Dyrektor Naczelna Zespołu Szkół Gastronomicznych-

MARZENA CIEŚLAK

zaprasza Rodziców na dyżur w każdy piątek o godz. 13.00

..................................................................................

............................................................................................

Dyżury wicedyrektorów w roku szkolnym 2018/19

DYŻURY KIEROWNICTWA
rok szkolny 2018/2019

 

 

7.30 – 11.30

gabinet

11.30 – 15.30

gabinet

Poniedziałek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Ilona Leszczyńska

Marzena Cieślak

102

Wtorek

Elżbieta Fatyga

129

Elżbieta Fatyga

129

Środa

Marzena Niedośpiał

324

Marzena Niedośpiał

324

Czwartek

Katarzyna Izdebska-Gawrych

411

Jadwiga Wiśniewska

224

Piątek

Jadwiga Wiśniewska

224

Kamil Kujawa

Marzena Cieślak

226

 

NADZÓR  WICEDYREKTORÓW  NAD KLASAMI

rok szkolny 2018/2019

 

Katarzyna Izdebska-Gawrych - Technik żywienia i usług gastronomicznych:

                                                     1a TGH, 1f TGH.

Marzena Niedośpiał  – Technik żywienia i usług gastronomicznych:

                                     1b TGH, 1c TGH, 2a TGH, 2b TGH, 2c TGH, 2d TGH,

3a TGH, 3b TGH, 3c TGH, 4a TGH, 4b TGH, 4c TGH,

                                     Kelner: 1j TGH, 2jTGH, 3i TGH.

Jadwiga Wiśniewska – Technik żywienia i usług gastronomicznych:

                                     1d TGH, 1e TGH, 4d TGH, 4e TGH, 4f TGH.

Technik hotelarstwa:
       1h TGH, 1i TGH, 2h TGH, 2i TGH, 3g TGH, 3h TGH, 4g TGH,   
       4h TGH.

                                     Kelner: 4i TGH.

Elżbieta Fatyga   –      BSG st.I – 1a, 1c, 2a, 2c,

               Klasy ZSG: 3a, 3b, 3c.

                      Technik żywienia i usług gastronomicznych:
                             2e TGH, 2f TGH, 3d TGH, 3e TGH, 3f TGH.

 

Nadzór wicedyrektorów nad klasami

Marzena Niedośpiał:

                                      technik żywienia i usług gastronomicznych: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 4d,

                                      kelner: 1j, 2i

Jadwiga Wiśniewska:

                                       technik żywienia i usług gastronomicznych: 3d, 3e, 3f, 4a, 4e, 4f,

                                       technik hotelarstwa: 1h, 1i, 2g, 2h, 3g, 3h, 4g, 4h,

                                       kelner: 3i, 4i.

Elżbieta Fatyga:

                                       technik żywienia i usług gastronomicznych: 1e, 1f, 2d, 2e, 2f.

                                       Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia: 1a, 1c

                                       klasy Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.

Odsłony: 576

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły