Nasz naród jak lawa czyli… czytanie lekcją patriotyzmu

W czasach romantyzmu, po nieudanej próbie odzyskanie niepodległości w 1830-31 roku, Mickiewicz w III części dramatu „Dziady” odważnie podjął zakazany wątek patriotyczny i zadedykował dzieło prześladowanym patriotom:

„Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu współuczniom - współwięźniom - współwygnańcom za miłość ku ojczyźnie - prześladowanym, z tęsknoty - ku ojczyźnie - zmarłym w Archangielu - na Moskwie - w Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom…”.

Opisując codzienną walkę o zachowanie tożsamości narodowej Polaków, którzy nie potrafili pogodzić się z utratą Ojczyzny, przybliżając losy torturowanych więźniów czy relacjonując proces wywożenia młodzieży i dzieci na Sybir, poeta starał się ukazać różne odcienie patriotyzmu.

Czytając o losach represjonowanych Polaków, którzy mimo wszystko odważnie walczyli o wolność Ojczyzny, a jeśli nie mieli takiej możliwości – pozostawali wierni swoim przekonaniom – odbiorcy utworu (młodzi ludzie, patrioci) dojrzewali, odnajdując w sobie siłę i miłość do kraju. Naszego kraju.


Słowa jednego z bohaterów III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady”, Piotra Wysockiego, odnoszą się do polskiego społeczeństwa:

„[…] Nasz naród jest jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”.

Wydźwięk przytaczanego fragmentu jest symboliczny. Polski naród jest niczym lawa, czyli wydzielina wulkaniczna, zastygająca pod wpływem warunków… Naród  jest z pozoru zimny, twardy i suchy, czyli złożony z ludzi niezainteresowanych losem Ojczyzny i podążających za własnym interesem (przykładem jest towarzystwo „stolikowe”, zgromadzone w salonie warszawskim). Pod tą skorupą kryją się jednak prawdziwi patrioci, z sercem wypełnionym „wewnętrznym ogniem”, którego nawet sto lat zimy (niewoli) nie jest w stanie ostudzić (na przykład Tomasz czy Konrad).
Młodzież jest ulubionym bohaterem zbiorowym Mickiewicza. To ogień, który symbolicznie trwa na wszystkich przystankach Niepodległej.
W pozytywizmie czytanie dzieł romantycznych oraz pieśni patriotycznych również było zakazane. To jednak nie przeszkodziło młodym ludziom kultywować tradycji narodowowyzwoleńczych, niepodległościowych.
Po upadku powstania styczniowego na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego nasiliła się rusyfikacja, nawet za mówienie po polsku na przerwach można było zostać usuniętym ze szkoły. Wielu młodych ludzi organizowało się jednak i uczyło (w tajemnicy) rzeczy zabronionych przez zaborów. Za czytanie zakazanych książek i organizację spotkań młodzież była usuwana ze szkół, a dorośli Polacy trafiali do więzień carskich lub na zesłanie. W XIX wieku zaborcy starali się, by Polacy zapomnieli, kim są, i pogodzili się z niewolą. Proces walki z językiem polskim oraz polską kulturą i zastępowania ich językiem i kulturą zaborców nazywał się rusyfikacją w zaborze rosyjskim, a w niemieckim- germanizacją. Polacy podejmowali jednak różne formy walki z rusyfikacją i germanizacją. Organizowano tajne nauczanie, broniono języka polskiego w szkołach, czytano dzieła pisarzy polskich. Czytano....
To właśnie tym, którzy czytali pieśni patriotyczne, literaturę polską i kultywowali w ten sposób tradycje wolnościowe - młodzież ZSG poświęciła czytelnicze happeningi w Roku dla Niepodległej.
Na początek- „Warszawianka” i „Kataryniarz”, zgodnie z tradycją varsavianistyczno -patriotyczną.
*Happening (z ang. „dzianie się”, „zdarzenie”) – zorganizowane wydarzenie o charakterze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię, tworzącą logiczną narrację, lub zestaw znaków: haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni.

Odsłony: 132


Na zdjęciu Marta Kowalczyk składająca kwiaty na grobie bohaterów.


Uczniowie ZSG (również jako harcerze) czynnie włączyli się w piątkowe i sobotnie obchody rocznicowe i uczestniczyli w działaniach na rzecz pamięci o drogach do niepodległej ojczyzny.
W Zespole Szkół Gastronomicznych w tygodniu poprzedzającym sobotnią uroczystość 99.lecia odzyskania niepodległości odbyło się szereg działań (konkursy, lekcje, pogadanki, filmy), upamiętniających ten szczególny i ważny dla Polaków moment historyczny. Zostały wywieszone flagi oraz zaprezentowano informacje przypominające uczniom okoliczności odzyskania niepodległości. Na korytarzach pojawiły się liczne wystawy i gazetki informacyjne, a telewizja szkolna emitowała tematyczne prezentacje o charakterze niepodległościowym.

W piątek 10 listopada 2017 roku od rana szkołę wypełniły dźwięki znanych pieśni patriotycznych oraz odezwy niepodległościowe czytane przez nauczycieli historii i uczniów szkoły. W trakcie dużej przerwy dyrektor Marzena Cieślak zainicjowała  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Razem z uczennicami stworzyła okazjonalny chór i przewodziła nim, skupiając uwagę wszystkich uczniów szkoły na temacie tego działania- odzyskaniu niepodległości przez Polaków w 1918 roku. Uczniowie chętnie włączyli się we wspólne patriotyczno-muzyczne przedsięwzięcie.

Odsłony: 42

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Niezaburzony błędów przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.OPIS PROJEKTU CZYTELNICZO-PATRIOTYCZNEGO
 
Lektury romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego powstawały w okresie wyjątkowo trudnym dla Polaków. To właśnie w czasach zaborów literatura zaczęła pełnić dodatkowe, ważne funkcje, które pozwalały uchronić młode pokolenia Polaków przed wykorzenieniem z tradycji narodowej. Przypomnienie tych lektur, znanych, a nie zawsze lubianych, stało się podstawą projektu szkolnego ZSG  w „Roku dla Niepodległej”, który hasłem nadrzędnym czyni przypomnienie dróg, jakie Polacy przeszli w swej historii, aby odzyskać i utrzymać niepodległą ojczyznę. W czasach romantyzmu ostoją polskości uczyniono dworek szlachecki, małą ojczyznę, symbol tożsamości narodowej.  Poeci romantyczni sformułowali koncepcje walki narodowowyzwoleńczej. W pozytywizmie patriotyzmem stała się praca na rzecz ojczyzny w celu wzmocnienia potencjału ekonomicznego kraju, a Młoda Polska ponownie rzuciła hasło walki o wyzwolenie. Dwudziestolecie było ostatnim przystankiem na drodze do niepodległości, wypatrywanej przez Polaków przez 123 lata.

Odsłony: 137

Dnia 3 listopada 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

Arkusz konkursowy składał się z 27 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród ponad 60 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Tematyka konkursu przeprowadzonego tuż przed obchodami święta odzyskania niepodległości wpisuje się w obowiązujący obecnie „Rok dla niepodległej” oraz rok poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

            Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

Odsłony: 54

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły