Dnia 3 listopada 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy: „Józef Piłsudski – życie i działalność”.

Arkusz konkursowy składał się z 27 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród ponad 60 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Tematyka konkursu przeprowadzonego tuż przed obchodami święta odzyskania niepodległości wpisuje się w obowiązujący obecnie „Rok dla niepodległej” oraz rok poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.

            Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły