W grudniu 2017 roku w naszej szkole były podejmowane inicjatywy, związane z Dniem Praw Człowieka.
Finał uroczystości w postaci Konferencji oraz Debaty społecznej odbył się w dniu 11 grudnia. Został przygotowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”, Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej  oraz Samorząd Uczniowski. Uroczystość została otwarta oraz podsumowana przez Dyrektor ZSG Marzenę Cieślak, która w swym wystąpieniu podkreśliła,  że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948

roku w Paryżu i do tej pory jest fundamentem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Na jej bazie powstało dziesiątki konwencji, np. Konwencja Praw Dziecka. 

Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych tworzy Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, który określa obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa, należne człowiekowi od dnia urodzin.

Odsłony: 910


W dniu 20 listopada, w rocznicę autentycznego młodopolskiego wesela (data ślubu Rydla) odbyła się w naszej szkole konferencja polonistyczno-czytelnicza, której tematem było wspólne „odczytanie” symboliki dramatu Wyspiańskiego. Projekt został przygotowany przez Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych oraz Bibliotekę Szkolną w ramach Narodowego Roku Czytania „Wesela” 2017. W trakcie konferencji uczniowie wysłuchali wykładów p. Elżbiety Zarębskiej i p. Ewy Bielak, które zostały zapisane przez szkolne koło dziennikarskie i stanowią przedmiot publikacji poniżej. Uczniowie uczestniczyli również w wystawie tematycznej, przygotowanej przez Bibliotekę Szkolną ( p. Grażyna Piątkowska, p. Marcin Rakowicz), zapoznali się z prezentacjami uczniów oraz filmem wykonanym przez klasę III c pod opieką wychowawczyni (skład filmu: Adam Anioła i Julia Grabska). Przedstawiciele Koła Teatralnego     ( Bartek Bazydło, Bartek Sobolewski, Katarzyna Zielińska, Agata Kazubska) odczytali na głos wybrane fragmenty „Wesela”, a następnie uczniowie zgromadzeni w sali zapoznali się z analizą moralnych, ponadczasowych przesłań dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele ZSG oraz zaproszeni Goście.

Odsłony: 379

Narodowe czytanie „Wesela” 2017 lekcją patriotyzmu i miłości do literatury - „A to Polska właśnie”

Część I - z wizytą u Wyspiańskiego, parzenie kawy
W tym roku mija 110. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego, a „Wesele" zostało wybrane jako lektura Narodowego Czytania 2017.
W ramach kontynuowania tradycji czytelniczych w naszej szkole - klasa III c pod opieką p.Ewy Bielak w listopadowy dzień przeniosła się do salonu Wyspiańskiego, aby wspólnie przeczytać fragmenty jego dramatu i napić się świeżo zmielonej, tradycyjnej kawy z mlekiem, jak na przełom XIX/XX wieku przystało. W spotkaniu salonowym uczestniczyli również zacni Goście - dyrektor Marzena Cieślak, wicedyrektor Elżbieta Fatyga, a także inni nauczyciele i bibliotekarze ZSG.
Odsłony: 414

Nasz naród jak lawa czyli… czytanie lekcją patriotyzmu

W czasach romantyzmu, po nieudanej próbie odzyskanie niepodległości w 1830-31 roku, Mickiewicz w III części dramatu „Dziady” odważnie podjął zakazany wątek patriotyczny i zadedykował dzieło prześladowanym patriotom:

„Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu współuczniom - współwięźniom - współwygnańcom za miłość ku ojczyźnie - prześladowanym, z tęsknoty - ku ojczyźnie - zmarłym w Archangielu - na Moskwie - w Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom…”.

Opisując codzienną walkę o zachowanie tożsamości narodowej Polaków, którzy nie potrafili pogodzić się z utratą Ojczyzny, przybliżając losy torturowanych więźniów czy relacjonując proces wywożenia młodzieży i dzieci na Sybir, poeta starał się ukazać różne odcienie patriotyzmu.

Czytając o losach represjonowanych Polaków, którzy mimo wszystko odważnie walczyli o wolność Ojczyzny, a jeśli nie mieli takiej możliwości – pozostawali wierni swoim przekonaniom – odbiorcy utworu (młodzi ludzie, patrioci) dojrzewali, odnajdując w sobie siłę i miłość do kraju. Naszego kraju.

Odsłony: 502


Na zdjęciu Marta Kowalczyk składająca kwiaty na grobie bohaterów.


Uczniowie ZSG (również jako harcerze) czynnie włączyli się w piątkowe i sobotnie obchody rocznicowe i uczestniczyli w działaniach na rzecz pamięci o drogach do niepodległej ojczyzny.
W Zespole Szkół Gastronomicznych w tygodniu poprzedzającym sobotnią uroczystość 99.lecia odzyskania niepodległości odbyło się szereg działań (konkursy, lekcje, pogadanki, filmy), upamiętniających ten szczególny i ważny dla Polaków moment historyczny. Zostały wywieszone flagi oraz zaprezentowano informacje przypominające uczniom okoliczności odzyskania niepodległości. Na korytarzach pojawiły się liczne wystawy i gazetki informacyjne, a telewizja szkolna emitowała tematyczne prezentacje o charakterze niepodległościowym.

W piątek 10 listopada 2017 roku od rana szkołę wypełniły dźwięki znanych pieśni patriotycznych oraz odezwy niepodległościowe czytane przez nauczycieli historii i uczniów szkoły. W trakcie dużej przerwy dyrektor Marzena Cieślak zainicjowała  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Razem z uczennicami stworzyła okazjonalny chór i przewodziła nim, skupiając uwagę wszystkich uczniów szkoły na temacie tego działania- odzyskaniu niepodległości przez Polaków w 1918 roku. Uczniowie chętnie włączyli się we wspólne patriotyczno-muzyczne przedsięwzięcie.

Odsłony: 417

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Niezaburzony błędów przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.OPIS PROJEKTU CZYTELNICZO-PATRIOTYCZNEGO
 
Lektury romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego powstawały w okresie wyjątkowo trudnym dla Polaków. To właśnie w czasach zaborów literatura zaczęła pełnić dodatkowe, ważne funkcje, które pozwalały uchronić młode pokolenia Polaków przed wykorzenieniem z tradycji narodowej. Przypomnienie tych lektur, znanych, a nie zawsze lubianych, stało się podstawą projektu szkolnego ZSG  w „Roku dla Niepodległej”, który hasłem nadrzędnym czyni przypomnienie dróg, jakie Polacy przeszli w swej historii, aby odzyskać i utrzymać niepodległą ojczyznę. W czasach romantyzmu ostoją polskości uczyniono dworek szlachecki, małą ojczyznę, symbol tożsamości narodowej.  Poeci romantyczni sformułowali koncepcje walki narodowowyzwoleńczej. W pozytywizmie patriotyzmem stała się praca na rzecz ojczyzny w celu wzmocnienia potencjału ekonomicznego kraju, a Młoda Polska ponownie rzuciła hasło walki o wyzwolenie. Dwudziestolecie było ostatnim przystankiem na drodze do niepodległości, wypatrywanej przez Polaków przez 123 lata.

Odsłony: 625

Dnia 3 listopada 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

Arkusz konkursowy składał się z 27 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród ponad 60 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Tematyka konkursu przeprowadzonego tuż przed obchodami święta odzyskania niepodległości wpisuje się w obowiązujący obecnie „Rok dla niepodległej” oraz rok poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

            Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

Odsłony: 374

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły