inscenizacja salon doktora Czernisza

W ramach realizowanego projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt. "Jak przygoda, to tylko w Warszawie" zainscenizowaliśmy salon warszawski, w którym zgromadziła się bogata elita ówczesnych warszawskich lekarzy. Pierwszym dosyć szczegółowym opisem stolicy jest ten wyłaniający się z kart odczytu Tomasza Judyma u doktora Czernisza, będący efektem kilku miesięcy obserwacji, setek przeczytanych artykułów i poczynionych badań. Ten referat głównego bohatera nie napawał optymizmem i chęcią odwiedzenie dzielnic, o których opowiadał.
Zebranych w salonie gospodarza przedstawicieli medycznej śmietanki stolicy młody, idealistyczny doktor przeniósł w swoim odczycie za mur powązkowski, a dokładniej na plac Parysowski. Miejsce to było wypełnione warsztatami i sklepikami Żydów, zamieszkałymi przez właścicieli. W takich warunkach na świat przychodziły nowe pokolenia handlarzy. Wszyscy tłoczyli się na małej przestrzeni, w powietrzu unosił się kurz, półki zalegał brud. Czy odczyt młodego lekarza-społecznika zainteresował środowisko warszawskie? My już wiemy, że nie. Prawdopodobnie największym zainteresowaniem cieszyły się desery serwowane w trakcie salonowego spotkania.

inscenizacja salon doktora Czernisza

inscenizacja salon doktora Czernisza

inscenizacja salon doktora Czernisza

inscenizacja salon doktora Czernisza

inscenizacja salon doktora Czernisza

inscenizacja salon doktora Czerniszainscenizacja salon doktora Czerniszainscenizacja salon doktora Czernisza