Opera jest teatrem medytacyjnym, ale medytacja to nie jest siedzenie w bezruchu i wpatrywanie
 się w jeden punkt, w coś co ładnie wygląda. Medytacja to zachwyt nad światem takim, jaki jest
– twierdził Ryszard Peryt, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

 Otóż OPERA dosłownie znaczy DZIEŁO, ale także SŁUŻBA. Zaś wspólny sens tej triady słów odsłania i ujawnia kształt jej misji tu i teraz, w Polsce i w Świecie. OPERA – SŁUŻBA POPRZEZ DZIEŁO. Z tą służebną misją, która ożywia ciała i dusze zawitały w gościnne progi Internatu ZSG solistki Opery Narodowej. Przedstawicielki świata sztuki wysokiej  wprowadziły nas w specyfikę teatru operowego, w jego umowny „mikroświat”: tempo, logikę i realizm akcji, prawdopodobieństwo i wiarygodność wydarzeń, sposób prowadzenia narracji, wielopłaszczyznową rolę muzyki (w uwerturze, tańcach, ariach, charakterystyce postaci), istotę ról śpiewaków-aktorów itd. Punkt kulminacyjny tego wyjątkowego spotkania stanowił koncert libretta Halki, Strasznego Dworu.

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły