KAPSUŁA CZASU -
Pamiątki dla warszawiaków z 2118 r.

Dnia 13 października 2018 roku na Warszawskiej Starówce odbyło się uroczyste „zakopanie” kapsuły czasu. A gdzie dokładnie? U zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Karowej zakopano przedmiotowa kapsułę czasu. Wydobyta za sto lat ma opowiedzieć przyszłym warszawiakom, jak i czym żyła stolica Polski A.D. 2018. Znajdowały się w niej m.in: księgi (do których uczniowie naszej szkoły wpisali się wcześniej), warszawska karta miejska, filiżanka, body niemowlęce, pendrive z wiadomością od Hanny Gronkiewicz-Waltz, istotne dane warszawskie i statystyki, flaga Warszawy, list od Jana Pawła II o wolności, bilet na wydarzenie sportowe i wiele innych.

Odsłony: 1951

 7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczysta XVI edycja sesji kulturowo-historycznej, utrzymana w twórczym klimacie literackiej biesiady stanisławowskiej zwanej „Obiadem czwartkowym”, w trakcie którego są (od lat) odkrywane kolejne kulturowe „tajemnice” Warszawy, w tym roku związane z drogami Warszawy do niepodległości.  Był to jednocześnie Dzień Kultury („Aleja Gwiazd”) oraz podsumowanie projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pt. "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)”.

Odsłony: 4058

W sobotę 24 lutego odbyliśmy kolejną podróż do Akademii Varsavianistycznej. Rozpoczęliśmy ją w Centrum Warszawy, a następnie wyruszyliśmy do dawnej siedziby królów. Skorzystaliśmy z warszawskiego metra…

W Centrum Kultury Wilanów mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wykładzie przesympatycznej i pełnej humoru Pani Profesor Elżbiety Zatorowskiej,  na którym poruszany był temat historii sztuki. Mogliśmy wysłuchać szczegółowych opisów przykładów sztuki z epoki antycznej Grecji, starożytnego Rzymu oraz Baroku.

Sztuka antyku otrzymała od łacińskiego słowa „classicus” (wzorowy) nazwę klasycyzmu, używaną także do późniejszych prądów artystycznych, wzorujących się na sztuce antycznej. Kultura klasyczna narodziła się w Grecji, gdzie w V i IV w. p.n.e. osiągnęła szczyt doskonałości. Sztuka hellenistyczna była pełna piękna, spokoju i równowagi. Nie pokazywano w niej starości, cierpienia czy ludzkich niedoskonałości. 

W sztuce tej najwyższą cnotą jest proporcja, harmonia i mimesis – wierne oddawanie rzeczywistości. Estetyka grecka opierała się na naśladownictwie natury otaczającej świat starożytnych. Dążenie do tych samych ideałów można zaobserwować w innych epokach nawiązujących do sztuki klasycznej.

Był to tylko wstęp do cyklu wykładów na temat  dziejów sztuki na przełomie wieków. Już niedługo odbędą się następne wykłady.  Zapraszamy w imieniu Pani Elżbiety na kolejne spotkanie, gdzie szczegółowo omawiane będą średniowieczne zabytki w Warszawie.

PREZENTACJA

Koło Przyjaciół Warszawy ZSG pod opieką pani Ewy Bielak

Odsłony: 1929
W sobotę, dnia 10 lutego br. w Centrum Kultury Wilanów  odbyła się Akademia Varsavianistyczna zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Temat spotkania to ,,Warszawa na liście UNESCO". Wykład wygłosiła pani Elżbieta Zatorowska. Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach Akademii.

Na początku prezentacji zostało omówione pojęcie UNESCO - jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Powstało 4 listopada 1946 r. z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, obecnie posiada 195 członków, a siedziba znajduje się w Paryżu.

Następnie zostało omówionych 15. polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do każdego zabytku został przytoczony argument, dlaczego właśnie on posiada cechy, jakie musi spełniać każdy zabytek wpisywany na listę - musi być unikatowy i nietuzinkowy, wyróżniać się spośród innych pamiątek przeszłości.


W kolejnej części lekcji zostało przedstawione Stare Miasto w Warszawie, wpisane na listę UNESCO w 1980 r. Warszawa to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z XIII - XX wieku. Ogromną rolę w odbudowie miasta odegrał polski architekt, profesor Jan Zachwatowicz, którego biografia została krótko przedstawiona przez prelegentów.

Kolejnym wykładem Akademii Varsavianistycznej będzie ,,Wstęp do Historii Sztuki", który odbędzie się 24 lutego.

Koło Dziennikarskie, Małgorzata Pracka kl. II c

Odsłony: 2469
  W dniu 5 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja kulturowo-patriotyczna na temat kultury i literatury kresów, dotycząca twórczości Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza oraz innych twórców. Tematyka wykładów i pokazów nawiązywała do  Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 . Punktem kulminacyjnym było  rozdanie nagród za udział w konkursie literackim o tematyce varsavianistycznej, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) przy współudziale Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej (CEVA).

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Marzena Cieślak, która powitała Gości (przybyłych do naszej szkoły wraz z nagrodzonymi uczniami) oraz całą społeczność ZSG, tłumnie zgromadzoną w sali szkoły. Dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła wykład na temat pojęcia wielokulturowości oraz poszanowania wspólnego dziedzictwa narodowego w kontekście przypadających rocznic, a także obowiązków każdego młodego Polaka. Specjalnie dla pani Dyrektor została wykonana piosenka o charakterze „kresowym” (szkolny zespół muzyczny stworzony przez p. Ewę Bielak). Do wspólnego śpiewu znanej pieśni dołączyła się „cała sala”, czyli ok. 160 zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

Odsłony: 3290

 

Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. Czytaj więcej na stronie projektu " Wars i Sawa"

Odsłony: 3963
Jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się już od XIV wieku. Początkowo były to tylko jednodniowe targi, w trakcie których można się było zaopatrzyć we wszystkie produkty potrzebne na święta, lecz z biegiem lat jarmarki stawały się coraz dłuższe i atrakcyjniejsze. Uczniowie ZSG (klasa III c i  II c z) postanowili odwiedzić kilka jarmarków warszawskich, aby utrwalić w ten sposób tradycję poszukiwania przedświątecznego nastroju i prezentów, a także pooddychać atmosfera życzliwości i radości… Wspólne wyprawy były jednocześnie elementem kształcenia kulturowego i literackiego.

Jarmarki bożonarodzeniowe są bowiem jedną z niewielu okazji na zobaczenie Polaków uśmiechniętych, radosnych, zwyczajnie cieszących się ze Świąt. Polacy chcą wspólnie oczekiwać na Boże Narodzenie, oczywiście w radosnej atmosferze.

Choć chętnie odwiedzamy jarmarki bożonarodzeniowe, to w wielu z nas rodzi się wątpliwość, czy może nie są one kolejnym sposobem na komercjalizację Bożego Narodzenia. Już grudzień, czas Jarmarków Bożonarodzeniowych, które są rozdarte pomiędzy regionalizmem i ludowością, naszymi ręcznie tworzonym ozdobami, a wielkim światem zachodu i zdobyczami ledowych (a nie ludowych) iluminacji w galeriach handlowych. Co wybrać? No cóż… na pewno we wszystkim dobry jest umiar. Dlatego życzymy wielu swojskich, jarmarcznych różności, Gwiazdy Betlejemskiej, wspólnego kolędowania i pamięci o tym, co nasze, bo wspólne…

Wesołych, zdrowych i przyjaznych świąt bożonarodzeniowych z piękną ozdobą na choince! Oby świeciła cały przyszły rok!

Odsłony: 2133

Dnia 17. listopada varsavianistyczna grupa projektowa z klasy III c t wraz z panią Ewą Bielak wybrała się na zwiedzanie obiektów Muzeum Warszawy, znajdującego się na Rynku Starego Miasta. W muzeum znajduje się ponad 7000 muzealiów. Są to wyłącznie oryginały: rzeczy codzienne i odświętne, dzieła sztuki i przedmioty użytkowe, pamiątki po ludziach i wydarzeniach. Zostały one podzielone na 21. gabinetów tematycznych m.in. Gabinet Archeologiczny, Gabinet Pomników Warszawskich, Gabinet Portretów. Podczas zwiedzania mieliśmy również możliwość poznania historii i zmieniającej się przestrzeni samej Warszawy. Dowiedzieliśmy się, czemu Warszawa zawdzięcza swój rozwój, kim są jej mieszkanki i mieszkańcy, skąd się wzięli, jak zmieniały się ich warunki życia. Wszystkie te informacje zostały zebrane w kompendium wiedzy, dzięki któremu mamy możliwość uchwycenia specyfiki stolicy. Muzeum zadbało również o stronę wizualną – wykresy, mapy oraz ikonografie zostały stworzone w taki sposób, żeby łatwo było odnaleźć się w natłoku danych i nie przejść obok nich obojętnie.

W tym muzeum nie da się nudzić, jest to niezwykły spacer przez epoki historyczne, literackie i artystyczne! Wystawa nie opowiada jednej historii, nie odtwarza wprost dziejów miasta od jego początków do chwili obecnej.

 Podczas spaceru po staromiejskich kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o Warszawie. Brak multimediów jest świadomym wyborem. Skupiamy się na rzeczywistych świadkach historii, jakim są „rzeczy”.
Szuflady, które zastosowaliśmy pozwalają na estetyczne umieszczenie informacji. (Zespół Muzeum Warszawy)."

Bartek Sobolewski, III c

Poniżej relacja fotograficzna
Odsłony: 1895
W dniu 30 października 2017 roku Zamek Królewski po raz kolejny otworzył swe gościnne podwoje dla uczniów szkół warszawskich.  O godzinie 11.00 odbyła się kolejna, XVII już Sesja Patriotyczno-Kulturowa poświęcona życiu i działalności Marii Szypowskiej - wiceprezes Fundacji Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo, która za pomocą wolontariatu pracowała na rzecz ochrony i rekonstrukcji dóbr kultury polskiej. Tytuł sesji oraz wykładu wygłoszonego przez młodzież Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego brzmiał „Walka o dobra kultury w czasie okupacji i po II wojnie światowej. Pozostańmy wierni temu dziedzictwu!” Sesję oraz wystawę tematyczną przygotowało TPW oraz ZSG w porozumieniu z rodziną Marii Szypowskiej.

W sesji uczestniczyli: Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski, Jan Szypowski - syn zmarłej, muzyk i opiekun sztuki, dyrektor ZSG - Marzena Cieślak, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - Grażyna Dworakowska, prezes honorowa TPW - Marzena GrochowskaTadeusz Otulak — członek Prezydium Zarządu Głównego TPW, Małgorzata Wojtatowicz - członek zarządu TPW,  Barbara Petrozolin-Skowrońska, wydawca, historyk , redaktor, Regina Lubelska, przedstawiciel Zamku Królewskiego,  przedstawiciele władz m. st.  Warszawy, nauczyciele,  historycy sztuki, uczniowie i goście.  Po przemówieniach przybyłych osób rozpoczęła się Sesja Zamkowa, która była poświęcona wielostronnej edukacji varsavianistycznej – przypominającej znaczenie tej wielkiej tajnej akcji edukacyjnej i kulturowej oraz walki w obronie dóbr kultury – bohatersko realizowanej w Polsce wbrew najsroższym zakazom hitlerowskiego okupanta podczas II Wojny Światowej (w obecnym roku 2017 obchodzimy 72. rocznicę zakończenia tej wojny).
Część artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uczniowie ZSG, scenariusz części artystycznej i naukowej przygotowała pani Ewa Skrońc-Bielak, wykorzystując niepublikowane, wspólne prace jej i M. Szypowskiej oraz przeprowadzony z autorką wywiad, również niepublikowany do tej pory.
Maria Szypowska w trakcie swej 10-letniej współpracy z ZSG została zapamiętana przez młodzież  oraz p.Bielak jako historyk sztuki, autorka wielu książek, poetka, literaturoznawca, obrończyni zabytków i dziedzictwa narodowego, osoba kochająca młodzież i Warszawę. Pani Bielak przypomniała jej słynne powiedzenie: ”Trzymajmy się, nie dajmy się”, które przemówiło swą prostotą i racjonalizmem do zgromadzonych uczniów, stając się w ten sposób nowym „słowem skrzydlatym”.  
Niezwykłym wydarzeniem był również koncert Chóru Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, poświęcony tematyce varsavianistycznej.
Wiceprezes TPW przekazała również na ręce Marzeny Cieślak - dyrektora ZSG, podziękowania i gratulacje od Prezes TPW Beaty Michalec w związku z powołaniem CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ IM. MARII SZYPOWSKIEJ PRZY ZSG
Po zakończeniu Sesji młodzież pod opieką pedagogów i nauczycieli nieodpłatnie zwiedziła Zamek Królewski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w galerii

Odsłony: 3422

KONFERENCJA WARSZAWSKI WRZESIEŃ

W dniu 2 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się II edycja konferencji varsavianistyczno-patriotycznej „Warszawski wrzesień” - pamięci Marii Szypowskiej.

W trakcie konferencji nastąpiło również uroczyste powołanie Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej przy Zespole Szkół Gastronomicznych oraz uroczyste wręczenie uczniom odznak Młodego Przyjaciela Warszawy. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, Marzena Cieślak odczytała uroczysty Akt Powołania CEVA, a następnie Goście podpisali dokument inicjacyjny.

Na uroczystość przybyli:

Jan Szypowski - syn zmarłej, Fundacja Artibus, Muzyka, Obraz, Słowo, Grażyna Dworakowska - wiceprezes TPW, Beata Tomecka w imieniu Marzeny Grochowskiej - honorowego Prezesa TPW, Hanna Jarzębska i Witold Harasim - radni m. st. Warszawy, varsavianiści, Małgorzata Wojtatowicz - członek prezydium TPW, przewodnicząca sekcji młodzieżowej, nauczyciele szkół warszawskich, studenci i przyjaciele szkoły.

Na Sali obecni byli: wicedyrektor Marzena Niedośpiał, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

Poniżej treść Aktu Powołania:

Odsłony: 2118

CZTERY PORY ROKU W WARSZAWIE - PRZEDSIĘWZIĘCIE VARSAVIANISTYCZNE ZSG - JESIEŃ czyli słów kilka o Babim Lecie

Pomimo krótszych dni, końca słonecznej, wakacyjnej aury oraz kapryśnej przyrody, która zaczyna zmieniać kolor na jesienny, tajemnicze ulice Warszawy zachęcają do tego, by wyjść z domu lub wybrać się na spacer prosto po... lekcjach w szkole. Od września 2017 roku Koło Dziennikarskie ZSG oraz KLUB EKOLOGA, włączone w działania CENTRUM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ będą wybierać dla was propozycje krajobrazowe na spacery po Warszawie (od jesieni do lata) i tworzyć tematyczne "pocztówki", „obrazy” lub fotograficzne impresje, będące zapisem wspólnie spędzonych chwil na łonie natury warszawskiej... Wśród tych propozycji znajdą się zarówno miejsca "oczywiste", jak i mniej uczęszczane. W trakcie spacerów uczniowie i nauczyciele będą przedstawiać swoje skojarzenia na temat odwiedzanych przestrzeni- od tych historycznych, literackich i naukowych po te bardziej osobiste, jak na jesienną gawędę literacką o Warszawie przystało. W spacerach będą nam towarzyszyć studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego.
Na początek - październikowa propozycja spaceru tropami pochwał Warszawy w utworach spoza kanonu lektur. Według pani Bielak wszystkie literackie drogi prowadzą na Uniwersytet Warszawski, dlatego alejki uniwersyteckie są najbardziej pojemne i skłaniają do wspomnień. I tam właśnie, pomimo nadchodzącej wielkimi krokami prawdziwej jesieni, siedząc na ławeczce, usłyszeliśmy fragment utworu „Zły” Leopolda Tyrmanda, takie małe zdanie chwalące wiosnę warszawską. „Chyba nie ma na świecie takiego miasta, tak właśnie jak niepowtarzalne nigdzie indziej są warszawskie wiosenne zapachy, nastroje, uczucia i myśli. I dlatego nie mówcie nam o wiosnach paryskich czy wiedeńskich! Nam, którzy wiedzą, czym jest, czym potrafi być warszawska wiosna.”
Na zakończenie spaceru przeczytaliśmy wiersz Staffa „Babie lato”. Polecamy!

Odsłony: 2044

W dniu 2 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się II edycja konferencji varsavianistyczno-patriotycznej „Warszawski wrzesień” - pamięci Marii Szypowskiej.

W trakcie konferencji nastąpiło również uroczyste powołanie Centrum Edukacji Varsavianistyczno-Artystycznej im. Marii Szypowskiej przy Zespole Szkół Gastronomicznych oraz uroczyste wręczenie uczniom odznak Młodego Przyjaciela Warszawy. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, Marzena Cieślak odczytała uroczysty Akt Powołania CEVA, a następnie Goście podpisali dokument inicjacyjny.

Na uroczystość przybyli:

Jan Szypowski - syn zmarłej, Fundacja Artibus, Muzyka, Obraz, Słowo, Grażyna Dworakowska - wiceprezes TPW, Beata Tomecka w imieniu Marzeny Grochowskiej - honorowego Prezesa TPW, Hanna Jarzębska i Witold Harasim - radni m. st. Warszawy, varsavianiści, Małgorzata Wojtatowicz - członek prezydium TPW, przewodnicząca sekcji młodzieżowej, nauczyciele szkół warszawskich, studenci i przyjaciele szkoły.

Na Sali obecni byli: wicedyrektor Marzena Niedośpiał, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.

Poniżej treść Aktu Powołania:

Odsłony: 3129

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wręczył naszej szkole dwa prestiżowe certyfikaty: bezterminowy „Varsavianistycznej Szkoły” oraz Lidera Edukacji Varsavianistycznej.
Uroczystość dla szkół i placówek oświatowych odbyła się w dniu 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie kilku nauczycielom Odznak "Nauczyciel Zasłużony dla Edukacji Varsavianistycznej" za znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy o Warszawie wśród dzieci i młodzieży”, podziękowań dla nauczycieli oraz Odznak Młodego Przyjaciela Warszawy. Nasza Szkoła otrzymała wszystkie stopnie wyróżnień, a pani dyrektor Marzena Cieślak i pani Ewa Bielak otrzymały Odznaki "Nauczyciel Zasłużony dla Edukacji Varsavianistycznej" oraz podziękowania z rąk Kapituły. Odznaki „Nauczyciel Zasłużony dla Edukacji Varsavianistycznej” oraz certyfikaty wręczali nauczycielom Włodzimierz Paszyński — Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Krzysztof Miszewski — Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Sławomir Antonik — Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, dr Beata Michalec prezes ZG TPW oraz członkowie Prezydium ZG TPW Grażyna Dworakowska, Paweł Kruk, Zbigniew Sieszycki. Po uroczystości odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Julian Kulski i Zarząd Miejski okupowanej Warszawy” oraz spotkanie z reżyserką filmu Panią Hanną Etemadi. Była to również dla młodzieży ZSG niezwykła okazja do osobistego spotkania z wiceprezydentem Włodzimierzem Paszyńskim.

Relacja z wydarzenia na stronie TPW

Odsłony: 4646