Wielki Tydzień oraz najważniejsze uroczystości związane z Wielkanocą, z obchodami Męki i Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna Niedziela Palmowa - ostatnia niedziela wielkiego postu nazywana również Kwietną lub Wierzbną.

W Niedzielę Palmową Kościół, święci triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył razem z uczniami na Święto Paschy. Jak wskazuje  Pismo Święte witany był przez tłumy ludzi wołających cyt.” Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie dla naszego  zbawienia” i rzucających na drogę, którą jechał na osiołku, gałązki oliwne i palmowe.  Wielki Tydzień jest czasem wzmożonej pobożności oraz praktyk religijnych jak rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych. Najważniejszymi dniami w Kościele jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota i związane z nimi uroczystości religijne i nabożeństwa zwane Triduum Paschalnym, Świętym lub Wielkanocnym.   

W Wielki Czwartek we wszystkich Kościołach wyłącza się dzwony, na znak żałoby. Zastępuje się je kołatkami. Liturgia nabożeństw wielkoczwartkowych ma upamiętniać Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii. W tym dniu w Kościele odbywa się  obrzęd obmycia nóg biednym i bezdomnym na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Jezusa Chrystusa przed ostatnią z nimi wieczerzą.

  Wielki Piątek jest w Kościele dniem żałoby. Wyraża ją wielkopiątkowa liturgia. W Kościele panuje zaduma i cisza, a Najświętszy Sakrament w monstrancji i konsekrowane hostie wynosi się do kaplicy zwanej Ciemnicą. Natomiast w głównych ołtarzach zostawia się otwarte tabernakula. W Wielki Piątek nie odprawia się mszy św., główną ceremonią jest Adoracja Krzyża wnoszonego do Kościoła. Na zakończenie wielkopiątkowej liturgii odsłaniane są Groby Chrystusa, są to groty grobowe wykonane w bocznych nawach z leżącą w nich postacią umarłego Jezusa Chrystusa adorowanego przez wiernych w Wielki Piątek wieczorem i przez całą Wielką Sobotę aż do rezurekcji w Wielką Niedzielę.

  Wielka Sobota  kończy Triduum Paschalne. Jest ona dniem, w którym błogosławi się i świeci pokarmy wielkanocne. Przed wielkanocną mszą w Kościołach święci się wodę chrzcielną, ogień i ciernie. Od poświęconego ognia zapala się paschał – grubą woskową świecę, którą wnosi się uroczyście do Kościoła na wieczornej mszy świętej.

  Wielka Niedziela  – Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym, najuroczyściej obchodzonym świętem wszystkich chrześcijan, odprawianym na pamiątkę Zbawczej Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. W nocy  z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę podczas procesji rezurekcyjnej słychać huk wystrzałów petard. Jest to salut na cześć Zmartwychwstałego Chrystusa. Po rezurekcji wszyscy udają się do domów na śniadanie wielkanocne, które poprzedza dzielenie się poświęconym jajkiem, wzajemne życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia i radości.

  Poniedziałek Wielkanocny jest drugim dniem świąt, który upływa w gronie rodzinnym. Wśród licznych zwyczajów i obrzędów związanych z tym dniem są zabawy: lejącej się wody, zabawi psot. Wszystkim tym zabawom towarzyszy radość i śmiech.

 

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły