Jedną z inicjatyw w ramach  obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości jest popularyzowanie naszej historii, przypominanie najważniejszych wydarzeń ze szczególnym naciskiem na  wiek XX. Mając na uwadze to, że szkolny radiowęzeł pozwala dotrzeć do szerokiego grona słuchaczy, jest to bardzo dobra możliwość przekazywania wiedzy naszym uczniom. Prezentowane  audycje mają  zwykle ciąg dalszy - uczniowie na lekcjach dopytują, komentują i dyskutują. Uzupełnieniem  są prezentacje wyświetlane na szkolnych telebimach, dotyczące omawianych wątków.

        Uczniowie usłyszeli miedzy innymi następujące audycje:

17 września - agresja radziecka na Rzeczpospolitą,

2  października - Powstanie Warszawskie,

13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego,

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.

         Dodatkowo realizowane są audycje „na  zamówienie” czego przykładem jest opowieść o Biwie o Anglię i polskim Dywizjonie 303, w związku z wyjściem klas do kina na film oparty na tej historii. Autorką i prezenterką wystąpień jest pani  Monika Stempień.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły