Dyrektor Naczelna Zespołu Szkół Gastronomicznych-

MARZENA CIEŚLAK

zaprasza Rodziców na dyżur w każdy piątek o godz. 13.00

DYŻURY KIEROWNICTWA rok szkolny 2018/2019

7.30 – 11.30

gabinet

11.30 – 15.30

gabinet

Poniedziałek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Ilona Leszczyńska

Marzena Cieślak

102

Wtorek

Elżbieta Fatyga

129

Marzena Cieślak
Kamil Kujawa

226

Środa

Marzena Niedośpiał

324

Marzena Niedośpiał

324

Czwartek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Jadwiga

Wiśniewska

224

Piątek

Jadwiga Wiśniewska

224

Elżbieta Fatyga

129

 NADZÓR  WICEDYREKTORÓW  NAD KLASAMI rok szkolny 2018/2019

Katarzyna Izdebska-Gawrych - Technik żywienia i usług gastronomicznych: 1a TGH, 1f TGH.

Marzena Niedośpiał  – Technik żywienia i usług gastronomicznych: 1b TGH, 1c TGH, 2a TGH, 2b TGH, 2c TGH, 2d TGH, 3a TGH, 3b TGH, 3c TGH, 4a TGH, 4b TGH, 4c TGH,

                                     Kelner: 1j TGH, 2jTGH, 3i TGH.

Jadwiga Wiśniewska – Technik żywienia i usług gastronomicznych: 1d TGH, 1e TGH, 4d TGH, 4e TGH, 4f TGH.

                                     Technik hotelarstwa: 1h TGH, 1i TGH, 2h TGH, 2i TGH, 3g TGH, 3h TGH, 4g TGH, 4h TGH.

                                     Kelner: 4i TGH.

Elżbieta Fatyga   –      BSG st.I – 1a, 1c, 2a, 2c,

                                   Klasy ZSG: 3a, 3b, 3c.

                                   Technik żywienia i usług gastronomicznych: 2e TGH, 2f TGH, 3d TGH, 3e TGH, 3f TGH.

..................................................................................

............................................................................................

Odsłony: 1243

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły