Kalendarium 2016/2017

1 września 2016 r. – początek roku szkolnego 2016/2017

28 kwietnia 2017r. – zakończenie zajęć w klasach czwartych TGH

23 czerwca 2017r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

I  okres w klasach 1-3

1 września 2016 – 27 stycznia 2017 r.    

II okres w klasach 1-3

28 stycznia 2017 – 23 czerwca 2017 r.   

I okres w klasach  4

1 września 2016 – 16 grudnia 2016 r.

II okres w klasach 4

17 grudnia 2016 – 28 kwietnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

                                                                                                        

  Dni wolne od pracy

 

1 listopada 2016 r. /wtorek/

Wszystkich Świętych

11 listopada 2016 r. /piątek/

Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2017 r. /piątek/

Trzech Króli

1 maja 2017 r. /poniedziałek/

Międzynarodowe Święto Pracy

3 maja 2017 r. /środa/

Święto Konstytucji 3 Maja

15 czerwca 2017 r. /czwartek/

Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

31 października 2016 / poniedziałek/

Dzień przed świętem Wszystkich Świętych

9 stycznia 2017 /poniedziałek/

Część praktyczna  egzaminu zawodowego *

12 stycznia 2017 /czwartek/

Część pisemna egzaminu zawodowego

2 maja 2017/wtorek/

Dzień pomiędzy 1 a 3 maja

4 maja /czwartek/

Egzamin maturalny z języka polskiego *

5 maja /piątek/

Egzamin maturalny z matematyki *

8 maja /poniedziałek/

Egzamin maturalny z języka angielskiego

16 czerwca /piątek/

Dzień po święcie Bożego Ciała

20 czerwca 2017 /wtorek/

Część pisemna egzaminu zawodowego

*Dni wolne wyłącznie dla uczniów TGH

 Terminy wystawienia  przewidywanych ocen rocznych oraz nieklasyfikowań

Do 5 grudnia 2016r. - klasy 4 TGH /dotyczy ocen z przedmiotów zawodowych/

Do 4 kwietnia 2017 r. – klasy 4 TGH

Do 30 maja 2017 r. – klasy 1-3 TGH i ZSG

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

1 września 2016 r. /czwartek/

organizacja roku szkolnego

5 grudnia 2016 r. /poniedziałek/

zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych

kl. 4 - oceny końcowe

16 grudnia 2016 r. /piątek/

klasyfikacja śródroczna klas czwartych

24 stycznia 2017 /wtorek/

klasyfikacja śródroczna klas 1-3

7 lutego 2017 r. /wtorek/

PODSUMOWANIE I  OKRESU

11 kwietnia 2017r. /wtorek/

zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 4

21 kwietnia 2017 r. /piątek/

klasyfikacja końcowa klas 4 TGH

6 czerwca 2017r. /wtorek/

zebranie dot. egzaminów klasyfikacyjnych klas 1-3

13 czerwca 2017r. /wtorek/

klasyfikacja roczna klas 1-3

23 czerwca 2017 r. /piątek/

PODSUMOWANIE II  OKRESU

 Zebrania z rodzicami

6 września 2016 r. /wtorek/

klasy pierwsze – zebranie organizacyjne, Statut, wymagania edukacyjne

13 września 2016r. /wtorek/

klasy II- IV – Statut, wymagania edukacyjne

8 listopada 2016 r. /wtorek/

wszystkie klasy -  zebranie informacyjne

6 grudnia 2016 r. /wtorek/

klasy 4 -  przewidywane oceny końcowe i nkl z przedmiotów kończących się

31 stycznia 2017 r. /wtorek/

wyniki klasyfikacji śródrocznej

4 kwietnia 2017 r. /wtorek/

wszystkie klasy; klasy 4   oceny przewidywane i nkl

30 maja  2017 r. /wtorek/

klasy 1-3  oceny przewidywane i nkl

 

Odsłony: 887

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły