W ramach projektu unijnego PO WER uczniowie trzech pierwszych grup pilnie przygotowują się do wyjazdu na praktyki w Niemczech, uczęszczając na zajęcia z języka niemieckiego zawodowego. Zajęcia są prowadzone w formie gier i zabaw dydaktycznych a ich tematyka dotyczy zagadnień z dziedziny gastronomii.
Pierwsza grupa, czyli uczniowie klas 3c,d,e TGH, wyruszają już 23 lipca.
A oto krótka fotorelacja z zajęć.

Odsłony: 393
.
Od 23 stycznia wznawiamy rekrutację do projektu „Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szansą na lepszy start w dorosłe życie”, finansowanego ze środków PO WER.
Zapraszamy grupę docelową projektu, czyli uczniów klas 3c, 3d, 3e, 3f oraz klas 2a, 2b, 2c, 2d, którzy są objęci programem staży zagranicznych, do zapoznania się z regulaminem projektu oraz warunkami rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe do projektu są dostępne u koordynatorów projektu, p. Agnieszki Kopij oraz p. Marzeny Dymarskiej w sali 225a i 322. Regulamin projektu jest również wyłożony w bibliotece szkolnej.

Wszelkie informacje o projekcie znajdą się również na tablicy informacyjnej na II piętrze.

Załączniki do pobrania: Regulamin projektu i rekrutacja

 Terminarz rekrutacji

7.11. – 10.11.16
kampania informacyjna wśród uczniów i rodziców
23.01. – 27.01.17
przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych
30.01. – 3.02.17
weryfikowanie wniosków zgłoszeniowych
6.02.17
ogłoszenie listy uczestników
6.02. – 10.02.17
procedura odwoławcza
13.02. – 15.02.17
rozpatrywanie wniosków odwoławczych
17.02.17
ogłoszenie ostatecznej listy uczestników

Odsłony: 901

 „Chwytam zmianę” jest projektem realizowanym  z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów i nauczycieli.
Szkoła bierze udział w projekcie w ramach którego, nauczyciele jedenastu śródmiejskich szkół, uzyskają lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU

Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”
Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Koszt realizacji: 514 1907,20 zł
Kwota dofinansowania: 397203,80 zł
Celem głównym  projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego ośmiu szkół gimnazjalnych i trzech zawodowych z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1200 uczniów (624 kobiet i 576 mężczyzn), uzyskanie i podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkól z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1200 uczniów oraz 135 nauczycieli z 11 szkół dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.

Odsłony: 588

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły