Wiosenne fascynacje zapachem bzów w Warszawie czyli neoromantyczny zapał neo-Filomatów

W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,
Był maleńki ogródek ścieżkami porznięty,
Pełen bukietów trawy... (A. Mickiewicz)W ramach projektu WIE „Kiedy znów zakwitną białe bzy” uczniowie odbyli cykl wiosennych wycieczek tematycznych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Zwiedzano parki i ogrody warszawskie, tropiono tajemnice rekreacyjnych nawyków warszawiaków, a także ich ogrodowe fascynacje, które miały zamienić miasto w przestrzeń bliską naturze. W ten sposób uczniowie odkryli genezę architektury krajobrazu, terenów zielonych stolicy, zwiedzili arkady Kubickiego, Gardenarium Królewskie,  a także dostrzegli podobieństwa pomiędzy miniaturowymi ogródkami kawiarnianymi, a średniowiecznymi wirydarzami.
Jedna z wycieczek zaprowadziła uczniów do Muzeum Literatury, w którym odbył się wykład projektowy na temat tradycji preromantycznych w filomackiej działalności i twórczości wieszcza. Dwieście lat temu Adam Mickiewicz wraz przyjaciółmi studentami Uniwersytetu Wileńskiego założył Towarzystwo Filomatów. Młodość, pasja i potrzeba działania Filomatów przybliżyły uczestnikom atmosferę tradycji I poł. XIX w. oraz ujawniły fascynacje młodego Mickiewicza.
Po wystawie nastąpiła druga część projektowa - poszukiwanie romantycznych klimatów ogrodowych na Starówce.  Aktywne zwiedzanie, połączone z ruchem i zabawą na powietrzu czy wspólnym posiłkiem wpisało się w tradycję wiosennych dni, kiedy kwitły i kwitną bzy…

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły