W naszej szkole realizowane są programy społeczne oraz chary-tatywne i prężnie działa wolontariat. We współpracy z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy realizowane są warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych, prowadzone są zajęcia profilaktyczne nt. odpowiedzialności prawnej, cywilnej i zawodowej.
Na terenie Szkoły podejmowane są również inicjatywy o charakterze społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych, w tym dzieci („Góra grosza”, „Młoda krew ratuje życie”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna paczka”, „Dzieci - dzieciom”). Szkolne Koło Miłośników Zwierząt („Futrzani Wolontariusze”) od lat współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt, domami tymczasowymi Fundacji VIVA, wspomagając darami instytucje charytatywne oraz biorąc udział w akcjach miejskich: „Pomóż zwierzę-tom przetrwać zimę”, „Dzień bez futra”, „Światowy Dzień Zwierząt”.
W szkole działa też KLUB EKOLOGA , Samorząd Uczniowski, prowadzone są zajęcia profilaktyczne, uczniowie korzystają z warsztatów organizowanych przez Zespół Pedagogów ZSG.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły