W ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego  Pani Kierownik Barbara Jurkowska wraz z st.sierżantem W. Ziębą  z KRP I m.st. Warszawy – Śródmieście , przeprowadziła zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały normy prawne odpowiedzialności nieletnich w związku z popełnieniem czynu karalnego. Powyższa tematyka została omówiona w celu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Wychowankom przekazane zostały niezbędne informacje o konsekwencjach dopuszczenia się czynów zabronionych, w określonych przedziałach wiekowych sprawcy. Na podstawie "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" wyjaśniono podstawowe pojęcia prawne, a także skutki i następstwa popełnienia czynu karalnego.

Działania profilaktyczne prowadzone w Internacie ZSG mają na celu zwiększenie świadomości podopiecznych dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób. Dziękujemy za tę ważną i mądrą pracę !

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły