Linki do spotkań online kandydatów z uczniami ZSG (na platformie Microsoft Teams)

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK HOTELARSTWA

SAMORZĄD I INTERNAT

KUCHARZ I CUKIERNIK

ABSOLWENCI