Na zdjęciu Marta Kowalczyk składająca kwiaty na grobie bohaterów.


Uczniowie ZSG (również jako harcerze) czynnie włączyli się w piątkowe i sobotnie obchody rocznicowe i uczestniczyli w działaniach na rzecz pamięci o drogach do niepodległej ojczyzny.
W Zespole Szkół Gastronomicznych w tygodniu poprzedzającym sobotnią uroczystość 99.lecia odzyskania niepodległości odbyło się szereg działań (konkursy, lekcje, pogadanki, filmy), upamiętniających ten szczególny i ważny dla Polaków moment historyczny. Zostały wywieszone flagi oraz zaprezentowano informacje przypominające uczniom okoliczności odzyskania niepodległości. Na korytarzach pojawiły się liczne wystawy i gazetki informacyjne, a telewizja szkolna emitowała tematyczne prezentacje o charakterze niepodległościowym.

W piątek 10 listopada 2017 roku od rana szkołę wypełniły dźwięki znanych pieśni patriotycznych oraz odezwy niepodległościowe czytane przez nauczycieli historii i uczniów szkoły. W trakcie dużej przerwy dyrektor Marzena Cieślak zainicjowała  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Razem z uczennicami stworzyła okazjonalny chór i przewodziła nim, skupiając uwagę wszystkich uczniów szkoły na temacie tego działania- odzyskaniu niepodległości przez Polaków w 1918 roku. Uczniowie chętnie włączyli się we wspólne patriotyczno-muzyczne przedsięwzięcie.


 
Część uczniów ZSG (harcerzy) uczestniczyła w rajdach okolicznościowych oraz w szeregu działań patriotycznych na terenie Warszawy.
Na szczególną uwagę zasługuje warszawska uroczystość przekazania Ognia Niepodległości z udziałem Jana Kasprzyka - historyka, szefa urzędu w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Capstrzyk harcerski (z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środowiska harcerskiego) odbył się w piątek na warszawskim pl. Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości reprezentanci Hufca ZHP w Zgierzu, uczestnicy sztafety rowerowej po Ogień Niepodległości, przekazali lampion szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janowi Józefowi Kasprzykowi. Następnie wspólnie złożyli Ogień Niepodległości u stóp pomnika Piłsudskiego. Symboliczne lampiony, które zostały przekazane innym, zostały wykonane z łusek artyleryjskich. Jan Kasprzyk w swym przemówieniu do Harcerzy przytoczył słowa Józefa Piłsudskiego skierowane niegdyś do swoich żołnierzy:
Patrzy na was Józef Piłsudski i cieszy się, że jesteście godnymi spadkobiercami i dziedzicami tamtej tradycji niepodległościowej, że tak jak wasi poprzednicy potraficie poświęcić wszystko dla dobra Rzeczypospolitej, dla dobra drugiego człowieka. Pamiętajcie zawsze o słowach, które Józef Piłsudski wypowiedział do swoich żołnierzy (...): „Idźcie swoją drogą, miłując tylko Polskę, służąc tylko Polsce”. To jest przesłanie, które i dla was, drodzy harcerze, musi być aktualne każdego dnia. Każdego dnia musicie być mu wierni. - podkreślił J. Kasprzyk.
 Całość przemówienia: LINK
Poniżej prezentujemy relację okolicznościową jednej z uczennic ZSG.


"Harcerstwo to skauting plus niepodległość"
"Polski skauting tworzył się w oparciu o półjawne organizacje patriotyczne i konspiracyjne ugrupowania wojskowe młodych Polaków. Droga do niepodległości była trudna i niebezpieczna. Ci, którzy nią podążali, musieli się wykazać odwagą, męstwem, pokazać swój hart ducha i głęboki patriotyzm i nie stracić z oczu nadrzędnego celu - wolności ojczyzny"- te słowa wypowiedział wczoraj nasz Hm. Tomasz F. na capstrzyku harcerskim w Warszawie. Jednak poza udziałem w obchodach niepodległościowych, organizowanych w stolicy, młodzi ludzie potrzebują kultywowania tradycji narodowowyzwoleńczych w swych „małych ojczyznach”.
Wraz z innymi harcerzami złożyliśmy również Ogień Niepodległości na grobie poległych w obronie ojczyzny żołnierzy na cmentarzu w Belsku Dużym, mojej rodzinnej miejscowości. Następnie uczestniczyliśmy w mszy świętej z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Ja, jako młoda Polka jestem wdzięczna tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Święto 11.  listopada jest dla mnie jednym z ważniejszych świąt. To właśnie tego dnia, 1918 roku odzyskaliśmy wolność. Cześć i chwała poległym bohaterom.
(Koło Dziennikarskie ZSG, Marta Krawczyk kl. 1F)
Poniżej zdjęcia Warszawy i Belska w dniu 99. rocznicy odzyskania Niepodległości.
 

  Cytadela Warszawska. Hołd straconym za Niepodległość Ojczyzny, w wigilię 99. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności.

Poniżej uroczystości niepodległościowe w Bełsku.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły