Odsłony: 126

W dniu 04.03.2019r. gościłyśmy w naszym Internacie wyjątkowych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Marek Łagodziński – prezes Fundacji Sławek wraz z współpracownikami. Fundacja Pana Marka powstała ponad 20 lat temu. Celem Fundacji Sławek, jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa i rodziny. Dziś Fundacja Sławek to ponad dziewięć tysięcy osób, które uzyskały kompleksowe wsparcie w drodze do samodzielności, dzięki udziałowi w programie KOMPAS. W ramach programu osoby dotychczas wykluczone społecznie uzyskują:  pomoc prawną i pomoc psychologiczną, konsultacje z wykwalifikowanym coachem i doradcą zawodowym zaś, dla rodzin i bliskich osób osadzonych funkcjonuje Grupa Wsparcia – „Skazani na osamotnienie”.
Pamiętajmy – działanie to rzeczywistości zmienianie!

Odsłony: 123

Teatr  jest magicznym miejscem i niesamowitym światem, który czasem pozwala uciec w głąb siebie, jest czymś co pochłania ludzką duszę. Przekraczając próg teatru, przekraczamy próg innego świata, zostawiając za nim rzeczywistość. Sztuka pobudza do myślenia, pozostawia trwały ślad często w postaci refleksji, głębokich przemyśleń. Właśnie po takie doświadczenia ubogacające nasze uczucia i myśli wybrałyśmy się na przednowiu wiosny do Teatru Współczesnego, by obejrzeć klasykę klasyki – czyli sztukę autorstwa brytyjskiej autorki Cat Delaney, która zdążyła już „przejść” przez kilka europejskich scen pt : „Lepiej już było…”.  Jest to historia śmieszna, a ogromnie przez to smutna. Otóż najlepsi aktorzy polskiej sceny teatralnej opowiadają nam historię o tym, jak los bywa przekorny, zsyłając na nas biedę, starość, głód, bezdomność. Podróż w poszukiwaniu tej najwyższej wartości – dobra, które zwycięża wszystkie trudy losu, do „świątyni sztuki” była dla nas prawdziwą ucztą ducha!

Odsłony: 118


Demokracja jest tym  ustrojem, którego zasadą jest troska o wolność i równość obywateli.
W naszym Internacie,  rokrocznie wszystkie wychowanki w ramach demokratycznych wyborów, dokonują wyboru swoich przedstawicielek. Te z nas, które uzyskują mandat zaufania i zostają powołane do pełnienia tej doniosłej społecznie misji, mogą m.in. zdobywać nowe, cenne doświadczenia i brać udział w kreowaniu  rzeczywistości w Internacie i  społeczności lokalnej, lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Samorząd nadaje Internatowi wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. W tym roku szkolnym Młodzieżowa Rada Internatu została poszerzona o nowy skład osobowy.
Do sprawujących funkcję przewodniczącej – Dominiki Marciniak i wiceprzewodniczącej – Weroniki Sieraj, dołączyły II wiceprzewodnicząca – Aleksandra Drążkiewicz, sekretarz –
Natalia Domżałowicz oraz skarbnik – Maria Łączyńska. Wszystkim dziewczętom życzymy dużo dobrej energii oraz sił w realizacji nowych wyzwań!

Odsłony: 122

Wykluczenie społeczne ma różne twarze: człowieka głodnego, bezrobotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego, zwłaszcza chorującego psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, skrzywdzonego dziecka, samotnej starszej osoby, człowieka bezradnego w świecie technologii informatycznych, młodego człowieka bez perspektyw na satysfakcjonującą pracę i zbudowanie niezależnego życia  etc. Wszystkich zaś łączy izolacja, poczucie opuszczenia i osamotnienia.
My Internatki, nie stoimy z boku tych ludzkich doświadczeń, my chcemy być przy tych, którzy nie zawsze mogą cieszyć się życiem, gdyż los zesłał na nich trudne doświadczenia. Dlatego też, by nieść pomoc innym w sposób skuteczny, nawiązałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Działają tam osoby, które mają zawsze otwarte serca na innych, dla których nie ma rzeczy niemożliwych! Kierując się potrzebą serca, przeprowadziłyśmy zbiórkę odzieży, środków opatrunkowych oraz higieny osobistej. Zebrane rzeczy ofiarowałyśmy przedstawicielom Stowarzyszenia, którzy przekażą je swoim podopiecznym. Dobro, rodzi się tam, gdzie spotkają się dobre serca – Internat ZSG – warto być z Nami!

Odsłony: 121


Mit lepszego życia, nowych doświadczeń kulturowych z zachodem, od dawna kusił i kusić będzie niejedną z nas. Wyjazdy za granicę są bardzo modne i tak naprawdę w zasięgu ręki każdej z nas. Bardzo często wakacje sprzyjają takim wędrówkom. Modne jest łączenie turystyki z doświadczeniem praktycznym - czyli podejmowanie pracy w danym państwie, w celu np. poszerzenia kompetencji językowych, rozwinięcia umiejętności społecznych, usamodzielnienia. Oferty pracy, które można znaleźć na łamach portali internetowych zazwyczaj skierowane są do dziewczyn i młodych kobiet. Przeważnie obiecywana jest  praca w charakterze opiekunek dla dzieci i osób starszych, kelnerek, sprzątaczek, modelek i hostess. Bardzo często nie wymagane jest wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków,  ponadto  oferowane jest załatwienie wszelkich formalności. Już takie informacje powinny wzbudzić w nas niepokój. Jednak, nie zawsze potrafimy być czujne! A przecież warto zadbać o własne zdrowie i  życie, nie narażać się na doświadczenia w formie porwań, przymusowej pracy ! Na takie właśnie tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży, czy pracy za granicą młodych kobiet warto i należy rozmawiać. Właśnie dlatego zaprosiłyśmy do naszego Internatu  na spotkanie prewencyjno – edukacyjne, eksperta – P. Joannę Garnier, która od 1995r. jest prezesem Fundacji La Strada, zajmującej się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, w duchu ochrony praw człowieka. Spotkanie to, było dla nas ważnym i cennym doświadczeniem.

Odsłony: 121

…Magia prawdziwej sceny jest tym, co przyciąga ogromną rzeszę młodych ludzi, a także niepowtarzalna atmosfera, klimat … - nie zamierzam tego opisywać, bo tego opisać się nie da, to trzeba samemu doświadczyć… z takimi właśnie opiniami można było się spotkać  początkiem nowego roku a.d 2019 –  po  pierwszej edycji  Festiwalu pt:”Ars poetica romanca”. Internacki Festiwal „ARS POETICA ROMANCA” jest jedną z największych imprez organizowanych przez placówkę opiekuńczo–wychowawczą, jaką jest Internat ZSG im. Prof. E.Pijanowskiego. Młode wykonawczynie traktują go jako zabawę pozwalającą na chwilę oderwać się od szkolnych obowiązków, ale dla niektórych jest to początek wielkiej kariery. 

 Festiwal ten stanowi przegląd  uzdolnień młodzieży. Publiczność oczarowana została śpiewem, recytacją poezji oraz dźwiękami różnych instrumentów, a także tańcem. Artystyczny bój stoczyło ze sobą, aż 16 artystek. Każdy występ był hipnotyzujący, niebanalny, różnorodny stylistycznie. Piosenki z tekstem, poezja recytowana – nie były  utworami przypadkowymi, ale  były to teksty mądre, inteligentne, do posłuchania, do refleksji… Choreografie taneczne czarowały świeżością i charyzmą… Tak naprawdę, każdy występ stanowił indywidualny sukces „festiwalowiczek”, a dla odbiorców był potwierdzeniem wysokiego poziomu imprezy!
Urzeczona publiczność sowicie nagradzała każdą wykonawczynię gromkimi brawami. Bo choć zima za oknami, to nasze artystki zrzeszone w Kole Teatralnym Internatu ZSG „Metanoia”, przeniosły nas w świat poezji romantycznej, która porusza i czaruje każdego!

Odsłony: 394

Wigilia – to szczególny dzień dla całej społeczności Internatu.
Wspólna uroczystość integruje wychowanki, nauczycieli - wychowawców i pracowników oraz zaproszonych gości. Podniosłość i ranga tego dnia, stwarza właściwe relacje -  wychowanki krzątały się pomagając w przygotowaniach do uroczystej wieczerzy, podczas której jak każe tradycja mogłyśmy się przełamać opłatkiem, złożyć życzenia, wspólnie spożyć dwanaście potraw oraz kolędować. Dopełnieniem tej radosnej, domowej atmosfery była inscenizacja Jasełek.

Kolejne chwile wigilijnego świętowania upłynęły nam na  wspólnym śpiewie kolęd, do którego swym występem artystycznym  zachęciły nas  wychowanki, które  mogły zaprezentować swoje umiejętności gry na  instrumentach.

Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia, była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował nas pięknymi upominkami – jednym słowem – WARTO BYĆ DOBRYM ROK CAŁY !

Odsłony: 215

Czas rozmawiać – wiedza, która łączy

            Rokrocznie w dniu 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS.
Został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Liczne kampanie i akcje odbywające się w tym czasie mają upowszechniać wiedzę o wirusie i chorobie. Ważnym elementem Światowego Dnia Walki z AIDS jest szerzenie wiedzy o profilaktyce choroby, gdyż  niestety, wiele osób wciąż myśli, że HIV i AIDS ich nie dotyczy. W związku z tym faktem, zostały przeprowadzone w naszym Internacie warsztaty z zakresu profilaktyki zakażenia HIV i AIDS  przez przedstawicieli Społecznego Komitetu ds. AIDS.  Podczas spotkania prowadzący podzielili się  z nami swoją wiedzą  na temat czynników niosących ryzyko zakażenia, sposobami  diagnozy oraz   metodami leczenia.  Poruszone zostało też zagadnienie epidemiologii HIV/AIDS, gdyż  mimo niespotykanego dotychczas w historii medycyny postępu, jaki dokonał się w zakresie terapii zakażenia HIV i AIDS, a także mimo ustalenia dróg przenoszenia wirusa i skutecznych metod profilaktycznych, nadal notuje się coraz więcej nowych zakażeń.

Odsłony: 412

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

            Pomoc drogiemu człowiekowi, propagowanie idei humanitaryzmu, to tylko jedne z kierunków działań, jakie podejmuje Polski Czerwony Krzyż. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za drugiego człowieka. W zmieniającym się, technokratycznym świecie, warto promować wartości  właśnie te uniwersalne. Współczesny młody człowiek w okresie dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Działalność PCK wpisuje się doskonale w możliwości rozwojowe uczniów i daje im szansę, aby mogli poznać i zmieniać świat w sposób świadomy i odpowiedzialny, ale też a radością i satysfakcją, którą daje pomoc drugiemu człowiekowi.

            Dlatego też, rokrocznie do naszego Internatu zapraszamy przedstawicieli PCK, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami.  Nasi wyjątkowi goście – Instruktorzy Centrum Szkoleniowego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zapoznali  nas z zasadami postępowania z osobą poszkodowaną na okoliczność utraty przytomności oraz ewakuacji z miejsca wypadku, część teoretyczną ubogaciły ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy tj. resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Pamiętajmy – naszą siła jest moc bezinteresownego pomagania innym. Budujmy razem społeczeństwo ludzi odpowiedzialnych!

Odsłony: 367

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły