Do 10 grudnia 2019 roku w naszej szkole trwał TYDZIEŃ PRAW.  Uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Praw Dziecka i Dzień Praw Zwierząt. Podczas uroczystej konferencji, podsumowującej wszystkie działania zebrani mieli okazję w telegraficznym skrócie dowiedzieć się, czym są prawa człowieka, kto odegrał największą rolę w ich ustanowieniu i przestrzeganiu. W czasie spotkania zostały przytoczone najważniejsze artykuły mówiące m.in. o wolności, równości bez względu na przynależność kulturową, wyznanie czy pochodzenie społeczne. Poruszone zostały również kwestie wielokrotnego pogwałcania praw człowieka w przeszłości. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o tym, że wiele państw na całym świecie opiera swoje prawo o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale też przypomniane zostały im obowiązki, jakie spoczywają na każdym, aby prawa człowieka były przestrzegane.  Dodatkowo uczniowie wysłuchali wystąpień nauczycieli na temat historii i teorii pojęcia prawa, znaczenia tego pojęcia w aspekcie kulturowym, religijnym i społecznym oraz jego stosowaniu w świecie wielokulturowych obyczajów. Dodatkowo przedstawiono prawa dziecka jako człowieka.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa – stanowi pierwszy artykuł Powszechnej deklaracji praw człowieka, uchwalonej 70 lat temu przez ONZ. W rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej deklaracji praw człowieka obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.”

W Powszechnej deklaracji praw człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom – niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych. Są to: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, prawo wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo wolności opinii i jej wyrażania, prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania, zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa oraz prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

Na zakończenie konferencji odbyła się mini-debata dotycząca Dnia Praw Zwierząt. International Animal Rights Day (IARD) obchodzony corocznie 10 grudnia z poszanowaniem Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej 21 września 1977 roku w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia (zał. 2 kwietnia 1977 w Genewie) i przedstawioną UNESCO, która podpisała Deklarację w tym samym roku, aby bronić maltretowane zwierzęta. Na obchody Dnia nieprzypadkowo wyznaczono 10 grudnia. Jest to dzień ratyfikacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

"Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta.”

Istotnym elementem uroczystości było wręczenie nagród w Konkursie patriotycznym, w którym I miejsce zajął uczeń klasy I a p - Kacper Amerek. Uroczystego wręczenia nagród dokonała dyrektor Marzena Cieślak i Małgorzata Łukaszewska, organizatorka konkursu.

Wykłady przedmiotowe przestawiły panie: Anna Lorek, Joanna Falkowska, Monika Stempień, Anna Żurawska i Ewa Bielak.

W przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zaangażowały się uczennice klas I ap i II d t pod opieką: Marzeny Dymarskiej, Ewy Bielak i Aleksandry Wojciechowskiej  i Marcina Rakowicza.