Drukuj

Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:

 Współpraca będzie polegała na doskonaleniu zawodowym uczniów i nauczycieli oraz na wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły.