Uczniowie klasy I c Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego  postanowili połączyć nauczanie zawodowe z realizacją treści projektowych „Kiedy znów zakwitną białe bzy” kilkoma pomysłami, które zaowocowały wspólnym śniadaniem literackim w sali 205. Śniadanie odbyło się 22 maja 2017 r.
W poniedziałek rano uczniowie klasy 1 c wystąpili w roli animatorów rekreacyjnych oświecenia i zadbali o estetykę oraz walory smakowe śniadania, które miało być przyjazne naturze. Uczniowie nakryli stół, dbając o funkcjonalność i higienę oraz wykorzystując motyw wiosenny typowy dla śniadań w altanach ogrodowych oświecenia. Celem mini-projektu na lekcji wiedzy o kulturze było przybliżenie kultury stanisławowskiej oraz wykorzystanie twórczej inwencji uczniów.
Dodatkowym elementem spotkania ogrodowego była edukacja ekologiczna związana ze Światowym Dniem Zwierząt.  Zwierzęta były w oświeceniu istotnym elementem kultury sentymentalnej. Ważne są również dzisiaj i traktowane w sposób empatyczny, stają się członkami rodziny, zupełnie jak na dworach oświeceniowych. W trakcie pogadanki wykorzystano materiały dostarczone przez Fundację VIVA ( informacje na temat diety roślinnej)  i TPW ( informacje o konkursach dot. zieleni ogrodowej) . Światopogląd epoki oświecenia odzwierciedla się właśnie w sztuce ogrodniczej. Pojawiają się dwa typy ogrodów – francuskie i angielskie. Ogród traktowany jest jako metafora universum. Ogrody w stylu francuskim są symetryczne, geometryczne, oddające pełnię, ład, harmonię, porządek. Ogrody angielskie mają pejzażowy charakter, naśladują stan naturalny, są w sposób zaplanowany nieco chaotyczne, zawierają jednak elementy przestrzenne, takie jak budowle, pawilony, grobowce, fontanny, strumienie i kaskady.  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły