Poniżej linki do logowania się na Dzień Otwarty ZSG

1. DZIEŃ OTWARTY ZSG (Ogólny)
2. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
3. TECHNIK HOTELARSTWA

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły