne słowa skierowała pani Dyrektor do uczniów klas pierwszych, podkreślając szczególną wagę chwili – fakt, że rozpoczynają oni naukę w nowej szkole w roku Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwróciła się z apelem, aby starali się budować poczucie więzi ze swoją ojczyzna, poznawali historię i byli dumni z dokonań naszych przodków, nie tylko przy okazji świąt i uroczystości, ale każdego dnia, aby godnie
i odpowiedzialnie korzystali z dobrodziejstwa wolności.

Dyrektor Naczelna przypomniała też o tym, że 1 września to także  rocznica wybuchu II wojny światowej. Uświadomiła uczniom, że ich rówieśnicy w 1939 roku nie mogli rozpocząć nauki. Zamiast do szkolnych ław trafiali do okopów, stawali z bronią w ręku, aby bronić ojczyzny. Często na ołtarzu walki o jej wolność składali swoje młode życie. Następnie wszyscy zgromadzeni uczcili bohaterów minutą ciszy.

Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że uczniowie będą osiągać wysokie wyniki
w nauce i odnosić sukcesy w konkursach i olimpiadach. Zapewniła, że mogą liczyć na wsparcie całej  społeczności szkolnej w realizacji wszelkich pozytywnych i twórczych działań, że Dyrekcja i nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby mogli zdobyć solidny warsztat zawodowy, gruntowną wiedzę ogólną i ważne umiejętności.

Nauczycielom - Dyrektor Naczelna życzyła jak naj mniej kłopotów
i problemów, dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów i wielu powodów do satysfakcji, pracownikom administracji – spokojnej i efektywnej pracy,
a rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.

Kończąc swoje wystąpienie zaproponowała, aby wszyscy kierowali się w swoim postepowaniu słowami pewnego flamandzkiego pisarza i duchownego: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.

Inauguracja zakończyła się degustacją lodów, którymi mogliśmy poczęstować uczniów dzięki uprzejmości pana Piotra Wieczorka – Prezesa firmy Gastro Magic Service – Wypożyczalni Gastronomicznej. Ustawiony na szkolnym dziedzińcu automat z lodami naprawdę cieszył się dużą popularnością.

Odsłony: 553

 7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczysta XVI edycja sesji kulturowo-historycznej, utrzymana w twórczym klimacie literackiej biesiady stanisławowskiej zwanej „Obiadem czwartkowym”, w trakcie którego są (od lat) odkrywane kolejne kulturowe „tajemnice” Warszawy, w tym roku związane z drogami Warszawy do niepodległości.  Był to jednocześnie Dzień Kultury („Aleja Gwiazd”) oraz podsumowanie projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pt. "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)”.

Sesja stanowiła symboliczną kontynuację programu edukacyjnego „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, zapoczątkowanego kilkanaście lat temu we współpracy z wiceprezesem Fundacji ARTIBUS - Muzyka, Obraz Słowo, historykiem sztuki, panią Marią Szypowską, pod patronatem Biura Edukacji M.st. Warszawa, a obecnie na stałe wpisanego w działalność patriotyczno-kulturową ZSG. Na uroczystość tradycyjnie zostali zaproszeni honorowi i ważni Goście. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Dzielnicy Śródmieście- Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Krzysztof Czubaszek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Łukasz Kasprzak, Radna Dzielnicy Śródmieście -Katarzyna Joanna Wiśniewska,  przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - wiceprezes  pani Grażyna Dworakowska, Dyrekcja ZSG, nauczyciele szkół warszawskich, zaprzyjaźnieni działacze społeczni - varsavianiści, studenci UW oraz społeczność szkolna ZSG.  Chociaż nie wszyscy mogli przybyć, przesłali jednak swoje wystąpienia, które w trakcie konferencji odczytali uczniowie.

 XVI edycję konferencji uroczyście otworzyła Dyrektor Marzena Cieślak, witając serdecznie Gości, nauczycieli i uczniów szkoły.  Następnie Dyrektor przedstawiła założenia programów kulturowo-varsavianistycznych w ZSG, wskazując na liczne wyróżnienia, jakie szkoła otrzymała w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wskazała również na fakt, że autorka i pomysłodawczynią tych projektów jest pani Ewa Skrońc-Bielak.

Następnie wicedyrektor Elżbieta Fatyga przedstawiła założenia programowe projektów Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, a Radna dzielnicy Śródmieście, pani Katarzyna Wiśniewska wskazała na ważne znaczenie edukacji varsavianistycznej w kształceniu młodych ludzi, budujących swą tożsamość kulturową. Zwróciła się z podziękowaniem do pani dyrektor Marzeny Cieślak za ogromny wkład i ogrom inicjatyw szkolnych włożony w budowanie tradycji narodowych w Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Krzysztof Czubaszek wskazał na fakt, że kształcenie varsavianistyczne jest  niezwykle istotne dla rozwoju społecznego i osobowego młodych pokoleń Polaków. Burmistrz zwrócił się do uczniów ZSG, aby kultywowali chlubne tradycje stolicy. 

Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Łukasz Kasprzak w swej krótkiej lekcji patriotyzmu lokalnego zwrócił się do społeczności szkolnej , aby zwróciła uwagę na niezwykle cenną lekcję kulturoznawstwa w zakresie lingwistycznych perypetii wokół określenia „warszawiak”. Warszawiakiem jest bowiem ten, kto kocha i lubi Warszawę, a nie tylko osoba, która w tym mieście urodziła się i nie przyczynia się do rozwoju oraz promocji miasta na terenie kraju i poza jego granicami. Więzi społeczne nie polegają na administracyjnej przynależności terytorialnej lecz na realnym wyborze miejsca, które jest naszą „małą ojczyzną”. Były to słowa szczególne istotne ze względu na fakt, że duża grupa młodzieży uczącej się w ZSG nie urodziła się w Warszawie, ale wybrała sobie stolicę na miejsce swego pobytu. Na tym bowiem polega patriotyzm lokalny.

Następnie nauczyciele i uczniowie zaprezentowali swe wykłady.

Nad całością projektu czuwała koordynator edukacji kulturowej (KEKS) - lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych WARS I SAWA, pani Ewa Skrońc-Bielak. Nad przebiegiem konkursu kulturowo-zawodowego o charakterze ekologicznym „Najlepsze ciastko królewskie” i prezentacją umiejętności uczniów czuwały panie: Katarzyna Goliszewska, Beata Kłos i Lidia Łojek. Nad przebiegiem pokazu kulturowo-zawodowego w Restauracji Szkolnej czuwała pani wicedyrektor Marzena Niedośpiał.
 Program uroczystości przedstawiał się następująco:

  • Uroczyste otwarcie Konferencji. Przemówienia zaproszonych Gości.
  • Prezentacja założeń projektu edukacyjnego WIE
  • Konferencja kulturowo - historyczna (wykłady zaproszonych Gości, nauczycieli – pani Monika Stempień, p. Elżbieta Zarębska, pani Małgorzata Łukaszewska, pani Anna Mirończuk, pani Ewa Bielak) oraz artystyczne prezentacje uczniów. Pokaz filmu projektowego WIE, prezentacji tematycznych i piosenek utrzymanych w klimacie dwudziestolecia międzywojennego.  
  • Zwiedzanie wystawy varsavianistycznej Fundacji Artibus oraz Biblioteki Szkolnej.
  • Koncert muzyczny oraz degustacja dla młodzieży w małej Sali gimnastycznej,
  • Prezentacja kulturowo-zawodowych umiejętności uczniów - XVI Warszawski Obiad Czwartkowy Króla Stanisława Augusta w Restauracji Szkolnej pt. „Wiosenny obiad w wyzwolonej Warszawie” -pan Tomasz Pietrzak oraz uczniowie klasy III c. a także kadra warsztatów ZSG Poznańska.

To był kolejny „smaczny dzień” w ZSG , tym razem z ogromnym ładunkiem energii niepodległościowej. Wszystkim dziękujemy za przybycie , uczestnictwo i ogromną pomoc w organizacji tego eventu kulturowego!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii (Obiad czwartkowy)- KLIKNIJ

Więcej zdjęć poniżej

 

Odsłony: 932

Aktualizacja 17.05

17 maja w Centrum Techniki Kulinarnej DORA METAL odbył się finał XII edycji Warszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kucharz Doskonały”. Ta niezwykła impreza skierowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników i uczniów placówek rehabilitacyjno-reintegracyjnych z terenu m.st. Warszawy. Głównym celem tego projektu jest wyrównywanie szans i poprawa wizerunku tej grupy ludzi. Gospodarzem imprezy było Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, a całą imprezę poprowadziła znana aktorka Joanna Brodzik. W tegorocznej edycji wzięły udział trzyosobowe drużyny w których składzie znaleźli się również znani i lubiani artyści z Reprezentacji Artystów Polskich w piłce nożnej. Wcielający się w rolę wolontariuszy uczniowie naszej szkoły odpowiadali za wcześniejsze przygotowanie uczestników i pomoc podczas gali finałowej. Ich wiedza i doświadczenie okazały się bezcenne w kuchennej rywalizacji, której tegorocznym tematem było polskie menu z tradycyjną recepturą.

Fotorelacja w galerii - Turniej-finał

31 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się okręgowe eliminacje I Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Celem turnieju jest kultywowanie, upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy kulinarnej, jak również rozwijanie umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie „kucharz”. Osobą odpowiedzialną za wydarzenie była pani Marzena Niedośpiał - wicedyrektor szkoły, a nad całością przedsięwzięcia czuwała dyrektor naczelna- Marzena Cieślak. W szranki zmagań zawodowych stanęło 5. uczniów klas trzecich ze szkół branżowych I stopnia z województwa mazowieckiego. Zmagania uczniów nadzorowało Jury, któremu przewodniczył wizytator, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pan Kamil Kujawa wraz z panią wicedyrektor Marzeną Niedośpiał. Członkami komisji oceniającej byli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, panowie: Mariusz Nowicki, Ryszard Dudziak, Paweł Zieliński, Jacek Schliske, a także opiekunowie biorących udział w turnieju uczniów. Sprawdzenie wiedzy kulinarnej zawodników odbyło się w formie testu pisemnego. Sprawdzian umiejętności praktycznych polegał na przygotowaniu 3 porcji dania zasadniczego z wykorzystaniem drobiu według własnej inwencji. Oczekiwanie na wyniki uświetnili swoim występem, uczniowie naszej szkoły, wykonując artystyczny pokaz freestyle z użyciem tac pod okiem nauczyciela Grzegorza Skierkowskiego. Uroczystego wręczenia nagród dokonały panie wicedyrektor Marzena Niedośpiał i Elżbieta Fatyga. 

A oto wyniki turnieju:

I miejsce - Zuzanna Bartler  z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie

II miejsce - Jakub Podołowski z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. S. Bergera w Warszawie

III miejsce - Kacper Zybura z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia

Główną nagrodę, w postaci ręcznie wykonanego etui z naturalnej skóry ROLLCASE wraz z zestawem noży ufundowała firma MISEENPLACE S.C. Profesjonalny sprzęt gastronomiczny przekazali Państwo Janina i Jakub Plasota, właściciele Restauracji Karczma u Jakuba. Restauracja Pod Gigantami obdarowała 2 uczniów tygodniowymi stażami, a jeden z zawodników został nagrodzony voucherem o wartości 300 złotych do Klubu Studenckiego K55. Wszystkich uczestników turnieju Firma Bukat Hurtownia Warzyw i Owoców obdarowała   owocami. Organizatorzy turnieju Zespół Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie ufundowali opiekunom i zawodnikom profesjonalne książki o tematyce gastronomicznej oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Szczególne podziękowania kierujemy do firmy TransGourmet właścicieli Selgros cash&carry za przekazania surowców żywnościowych wykorzystanych do zorganizowania turnieju.

Uczestnicy i zaproszeni Goście złożyli podziękowania na ręce pani dyrektor Marzeny Cieślak (organizatora konkursu) za profesjonalne i innowacyjne zaaranżowanie przebiegu przedsięwzięcia oraz ciepłe i życzliwe przyjęcie w siedzibie turnieju. Uczniowie przybyli do szkoły serdecznie podziękowali za gościnność oraz życzliwą, ciepłą atmosferę , jaka panowała w trakcie całej imprezy edukacyjnej. Szczególne pochwały otrzymali uzdolnieni artystycznie i zawodowo kelnerzy-freestyle’owcy, którzy wzbudzili ogromne zainteresowanie swym finezyjnym pokazem umiejętności zawodowych.

Serdecznie gratulujemy zarówno uczniom, jak i ich opiekunom, jednocześnie życząc sukcesów w etapie centralnym turnieju.

Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych serdecznie dziękuje sponsorom, uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom  za pomoc i pracę przy organizacji turnieju!

Wspólne przedsięwzięcie po raz kolejny udowodniło, że społeczność „Poznańskiej” jest niezawodna i scalona w swym działaniu na rzecz oświaty.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii (Turniej)

Odsłony: 2277

Sukces Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego - jesteśmy ponownie „ZŁOTĄ SZKOŁĄ”- uzyskaliśmy I miejsce w Warszawie !

Znak jakości szkoły 2018 należy do nas! Przypinamy sobie ZŁOTĄ TARCZĘ! 

Zajęliśmy 1.miejsce w Warszawie jako TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE!

Dla najlepszych polskich liceów i techników zostały wprowadzone specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. 

Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.  

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami  NASZA SZKOŁA JEST ZŁOTA i  mamy prawo używać w 2018 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2018”  i związanego z tym graficznego znaku jakości. Poniżej informacja Fundacji:

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Czytaj więcej na stronie Perspektyw

Odsłony: 1575

 

Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Czytaj więcej na stronie projektu " Wars i Sawa"

Odsłony: 1356

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły