Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta: 

22 1020 1097 0000 7002 0229 3645

Rada Rodziców Zespołu Szkół Gastronomicznych Warszawa ul. Poznańska 6/8

Odsłony: 194382

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły