Dyrektor Naczelna Zespołu Szkół Gastronomicznych-

MARZENA CIEŚLAK

zaprasza Rodziców na dyżur w każdy piątek o godz. 13.00

..................................................................................

............................................................................................

Dyżury wicedyrektorów w roku szkolnym 2017/18

7.30 – 12.00

gabinet

12.00 – 15.30

gabinet

Poniedziałek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Aneta Czarnota - Kołcoń

102

Wtorek

Jadwiga Wiśniewska

224

Jadwiga Wiśniewska

224

Środa

Marzena Niedośpiał

324

Marzena Niedośpiał

324

Czwartek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Piątek

Elżbieta Fatyga

129

Elżbieta Fatyga

129

 

Nadzór wicedyrektorów nad klasami

Marzena Niedośpiał:

                                      technik żywienia i usług gastronomicznych: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 4d,

                                      kelner: 1j, 2i

Jadwiga Wiśniewska:

                                       technik żywienia i usług gastronomicznych: 3d, 3e, 3f, 4a, 4e, 4f,

                                       technik hotelarstwa: 1h, 1i, 2g, 2h, 3g, 3h, 4g, 4h,

                                       kelner: 3i, 4i.

Elżbieta Fatyga:

                                       technik żywienia i usług gastronomicznych: 1e, 1f, 2d, 2e, 2f.

                                       Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia: 1a, 1c

                                       klasy Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.

Odsłony: 471

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły