11 września 2018 r. /wtorek/

Zebranie organizacyjne –  wszystkie klasy
- informacja o Statucie, regulaminach, wymaganiach edukacyjnych

6 listopada 2018 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy 

4 grudnia 2018 r. /wtorek/

Klasy czwarte TGH -  przewidywane oceny końcowe i nkl z przedmiotów kończących się. Pozostałe klasy -  zebranie informacyjne 

24 stycznia 2019 r. /czwartek/

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

5 marca 2019 r. /wtorek/

Zebranie informacyjne - wszystkie klasy  

9 kwietnia 2019 r. /wtorek/

Klasy  czwarte TGH   oceny przewidywane i nkl. Pozostałe klasy- zebranie informacyjne

4 czerwca  2019 r. /wtorek/

Klasy 1-3  oceny przewidywane i nkl

Odsłony: 1305

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły